Kiskőrös Város Önkormányzata a természetes vizek védelme érdekében a városból lefolyó és átfolyó csapadékvizek tárolására, helyben tartására, illetve károkozás-mentes levezetésére a Sáhor-csatornán keresztül, a város déli, mély fekvésű területén csapadékvíz tározó megépítését valósította meg.

-Hirdetés-

A TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005 kódszámú pályázat keretein belül a ”záportározó kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatai 2019. július 17-én kezdődtek el.

Az alapkő letétele 2020. szeptember 30-án volt ünnepélyes keretek között.

A záportározó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkákat az ÉKISZ Építőipari Kft. (ügyvezető: Tercsi Miklós) végezte el. A tervezők Mátyus Zoltán és Szigeti Attila voltak, a műszaki ellenőr Mátyus Zoltán, az építési vezető Nánási Imre volt, a projektmenedzsment feladatokat pedig Kiskőrös Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. végezte el. Rendkívül rövid idő alatt, feszes tempóban, konstruktívan valósult meg a beruházás.

Font Sándor beszéd közben

Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője nyitó beszédében elmondta, hogy ezzel a fejlesztéssel Kiskőrös városának egy több száz éves problémája oldódott meg, ami a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadék vagy a magas belvíz és a térség környezeti adottságainak összefüggéséből adódott.

Rideg László

A megyei közgyűlés elnöke, Rideg László a megyei szerepvállalásról és ezen belül Kiskőrösre vonatkozó szerepvállalásáról beszélt. A megyei önkormányzat megkapta azt az egyedülálló lehetőséget az Európai Uniótól, hogy a megye területén belül lehet hasznosítani a kapott kereteket. Ez a keret 100 milliárd forint feletti volt és több mint 600 projekt valósult meg ebben a megyében. Kiskőrös városa 11 projektet tudott megvalósítani, a több mint 2 milliárd forint megyei keret felhasználásával.

Domonyi László

Domonyi László Kiskőrös Város Polgármestere beszédében elmondta, hogy a projekt összköltsége 548.015.907 Ft volt. Ebből az elnyert Európai Uniós támogatás 420.000.000 Ft, a megvalósításhoz biztosított önerő 128.015.907 Ft. Kiskőrös Város Önkormányzata 2017. július 19-én nyújtotta be projekt javaslatát a „TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívásra. A pályázat benyújtását követően elkezdődtek a részletes tervezési munkálatok.

A záportározó kialakítása mellett a Dózsa György út, Hrúz Mária, Klapka utcában és Tompa Mihály utcában elhelyezkedő csapadékvíz elvezető rendszereinek rekonstrukciója is megvalósult, mivel az érintett utcákban a már meglévő, de funkciójukat már nem teljesítették a zárt csapadék csatornák, nyílt vízelvezető árkok átereszekkel illetve szikkasztó árkok. A projekt során felújított szakasz hossza 691 m. 2020. július 10-én sikeresen befejeződtek a kivitelezési munkálatok, ekkor került átadásra a munkaterület.

A projekt keretében 1043,5 m hosszban került megújításra a csapadékvíz elvezető rendszer, valamint létesült egy 20 hektárnyit magába foglaló záportározó tó, melynek térfogata gravitációs bevezetés esetén 20.318 m3, nyomtatott bevezetés esetén pedig 53.468m3.

A későbbiekben a tó körül 1218 db fa kerül majd elültetésre.

Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a projekt megvalósításában és Kiskőrös Város képviselő testületének, hogy „gondos gazdaként” kezelik és gondolkodnak a városról és partnerek a város védelmét szolgáló intézkedésekben.

Végül Mátyus Zoltán, a víztározó egyik tervezője és műszaki ellenőre szólt pár szót a jelenlévőkhöz. A három irányból összegyűjtött csapadékvíz tárolásra kerül, közben párolog, szivárog, majd gravitációsan bevezetésre kerül a Sáhor-csatornába egy bizonyos szint eléréséig. Amennyiben további víz tárolására van szükség, akkor egy átemelő műtárgy segítségével, melyben két, egyenként 100 liter/sec vízmennyiséget beemelő képességű szivattyú került elhelyezésre, juttatják a vizet a tározóba.

A beszédekből kiderült, hogy a városnak vannak még további tervei a víztározóval kapcsolatban. Reményeik szerint egy szabadidő körzet, rekreációs környezet kialakításában szép képet fog adni a létesítmény.

 

-Weigand-Kiss Betti-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (89 db kép)