Írta: vira

Több, mint fél éve voltak már az önkormányzati választások, hogyan látod az elmúlt időszakot? Milyen változások születettek a testület életében?

Az új testület mindenképpen nagy változás volt Kecel életében, nem csak azért, mert új képviselők kaptak lehetőséget és megbízatást, hanem polgármester úr szemszögéből nézve is. Ugyanis először van többségben a testületen belül, és ez nagyon fontos momentum. Innentől kezdve a rossz, régi és hibás beidegződéseket és egyéni ellentéteket felváltotta a hatékony munka.

-Hirdetés-

Igazából most kaptunk olyan felhatalmazást, ami a hatékony munkát tudja garantálni, és ez véleményem szerint látszik már az eddigi tevékenységeinken is.

Sokkal inkább lakosságközpontú szemléletet szeretnénk kialakítani

és nem az ülésteremből akarjuk ezt a várost irányítani, hanem az emberekhez minél közelebb kerülni, velük együtt – az ő gondjaikat, problémáikat figyelembe véve – kialakítani a város vezetését és fejlődésének irányát.

Én bízok abban – és az eddigi visszajelzések is ezt igazolják -, hogy a régi, rossz, és sokszor csak rutinból történő városigazgatást felváltotta egy gyakorlatias szempontú, együttműködésen alapuló városvezetés. Ez egy nagyon nagy változás!

Újdonság még az is, hogy végre lett egy alpolgármestere Kecelnek, ráadásul személyedben.

Az önkormányzati törvény eddig is előírta, hogy kötelező alpolgármestert választani. E hiány is annak köszönhető, hogy eddig lehetetlen volt együttműködésen alapuló, hatékony városvezetést kialakítani. Az új testületnek köszönhetően alpolgármestert tudott választani Haszilló Ferenc polgármester úr és a képviselők.

Társadalmi megbízatású alpolgármester vagyok, tehát nem főállásban végzem ezt a munkát. Elsődleges feladatom közvetlenül a polgármester munkájának segítése. Tehát mindamellett, hogy önkormányzati képviselőként a lakosság mindennapi életét segítem, Haszilló Ferenc polgármesterrel is együtt dolgozunk teendői ellátásában. Ezáltal több időt tud fordítani az egyes feladatokra: így még hatékonyabban képes ellátni munkáját.

Forrai Ákos alpolgármester és Haszilló Ferenc polgármester

Mindig megbeszéljük, hogy milyen feladatot szán nekem, így, ha összehasonlítom azzal az időszakkal, mikor nem volt ilyen pozíció betöltve a városban, nagyobb hatékonysággal tudunk működni.

Hogyan fér bele ez a sokoldalú feladat a mindennapi életedbe?

Őszintén szólva ez az a kérdés, amivel legtöbbször találkoztam eddig, s azt gondolom, hogy jogos a kérdés. Főállásban egy multinacionális cégnél dolgozom, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Nagyon sokrétű feladatokat kell ellátnom, sok kihívással nézek szembe nap, mint nap. Pozitívum, hogy nagyon rugalmas az időbeosztásom. Nálunk nem a ledolgozott időben mérik a teljesítményt, hanem a feladatokban és legfőképpen azok minőségében, tehát nem dolgozok időbeosztási kényszerben. Ez az a jelleg, ami megengedi nekem, hogy ezek mellett egy társadalmi megbízatású feladatot is elláthassak, és eddig nem láttam ennek hátrányát.

Nem jelentett korlátot semmilyen irányban a kettős megbízatás.

Ha a családomat nézem, akkor elmondhatom, hogy most várjuk az első babánkat, ez az időszak számomra kiváltképpen gyönyörű, és meg komplexebbé teszi a mindennapokat. Az életem során megszoktam, hogy nem csak egy dologra koncentrálok, így a munka és család mellett még oktatói és vizsgabizottsági tagságokat is szoktam vállalni. Növényvédelmi szakemberként tanácsadással is foglalkozom, mely szezonális feladatnak számít a teendőim között. De ez nem csak szakmám, hanem a hobbim is, mely családi kötődés is egyben.

Milyen terveket és célokat tudnál mondani, amelyek Kecel életét érintik?

