Az új Kőrisfa Óvoda elkészültével az újonnan beiratkozó gyermekek mellett ez az intézmény fogja átvenni a Thököly utcai és a Mohácsi utcai tagintézmény közösségeit is. A több évtizedes működés felidézésére néhány régi történettel, fényképpel készültem.

Turán István helytörténész írása. 

Kapcsolódó cikk
Bejártuk az új Kőrisfa utcai, hat csoportszobás óvodát — mutatjuk a KÉPEKET
Bejártuk az új Kőrisfa utcai, hat csoportszobás óvodát — mutatjuk a KÉPEKET
Kiskőrös Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz megjelent felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet. A megvalósítás körüli nehézségek ellenére...
-Hirdetés-

A Thököly utcai iskola (bizony eredetileg iskolának épült) éppen 90 esztendeje, 1931-ben nyitotta meg kapuit, és igencsak nagy hiányosságot pótolt. Az állami elemi iskolai hálózat részeként készült el, az igazgatónak, Szilágyi Frigyesnek nem kevés munkájába került mire birtokba vehették a gyermekek. Az állami fenntartású helyi iskolahálózat részei voltak a tanyasi iskolák (alsócebei, feketehalmi, erdőtelki, felsőcebei), ám első számú intézménye ekkortájt a vásártéri iskola volt (teljes nevén M. kir. Petőfi Állami Elemi Népiskola), ide, a város másik végébe kellett kigyalogolnia a tanulónak, ha teszem azt a keceli úton lakott (ami ekkoriban a Thököly utca volt). Az 1960-as évektől kezdve, mivel az új Petőfi Állami Általános Iskola épülete elegendőnek bizonyult a gyermekek befogadására, ezért a Thököly utcai épületben óvodát alakítottak ki, amely a hetvenes években már három csoporttal működött.

A Thököly utcai óvoda a 60-as években
Thököly utcai iskolások a régi világban Ponesz Vilma tanítónővel
Thököly ovis életkép 1973-ból. Óvónők, dadusok, gyermekek

Az 1950-es évektől Kiskőrös óvodái különböző fenntartással működtek. A tanács közvetlenül működtette a Batthyány utcai, Luther téri (1970-től átadták a Petőfi Emlékmúzeumnak, irodalmi kiállítás létesült benne), a Rákóczi utcai, Thököly utcai és a Szarvas utcai óvodát. Emellett a településen működő vállalatok és szakszövetkezetek is létesítettek óvodákat a dolgozók gyermekeinek elhelyezése céljából. Ilyenek voltak a KTSZ óvodája a Szarvas fogadó mögött, vagy a Konzervgyári óvoda, de még a helyőrségnél szolgálatot teljesítők gyermekeinek is létesült egy csoport a Tiszti klubban. A tanács részéről a legnagyobb beruházás 1981-ben történt, ekkor épült fel az Árpád utcai óvoda és bölcsőde, amely minden tekintetben megfelelt a korszak követelményeinek. A rendszerváltást követően több intézmény megszűnt.

Thököly utcai óvodások 1973-ból

A Mohácsi óvoda ún. szakszövetkezeti óvodaként létesült, az akkori Toldi szakszövetkezet építtette 1974-ben, hogy a dolgozók gyermekeinek óvodai ellátását biztosítsa. Eleinte kettő, 1980-tól három csoporttal működött. A területen korábban rózsakert volt, illetve egy családi ház állt, ezt alakították át óvodává. A költségeket a szakszöv állta. Az intézmény első vezető óvónője Kollárné Bürgés Erzsébet lett, aki aztán évtizedeken át irányította és fejlesztette a Mohácsi ovit. Óvónő társai Aszódi Pálné és Birkás Kálmánné voltak. 1979-ben megépült a harmadik csoportszoba, majd 1996-ban hozzáfogtak a szülők és az önkormányzat támogatásával tornaterem építéséhez. Ugyanebben az évben került sor a kiskőrösi óvodák összevonására.

Az első Mohácsi óvodás csoport
Mohácsi ovisok a sportpályán
A Mohácsi utcai óvoda