A soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – az EMMI által meghatározott, köznevelési intézményekre vonatkozó, járványügyi helyzettel kapcsolatos intézkedési protokoll alapján kidolgozott – 2020. október 01-jétől érvénybe lépő INTÉZKEDÉSI TERVE alapján a következő feladatokat hajtja végre az intézményben:

 1. Tanulók és iskolai dolgozók részére 2 beléptetési ponton (A és C épület) biztosítjuk az iskolai belépést, ezeken a pontokon infralázmérést végzünk, valamint kézfertőtlenítő használatát tesszük lehetővé.
 2. A napokban kiadott 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete 5.§ értelmében:
  (1)Az intézmény területére
  a) az ott foglalkoztatott zsemélyen,
  b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
  c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
  d)a gyermeken, illetve a tanulón és
  e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint- kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
  (2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot az előírásoknak megfelelően, meghatározott módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.
 3. A szülőkkel kapcsolatos ügyintézés (pl.: ebédfizetés) a főépület portája előtt, míg az egyéb konzultációk online módon (telefon, email, Teams) történhet.
 4. Az iskola ebédlőjében csak tanuló és iskolai dolgozó étkezhet, tartózkodhat. Más személyek étkeztetése, ebéd elviteli kiszolgálása a rendelet visszavonásáig szünetel. Hasonlóan felfüggesztésre kerülnek az ebédlőben az iskolai programoktól független rendezvények megtartása.
 5. Tanítási időben a mosdókat és mellékhelyiségeket óránként fertőtlenítjük.
 6. Az iskolán belül felhívjuk a tanulók figyelmét a biztonságos védőtávolság megtartására.
 7. A diákokat minél jobban elkülönítjük a helyi adottságokat is figyelembe véve. Az alsó és a felső tagozat nem járhat át egymás területére, valamint visszavezetjük az osztálytermi oktatást a készenlét idejére. Ez azt jelenti, hogy a diákok egész nap egy tanteremben lesznek, néhány kivételtől eltekintve. A tantermeket átrendeztük egyfős ültetési rendre.
 8. Az iskola könyvtárat nyitvatartási időben az 5-8. évfolyamos tanulók csak tanítás után látogathatják.
 9. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 10. A szünetekben a diákok nem csoportosulhatnak, lehetőség szerint a szabadban tartózkodnak.
 11. A diákok a tízórait saját termükben fogyaszthatják el. Kérjük a szülőket, hogy lehetőleg a tízórait otthonról hozzák magukkal a tanulók.
 12. A testnevelésórákat a szabadban tartjuk, az öltözőket kis csoportokban vehetik igénybe a tanulók.
 13. Étkezésnél kiemelt figyelmet fordítunk a kézmosásra, sorban állásnál betartatjuk a védőtávolságot.
 14. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekinthető továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 15. Lázas beteg gyermek nem tartózkodhat az iskolában, a tünetekkel rendelkező személyeket az orvosi intézkedésig elkülönítjük.
 16. Az iskolából igazoltan hiányzó tanulók és szüleik a Teams felületen kapják meg a tanórák anyagait, feladatait, azon keresztül követhetik az előrehaladást. Előfordulhat, hogy ez nem megfelelő segítség a családnak (pl. nincs internet), kérjük, ezt jelezzék az illetékes osztályfőnöknek, s más módon biztosítjuk tananyagok, házifeladatok eljuttatását, elérhetését.
-Hirdetés-

Udvarhelyi Attila
igazgató

Kiemelt kép: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola facebook oldala