A mai napon újra ülésezett a keceli képviselő-testület. A meghívóban 7 napirendi pont szerepelt, melyek között megtalálható volt a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes belső részeinek a felújítása is.

Kecel Város vezetése fontos feladatnak tartja a hátrányos helyzetben lévő, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban résztvevők illetve a felsőoktatásba jelentkező – érettségizett – fiatalok támogatását, ezért úgy döntött a testület, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

-Hirdetés-

Az önkormányzat már a 2020. évi fordulóban is részt vett, ezáltal 7 fő felsőoktatási tanulmányát támogatták. A hallgatóknak e döntés értelmében 2020. november 5-ig kell benyújtani a pályázatukat. E célra a költségvetésből 650.000 forintot különített el a testület.

A Bursa Hungarica Magyarország Kormánya által, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított ösztöndíjrendszer.

Tovább szépül a Keceli Közös Önkormányzati Hivatala is: Az épületben lecserélik a régi függönyöket és karnisokat, valamint az adócsoport irodájában lévő PVC padlót is, mivel az baleset-veszélyessé vált. Az igazgatási osztály folyosóján 5 mennyezeti neon lámpájának cseréje is meg fog történni a közeljövőben.

A városi rendezvények méltó körülmények közötti megtartásának érdekében az előző években kialakított új tanácsteremhez vezető folyosó felújítását, újrafestését és a párkányok cseréjét is kezdeményezték a képviselők.

E fejlesztések elindításáról azért is kellett külön döntenie a testületnek, mivel a korábbi TOP-os pályázat, melyből az önkormányzat épületei (a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal és a 2 óvoda) kerültek energetikai szempontból korszerűsítve, ezen belső felújításokat nem támogatta. A fejlesztések 1.120.000 forintba fognak kerülni.

A képviselők döntöttek a „Kerékpárút építés Kecel és Imrehegy között a biztonságos közlekedés érdekében” című projekt tekintetében Imrehegynek nyújtandó kölcsön meghosszabbításáról is. Képviselői kérdésre a Haszilló Ferenc polgármester elmondta: várhatóan október végén, november elején meg is fog történni a kerékpárút átadása.  

Kecel Város Önkormányzatának feladatai közé tartozik a város víz- és szennyvízszolgáltatás biztosítása, melyeket a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató KFt. közreműködésével és segítségével old meg. A testületi döntés értelmében az önkormányzat saját forrásából finanszírozza a szennyvíztelepen lévő, elhasználódott eszközök (szivattyúk) cseréjét, illetve a Rákóczi utca és a Viola utca csomópontjában az akna fedlap melletti burkolat megsüllyedésének kivizsgálását és a szennyvíz-vezetéknek cseréjét is. E munkálatok a költségvetést 13.141.960 forinttal terhelik.

Agócs Ákos képviselő elmondta: 2020. október 3-án 10 és 16 óra között a piactéren jótékonysági sütemény-vásárt tartanak. A bevételt egy 6 éves kislány kezelésére kívánják fordítani a szervezők.

Kiss Tamás