2020. szeptember 2-án csendesnapra gyűltek össze a KEVI Általános Iskolájának felsősei.

A napot Pethő-Szűcs Mária lelkésznő áhítata nyitotta, amiben Ézsaiás próféta szavait emelte ki, aki így ír: Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik!

-Hirdetés-

A nap szimbóluma a sziget volt, amiről mindenkinek más juthat eszébe: kinek a gondtalan pihenés, kinek egy lakatlan sziget, amiről szabadulni szeretne. Így élték meg a tanulók is a tavaszi időszakot, ahol elszigetelődve éltek, s így folytak bele a nyárba is a fiatalok.

Ki gondtalan pihenésnek élte meg, ki tehernek, amiből szabadulni szeretett volna.

Távol voltak egymástól a diákok és pedagógusok, hiszen az online térben elküldött „hiányzol” emoji sosem pótolhatja a személyes ölelést vagy hátbaverést. A szigetek a Bibliában az Istentől távol levőket jelentik s talán a diákok is így érezhették magukat, hiszen nem voltak hetente áhítatok, hittanórák, sem ünnepi istentiszteletek vagy tanévzáró a templomban. Azaz a kérdés inkább ez: vajon távoli szigetlakók voltak, akik Jézustól is eltávolodtak az utóbbi hónapokban vagy tudtak közel maradni egymáshoz és Jézushoz ezidő alatt? Talán voltak, akik ebben az időszakban többet imádkoztak, olvastak Bibliát, adtak hálát ételért, egészségért, családért, így akár még közelebb is vonhatta őket a Mindenható és gondviselő Istenhez.

A nap két blokkban folytatódott. Az egyikben szigetekről szóló 13+1-es totó versenyeztette a csoportokat, majd alkotásra hívták az osztályfőnökök az osztályaikat. Mindenki a kapott lapra megalkothatta az én-szigetét, amire rárajzolhatta azt, amit megélt ez alatt az idő alatt: lehetett ott szülinapi hegycsúcs, ami a boldogság csúcsa volt vagy magányosság barlang, utak, amik különböző emberekkel kapcsolták őket össze vagy folyók, amik táplálták őket, amikor elkedvtelenedtek.

Ezeket egy lapra ragasztva csoportokban mesélhettek egymásnak erről az időszakról. A második blokkban fonalat kapott minden csoport és a fonalak segítségével összeköthették szigeteik azon pontjain, ahol mégis összekapcsolódott az életük, habár elszigetelve éltek. Zárópontként neveiket egy cetlire írták és kihúzták egymásét. Akit kaptak azért imádkozhatnak és segíthetik, hogy a tanév során ne érezze magát elszigetelve.

A nyitóáhítat Ézsaiási igéje éneklésre, Isten dicsőítésére hívott mindenkit, így a nap végén Szabó Balázs Gospel énekes, keresztény zenész koncertje és bizonyságtétele várta a fiatalokat.

-Pethő-Szűcs Mária-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (34 db kép)