Írta: vira

Az új vezető megválasztása azért vált szükségessé, mivel Widnerné Fenyvesi Bernadett, korábbi vezető mandátuma 2020. április 30-án lejárt. Ennek megfelelően Kecel Város Önkormányzata a tisztség betöltésére pályázatot írt ki és a 2020. június 30-i határidővel 2 pályázat került benyújtásra: a korábbi intézményvezető, Widnerné Fenyvesi Bernadett és az intézmény könyvtáros munkatársa, Ferróné Mencsik Rita által elkészített dokumentumok. A július 22-én megtartott testületi ülésen az utóbbi jelentkezőt választották meg a képviselők az intézmény élére.

A beérkezett pályázati anyagokat egy magasan kvalifikált és a helyi viszonyoktól teljesen mentes, objektív szakértő, a kiskunfélegyházi Tőzsér Benjámin véleményezte, aki ezzel szakmai segítséget és iránymutatást is adott egyben az önkormányzat számára.

-Hirdetés-

Agócs Ákos a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elnöke kifejtette, hogy mindkét pályázó formailag megfelelő anyagot nyújtott be, de a két pályázat tartalmilag merőben más nézőpontot képviselt. Ahogy a képviselő is jelezte: a korábbi vezető, Widnerné Fenyvesi Bernadett pályázata inkább beszámoló jellegű, a múltba visszatekintő, az eredményeket hosszan taglaló pályamű. A jövőt illető elképzelések ezzel szemben nem jelentek meg benne. Mint kiderült, a pályázó személyes meghallgatása során is csak nagy általánosságban vázolta fel terveit, a konkrét kérdések ellenére is.

A Ferróné Mencsik Rita által benyújtott pályázat ezzel szemben inkább a jövőre koncentrál, az intézmény jelenlegi problémáit részletesen tárja fel, melyek orvoslására konkrét elképzelései, megoldási javaslatai vannak.

Ferróné Mencsik Rita, az új intézményvezető

Agócs Ákos képviselő elmondta: a szakértői vélemény elkészültéig abban a hitben élt a város, hogy a neves intézmény virul, és a megfelelő vezetés alatt fejlődik. De a véleményezés ezt a hitet romba döntötte, és kiderült, hogy eddig

„gazdaságtalan és kontraproduktív gyakorlatok és elszalasztott lehetőségek” jellemezték az intézmény működését.

De miről is szól a szakértői vélemény?

A VIRA.HU is megismerhette azokat a szakmai beszámolókat, amelyekben a kulturális szakértő részletesen kifejti szakmailag megalapozott meglátásait.

A könyvtár gazdálkodási beszámolója alapján a szakértői vélemény kifejti, hogy az elmúlt 5 évben a 16 és 70 év közötti beiratkozó olvasók száma közel felére csökkent. Ennek a folyamatnak a megállításához, illetve a mutatók növekedésének elősegítése érdekében radikális változtatásokra van szükség az intézmény életében. A véleményezésből az is kiolvasható, hogy az intézményi bevételek között a pályázatokból befolyt összegek az utóbbi 5 évben nem szerepeltek, és a vezető által benyújtott anyagból sem derült ki, hogy milyen konkrét lépéseket kívánna megtenni az ilyen jellegű források elnyerésére.

Mint ahogyan a szakértő megfogalmazta, Widnerné bár jól ismeri az intézmény gyengeségeit és veszélyeit, kevés konkrét és új javaslattal élt a pályázata benyújtásakor.

Ez alapján az intézmény szolgáltatásaira vonatkozó változásokra, megújításokra való szándék mértéke alacsonynak mondható.

A könyvtári szakma által elismert és sikeres Minősített Könyvtár cím, mely egyben nagyon jó pályázati lehetőség (és egyben Kecel város hírnevét is tovább növelő rang), nem került az elmúlt években beadásra. Mint olvasható, Widnerné Fenyvesi Bernadett vezetőnek nehézkes volt a kapcsolata az önkormányzattal, mint fenntartóval, amely elengedhetetlen a sikeres működéshez, derül ki a szakmai anyagból.

A Ferróné Mencsik Rita pályázati anyagát véleményező szakmai anyagból kiderül, hogy a pályázó jól ismeri az intézményt eddig jellemző gyengeségeket, ezáltal a fejlesztendő területeket is.

Ferróné a pályázati anyagában a jövőre koncentrál, konkrét elképzelésekkel és megoldási javaslatokkal állt elő.

Nagy különbség, hogy a korábbi intézményvezetővel szemben az újonnan megbízott vezető céljai között szerepel a bevételi lehetőségek bővítése pályázatok benyújtásával. A már nem népszerű szolgáltatások csökkentésével és az újak bevezetésével, valamint a tudatosabb reklám és marketing segítségével várhatóan újra kívánatosabbá fog válni az intézmény Kecel város lakosai számára.

A korábbi vezetővel ellentétben az újonnan megválasztott vezető várhatóan sikeresebben működik majd együtt és tart kapcsolatot a fenntartó önkormányzattal, valamint a partnerintézményekkel is.

Tőzsér Benjámin szakértő leszögezte: mind az intézmény, mind a város közös érdeke, hogy a könyvtár és a művelődési ház élete megújuljon.

KT