Személye iránti tiszteletünket kívánjuk kifejezni ezzel az emlékezéssel. Az alábbiakban Schaffer István, intézményvezető gondolatait osztjuk meg változtatás nélkül: 

Nagyon fájdalmas és tragikus hír rázta meg a Kiskőrösi EGYMI-ben dolgozó kollektívát. Életének 63. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt Markó Ibolya, az intézmény volt igazgatója.

-Hirdetés-
Ebben a cikkben a téma tartalma miatt nem tartjuk etikusnak fizetett hirdetések megjelenítését, ezért a hozzátartozók érzéseit tiszteletben tartva nem jelenítünk meg hirdetéseket.

Markó Ibolya pedagógiai pályafutását 1981-ben kezdte az akkori kisegítő iskolában. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1987-ben szerzett gyógypedagógiai tanári diplomát. Kezdetben napközis csoportot vezetett, ahol összevont alsó tagozatos gyermekek délutáni tevékenységét szervezte. Az első emlékezetes sikerélménye az volt, amikor nemzetközi versenyen kapott díjat egy általa felkészítet tanuló. A főiskola befejezését követően bízták meg osztályfőnöki feladattal. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógiai szakán 1995-ben gyermek és ifjúságvédelmi szakirányú képesítést szerzett. Magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként ebben az évben kollégai javaslatára bízták meg a felső tagozatos munkaközösség vezetésével. Ismereteinek ilyen irányú bővítése miatt jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának közoktatási vezető szakára. A sikeres szakvizsgát követően intézményében a Kiskőrösi Speciális Általános Iskolában szakmai átalakulás indult meg. