Kiskőrös Város Önkormányzata, az Országos Petőfi Sándor Társaság és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szervezésében, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel került megrendezésre Petőfi Sándor szülőházának megnyitásának 140. évfordulójára rendezett ünnepség.

A program a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, amit a Kiskőrös Város Fúvószenekara játszott, Sipos Béla karnagy vezénylésével.

Kiskőrös Város Fúvószenekara, Sipos Béla karnagy vezénylésével
-Hirdetés-

Turek Miklós színművész előadásában hangzott el Jókai Mór emlékezetes ünnepi megnyitó beszéde. Üdvöz légy, emlékezetes hajlék aki Petőfit születni láttad, új gazdád, a magyar irodalom nevében üdvözöllek.” Pontosan 140 évvel ezelőtt, 1880. október 17-én hangoztak el ezek a szavak az író szájából, amikor hivatalosan is átvették a Kiskőrös főterén álló nevezetes házat, így Magyarországon az első irodalmi házat avatták fel.

Turek Miklós színművész

Ezt követően Kiskőrös Város polgármestere, Domonyi László mondott ünnepi beszédet az egybegyűlteknek, melyben megemlítette, hogy Petőfi születésének 100., 150. és 175.  évfordulóját is Kiskőrösön ünnepelték az ország akkori vezetői és az érdeklődők is. „Közeledik a költő születésének a 200. évfordulója, készüljünk rá, öltöztessük a várakozás örömébe a lelkünket, így „várjuk vissza” Petőfit.

Domonyi László ünnepi beszédet mondott
A jövő ifjúságától is hallhattunk Petőfi Sándor verseket.

Ezt Dr. Praznovszky Mihály, irodalomtörténész gondolatai követték. Megtudhattuk, hogy 1890-ben adták át az épületet a községnek, mely felett a Petőfi Társaság vállalt szellemi védnökséget. Mindent összegyűjtöttek, ami a költőtől megmaradt. Kéziratokat, verseket, levelezéseket, könyveket, róla szólócikkeket, illusztrációkat, egy szóval mindent, amit csak lehetett. Petőfi Könyvtár néven hatalmas könyvsorozatot indítottak. Mindezekből lett később a fővárosban a Petőfi Irodalmi Múzeum, ami Magyarország első irodalmi múzeuma.

Többen megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget

Így ez is Kiskőrös városából indult, mint annyi minden, ami mögött a városunk Petőfi iránti szeretete áll. Egy 1880-ban megjelent újságban az olvasható, hogy „a kiskőrösiek méltónak mutatták magukat a véletlen ama szerencséjében, hogy Magyarország egyik legnagyobb lírikusa az ő községükben, eme szegényes házban született.” Ezek a 140 évvel ezelőtt íródott sorok a mai napig megállják a helyüket, amire minden kiskőrösi büszke lehet, és indíttatást érezhet, a Petőfi-kultusz fenntartásában, erősítésében. „Itt állunk a fehérre meszelt ház előtt, amelyen nem fogott az idő, és még inkább nem fogott annak szellemén, akire emlékezünk.”

Dr. Praznovszky Mihály, irodalomtörténész is megosztotta gondolatait

Elmondta, hogy az irodalom önmagában nem ért volna semmit, a ház megtartásában, ha Kiskőrös nem vállalja fel legnagyobb értékének ezt a házat. Felsorolni sem lehet, hogy a hétköznapokban mit tesz a város ezért a nevezetes házért, mennyi kiskőrösi önzetlensége kell még ma is, hogy Jókai reménye igaz maradjon, miszerint „Ez a hajlék épen fönnmaradjon, ha roskadoz, újra helyre álljon, soha el ne múljon.” 

Hogy mi következik most? Közeleg 2023, a Petőfi 200.
Sikere, hatása, látványa sokban múlik majd azon, hogy mit tesznek önök, helybeliek. Az évforduló olyan is lesz, amilyenné a kiskőrösiek teszik. Az elődeink után, most mi vagyunk a sorosak, rajtunk a világ magyarságának a szeme. Régóta tudjuk, hogy e ház előtt számunkra, mindenkori magyarok számára kimondható, hogy Petőfi maga a teljesség.

Kiss József, 1910-ben írt költeményét Turek Miklós előadásában hallgathatták meg az összegyűltek, majd Albert József játszotta el tárogatón Petőfi megzenésített verseit. Végül a Szózat után sor került az ünnepélyes koszorúzásra is.

Ünnepélyes koszorúzás

A nyilvános megemlékezést követően, a Vinum Hotel és Étteremben tartott sajtótájékoztatón a Petőfi 200 emlékév kapta a főszerepet, és ünnepélyesen megalakult a „Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság”.

Elsőként Domonyi László polgármester szólalt fel. Elmondta, hogy a Petőfi-kultuszt továbbra is ápolni fogják itt Kiskőrösön, és ez az ünnepi nap is erről szól. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő évek témája Petőfi Sándor 200. születésnapjának méltó módon való megünneplése lesz. „Nem csak nekünk, kiskőrösieknek, hanem nekünk, magyaroknak.” Szeretné Kiskőrös, a költő szülővárosa felkarolni ezt a nagyszabású ünnepségsorozatot, természetesen minden érintettel együttműködve.

Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere

Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke támogatását fejezte ki a bicentenáriumi évvel kapcsolatban. Elmondta, hogy a megyei önkormányzatnak is szívügye a költő méltó emlékének a megőrzése, erősítése, így a terveket Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások miniszterének előterjesztette. Dr. Kásler Miklós lelkes támogatással fogadta a kezdeményezést. Megtudhattuk, hogy már el is kezdődtek a nagyobb, hosszabb távú, átfogóbb ötletekről szóló megbeszélések. Maradandó emlék alkotása a cél, amely az évtizedek múltán is emlékeztet bennünket Petőfire, és az 1848-49-es Szabadságharc eseményeire és lelkületére.

Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke

A megyei önkormányzat a 2020. szeptember 27-ei ülésén határozott arról, hogy megalakul egy Megyei Emlékbizottság is, melynek célja főként a programsorozat koordinálása. Lesznek megyei programok, természetesen az országossal összehangolva, hiszen Bács-Kiskun megyében több település is szorosan kapcsolódik Petőfi életútjához. Egy „Petőfi brand” kialakítására is törekszenek, hogy a költő mindenütt ahol csak lehet, a mindennapjaink részévé válhasson.

Font Sándor, országgyűlési képviselő elmondta, hogy Koch Mária társadalmi kutatásait alapul véve, a nemzethez való tartozás élményének elmélyítése céljából, egy 40-50 hektáron elterülő emlékpark felépítését tervezik, melynek helyéül, Kiskőrös szolgálna.
Petőfi Sándor egy olyan ikonikus figura, aki tökéletes példája annak, hogy a nemzethez való tartozás élménye mit jelent. Ő az, aki az életét adta érte. Ennek a több milliárdos beruházásnak a létrehozása több évet ölel majd fel, így tovább nyúlna a 2023-as éven is előreláthatólag. Mintegy központul szolgálna a magyarság hovatartozás élményének a megszerzésében, megértésében, megerősítésében. Az óvodáskortól egészen a felnőtt korig mindenki megkapná ezt az élményt. Bevezetnék minden magyarországi általános és középiskolába, hogy kötelező kirándulási jelleggel látogassanak el ide. Ne nőjön fel úgy generáció, hogy nem ismerte meg, élte át ezeket a magyarsághoz, Petőfihez kacsolódó jellegzetes mozzanatokat. Teret kapnának a tudományos elmélyülésre vágyók, kulturális események is.
Font Sándor, országgyűlési képviselő

Kiskőrös Város képviselő testülete a 2020. szeptember 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen döntött a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság létrehozásáról és felállításáról. A magyar kultúra 2023-ban ünnepli Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. E kiemelkedő, Kárpát-medencei jelentőségű eseménysorozatot Kiskőrös, Petőfi szülővárosa is méltó módon kívánja megünnepelni.

A szervezési, előkészítési feladatok elvégzéséhez, valamint a rendezvénysorozat végrehajtásához a kulturális területen kívül, számos szakterületen működő kolléga, és külső szervezet összehangolt munkája szükséges, ezért az emlékbizottságnak vannak rendes és tiszteletbeli tagjai. Domonyi László polgármestertől vehették át a megbízó levelüket és egy emléklapot. 2020. október 17-én ünnepélyesen megalakult a helyi emlékbizottság, „Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság” néven.

Domonyi László, polgármester- elnök
Szedmák Tamás, alpolgármester- ügyvezető alelnök
Dr. Filus Erikatitkár
továbbá tagjai a település kulturális intézményeinek vezetői, és a Petőfi-kultusz civil képviselői.
Tiszteletbeli tagok ismert irodalmi, történelmi és képzőművészeti szakemberek.

Városi rendezvények új „köntösben”.

Szedmák Tamás alpolgármester ismertette a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottság terveit, elképzeléseit, céljait az elkövetkezendő években. Szeretnék, ha 2023-ban, a Petőfi 200 emlékévben, minden héten ezzel kapcsolatos program várná az érdeklődőket Kiskőrösön.

Szedmák Tamás, Kiskőrös Város alpolgármestere

Elmondta, hogy a Kiskőrös 300 emlékév jó alapul, mintául fog majd szolgálni ebben. A széles körű publicitásnak szóló rendezvénysorozat nem eltitkolt célja, városunk turisztikájának a népszerűsítésé, fellendítése, hogy jobban ismerjék meg városunk értékeit. Kiskőrös felújított városközpontja, a város egyre inkább megújuló környezete, a száz évvel ezelőttiekhez képest már alkalmassá teszi a települést, egy nagyobb szabású ünnepség sorozathoz.

A tervezett rendezvények között vannak nagyobb szabású, tömegeket megmozgató események, erre az időszakra időzített kiállítások a Petőfi-kultuszhoz kapcsolódóan. Ezek mellett, olyan egész évben elérhető látnivaló és programcsomagokat szeretnének összeállítani, amellyel egy Kiskőrösre látogató csoport, bőségesen eltölthet egy, vagy akár több napot is.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (174 db kép)
MEGOSZTÁS