Írta: vira

Kecel Város Önkéntes Tűzoltóságának története és tevékenysége

Szent Flórián mai követői elkötelezett hivatástudattal, testi épségüket, sokszor életüket kockáztatva védik meg polgártársaik vagyonát és életét, bátran szegülnek szembe a félelmet keltő, mindent elemésztő, rettegett elemi erővel.

-Hirdetés-

Az 1860-as években Kecelen a tűzoltó teendőket még csak két községi hajdú látta el, akiknek az összes felszerelése egy úgynevezett munkafecskendő, egy fatengelyes vízszállító lajt valamint egy lajtorja és néhány vödör volt. Gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére az ország tűzoltói csatarendbe álltak, és 1870. április 14-én Kecel elöljárósága is úgy határozott, hogy megalakítják a szervezett tűzoltás önkéntes egyesületét. Magyarországon időben az elsők közötti, Bács-Kiskun megyében a legelső önkéntes tűzoltó testület a keceli.

Az első parancsnok Posgay Mór főjegyző volt, aki 12 fővel ügyelt a település tűzvédelmi biztonságára. Az első évben a rendszeres gyakorlatoknak és felkészítéseknek köszönhetően 11 tüzet fékeztek meg szakszerűen. A századfordulóra már nemcsak egyenruhával büszkélkedhettek a keceli tűzoltók, de több a tűzoltáshoz szükséges eszközt: szívó-nyomó kocsifecskendőt, vízszállító lajtot, sisakokat, baltákat és egy létrakocsit is vásároltak. 1893-ban már, mint Keceli Önkéntes Tűzoltó Egylet végezték tevékenységüket.

Az I. világháború alatt bevonult 42 önkéntes keceli tűzoltó közül huszonheten hősi halált haltak, valamint tizenketten kerültek hadifogságba. A háborús időszak alatt a felszerelés nagy része tönkrement, ezért 1921-ben Ádám Antal akkori parancsnok vezetésével ujjászervezték az egyesületet. Majd nagy erőkkel és támogatással bővítették felszerelésüket. 1950-ben már nők is beléptek az önkéntes tűzoltók közé. 1982-ben kezdődött meg az új tűzoltószertár építése, 1985-től a parancsnok Travnik János lett. A következő évtizedek a töretlen fejlődésről szóltak. Az önkéntesek csapatai rendszeresen dobogós helyen végeztek a versenyeken.

A tűzoltóság technikája egyre bővült és korszerűsödött, a mai napig követi a kor követelményeit. 1990-ben a keceli önkéntesek csatlakoztak az újraszerveződött megyei tűzoltószövetséghez. 1997. június középén megalakult az önkéntes köztestületi tűzoltóság Kecelen. 2013-ban a tűzoltóság épülete pályázati támogatással kibővült: laktanyafödémét megerősítették az emeleti irodát és raktárt pihenőkörletté alakították át.

Kecel város önkéntes tűzoltói megbízhatóan, önfeláldozóan, hősiesen és önzetlen odaadással végzik munkájukat. Tevékenységükre szükség volt a múltban, szükség van napjainkban és nagy szükség lesz a jövőben is, mert helytállásukkal életet, vagyont mentenek.

A keceli önkéntes tűzoltóegyesület az 1870-es megalakulása óta olyan eredményeket ért el, amelyre ma is méltán lehetünk büszkék. A folyamatos szakmai felkészültség mellett a kulturális életből is kivették a részüket, amely Kecel határain is túllépett. Tevékenységük a múltban is nélkülözhetetlen volt. Napjainkban a technika fejlődésével, újabb és újabb kihívásokkal és feladatokkal kell nap, mint nap szembenézniük. Riasztáskor nincs idő a késlekedésre, hiszen emberélet múlhat pár percen is.

A közel másfél évszázados fennállása alatt a keceli tűzoltóság fogalommá vált nemcsak a helyiek szemében. Feladatköreik által, és a közösségben betöltött szerepükkel is. A tűzoltóság, a tűzoltó lét a közösség szimbóluma Kecel határain kívül is. Munkájuk, éberségük és önfeláldozásuk nélkülözhetetlen és fontos minden ember számára. Múltjuk és jelenük kimagasló teljesítményt mutat, amely méltán foglalhat helyet a megyei értékek között.

Az EGYESÜLET közel másfél évszázados története alatt – a hivatástudat megőrzése és a mikroközösség szolgálata, illetve a kulturális hozzáadott értékteremtő tevékenysége mellett Kecel területén túlra (megyei területen) is kiterjesztette tevékenységét, amelyet erősít, hogy anno a keceli tűzoltózenekart választották meg Bács-Kiskun megye hivatalos tűzoltózenekarává. A hagyományápoló EGYESÜLET nagyszámú írásos és tárgyi emlékek gyűjteményével rendelkezik, amely a Bács-Kiskun megyei egyesületek között is kiemelkedően példaértékű.

Forrás: http://www.bacskiskunmegyenemzetiertekei.hu/