Írta: vira

Tájékoztató Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő kapcsán:

-Hirdetés-

Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) számú rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetre való tekintettel Kiskőrös Város Polgármestere, a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőt üzemeltető KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetőjével egyeztetve a fürdőben – beleértve a kempinget és a tanuszodát is – 2020. március 16-tól határozatlan időre üzemszünetet rendelt el. A Kormány 2020. május 4-től a koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszába lépve, az életünk számos területét érintően enyhítéseket vezetett be. Fokozatosan, szigorú menetrend mellett megkezdődhetett az élet újraindítása Magyarországon, ennek megfelelően 2020. április 30-án megjelent a Kormány 168/2020. (IV. 30.) számú rendelete a védelmi intézkedésekről, melynek 4.§ (4) bekezdése szerint „A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható”.

 Mindezt azonban ezidáig nem egészítette ki részletszabályozás, melynek hiányában nem rendelkeztünk elegendő információvak a fürdő újranyitásának feltételeivel kapcsolatban, így annak hivatalos dátumát sem tudtuk meghatározni. Hiányoztak többek között a befogadóképességet, védőtávolságokat, az üzemeltethető létesítményeket és szolgáltatásokat, a higiéniai előírásokat is tartalmazó előírások, így kénytelenek voltunk fürdővendégeink megtisztelő türelmét kérni amíg érdemi információval nem tudunk szolgálni. 2020. május 11-én azonban megérkezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály hivatalos tájékoztatása, illetve annak mellékleteként a Nemzeti Népegészségügyi Központ „Ajánlás a közfürdők üzemeltetéséről, higiénés feltételeiről és ellenőrzéséről a COVID-19 járvány időszakában” című (továbbiakban: NNK tájékoztató) anyaga. Mindezekre hivatkozva, illetve az elmúlt napokban a fürdővendégek részéről érkezett számos megkeresésre reagálva az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot:

  • Tekintettel arra, hogy egy üzemszüneten álló fürdőnek biztonságosan legalább két hétre van szüksége az újranyitáshoz, így nem lehetséges azonnali hatállyal megnyitni a fürdőt, ahol jelenleg befejező fázisban van a kényszerű leállás adta lehetőséget kihasználva, az idei évben a megszokottnál nagyobb volumenben elvégzett tavaszi karbantartás.
  • A fentebb hivatkozott 168/2020. (IV. 30.) számú Kormányrendelet 4.§ (4) bekezdése alapján csak szabadtéri medencékkel, nyári strandként nyithatna ki a fürdőnk, ezért egy május eleji, közepi nyitás – ha az műszakilag lehetséges is volna – nagy valószínűséggel az üzemeltető számára további jelentős költségeket generálna érdemi bevételek nélkül, ami a jelenlegi nehéz helyzetben további, már nem vállalható veszteséggel járna.
  • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által megküldött NNK tájékoztató 2.3 „A járványügyi veszélyhelyzet alatt nem üzemeltethető létesítmények és szolgáltatások” című pontja alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt nem üzemeltethetők azok a medencék vagy létesítmények, amelyek akár a koronavírus, akár más kórokozó szempontjából nagyobb kockázatot jelentenek. Az ilyen – járványügyi veszélyhelyzet alatt nem üzemeltethető – létesítmények közé sorolja az Nemzeti Népegészségügyi Központ a töltő-ürítő üzemű medencéket is. Tekintettel arra, hogy a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő kültéri termálmedencéi is töltő-ürítő üzeműek, így – amennyiben a jelenleg érvényben lévő szabályozás nem változik, vagy hatósági engedéllyel rendelkező műszaki megoldás azt lehetővé nem teszi – a fürdő újranyitásakor ezek még nem lesznek használhatók.

 Fentieket szem előtt tartva a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő üzemeltetője, a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. egy biztonságosan és rentábilisan üzemeltethető fürdőt szeretne a vendégek előtt megnyitni, melyre a hatályos szabályokat és az újranyitás műszaki követelményeit figyelembe véve legkorábban 2020. május 30-án kerülhet sor. Az úszni vágyó vendégeink számára a pünkösdi ünnepi hétvégére tervezett nyitáskor a fürdő kültéri úszómedencéje és a kültéri tanmedence áll majd biztosan rendelkezésre, míg a termálmedencék, a kültéri gyermekmedence, a beltéri úszó- és tanmedence, valamint a szauna- és gőzkabinok használatára valószínűleg kicsit még várni kell.

 Kérjük kedves fürdővendégeinket, hogy az újranyitást követően szabadidejük eltöltéséhez, pihenésükhöz válasszák a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőt, azonban addig is számítunk további türelmükre, megértésükre. A továbbiakban minden aktuális információt a fürdő, az üzemeltető és a város elektronikus felületein közölni fogunk.

Tájékoztató Kiskőrös Város játszóterei kapcsán:

 Magyarország Kormánya a 40/2020 (III.11.) számú rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Kiskőrös Város Polgármestere a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 17-én elrendelte Kiskőrös Város közigazgatási területén minden játszótér körbekerítését vagy bezárását, megtiltva ezzel a játszóeszközök használatát. A Kormány 2020. május 4-től a koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszába lépve, az életünk számos területet érintően enyhítéseket vezetett be. Fokozatosan, szigorú menetrend mellett megkezdődhetett az élet újraindítása Magyarországon, ennek megfelelően – összhangban a hatályos kormányrendeletekkel és a kormányzati ajánlásokkal –  Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere feloldotta a városunk közigazgatási területén található játszóterek használatának tilalmát. A játszóeszközök a továbbiakban a szigorú higiéniás- és távolságtartási szabályok betartása mellett újra szabadon használhatók, melyek napi rendszeres fertőtlenítéséről Kiskőrös Város Önkormányzata gondoskodik. Ezzel egyidőben felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a Petrovics utca – Martini utca – Árpád utca által határolt tömbbelsőben található játszótér felújításának megkezdődött munkálatai miatt ez a játszótér egyelőre munkaterületnek minősül és a felújítási munkálatok befejezéséig továbbra is lezárva marad.

Tisztelettel kérjük a lakosság megértését és türelmét!

Domonyi László 
polgármester