Természetesen mindent felülírt a koronavírus elleni védekezés, ez a legfontosabb prioritása a város vezetésének. Az időseket, a rászorulókat támogatjuk és segítjük a mindennapi életük során. Ezért is volt az adománygyűjtés.

Emellett a tavaly elkezdődött közös munka folytatódik, nagyon sok dolgot újra előtudtunk venni, s még hatékonyabb megoldásokat találtunk. Ezek vonatkoznak a különböző önkormányzati tulajdonban lévő területeknek, szerződéseknek a felülvizsgálatára is, s még jobb pozíciót tudunk kialakítani az önkormányzat szemszögéből nézve. A közelmúltban az egyik legnagyobb feladat a költségvetés megalkotása volt. Örömmel tapasztaltam, hogy az idei költségvetést gyakorlati szempontból sikerült összeállítanunk, a rendelkezésünkre álló forrásokat figyelembevéve.

Nem egy rossz, régről beidegződött rutinon alapuló automatikus elosztás történt, hanem mindenkit figyelembe vettünk és meghallgattunk.

Gondolok itt a civil szervezetekre és természetesen a lakosságra is. A bejövő információkat, kéréseket összegeztük, és ezek alapján készítettük el a költségvetést. Ez is újdonság Kecel életében.

Másik nagy és fontos része a feladatainknak, amit elkezdtük, és előre haladtunk, azok a TOP-os pályázatok, melyek a kivitelezési fázishoz érkeztek.

A TOP pályázatokról:

A csapadékvíz elvezetésének kialakítása elindult, a polgármester és az egész csapat napi kapcsolatban áll a kivitelezővel, személyesen terepszemléket, bejárásokat tartottunk, annak érdekében, hogy a valóságban is meggyőződjünk, hogyan végzik el a feladatukat. Ellenőrizzük, hogy a leghatékonyabban, a legutolsó fillérig a legszakszerűbben használják fel a forrásokat. Természetesen itt sem tudunk mindenki számára eleget tenni: aki együttműködik velünk ezen a szinten, azok számára tudunk csak segíteni. A csapadékvíz elvezetése nem kötelező önkormányzati feladat, ezzel is a lakosságot kívánjuk segíteni.

Tehát ez is egy közös cél, amiben számítunk a lakosság támogatására is.

Emellett a Kecel -Imrehegy, valamint a Kecel – Császártöltés közötti kerékpárútnak a kiépítése is remélhetőleg mihamarabb elindul, melyet a vírus által behatárolt időszak némileg hátráltat. A beruházások során próbáljuk a biztonságosabb közlekedést középpontba helyezni, és nem utolsó sorban szabadidős tevékenységet is szolgálnak, tehát a kerékpárutak nagyon fontos szerepet játszanak a mindennapokban.

Az energiakorszerűsítési beruházások is a közeljövőben fognak megkezdődni, amiben benne lesznek óvodák, a Csendes Ősz Idősek Otthonának bővítése és az önkormányzat épületének a korszerűsítése is. Ezek a projekteket – melyek közel 1 milliárd forintot jelentenek – szintén a helyi igények figyelembevételével állítottunk össze. De beszélhetek még a járdák és az utak felújításáról is, tehát minden, ami a lakosság napi életét teszi majd könnyebbé és kényelmesebbé.

A hagyományőrzést is nagyon fontos feladatnak tartjuk. Szükséges, hogy méltóképpen megőrizzük és átadjuk azokat a történeti és történelmi örökségeket, amelyek Kecel városában megtalálhatóak. Az elmúlt több száz év hagyományának ápolása és továbbadása az utókornak rendkívül fontos feladatunk. Ezt szolgálja a városi múzeum támogatása is, ami a költségvetésben szintén szerepel.

Nagy hangsúlyt fektetünk a külső forrásokra is, ezáltal nem csak a helyi bevételekre kell támaszkodnunk. Minden olyan pályázati lehetőséget, kapcsolatokat megpróbálunk bevonni, ami önkormányzati szinten elérhető, és segítünk továbbá a civil szervezeteknek a pályázatok felkutatásában is.

Alpolgármesteri tisztségemből szeretném a maximumot kihozni, hogy a polgármester úr munkája – ezzel a városvezetés – még hatékonyabbá váljon. Jobban tudjuk képviselni érdekeinket és a Kecel előtt álló lehetőségeket még inkább ki tudjuk használni. 

Kiss Tamás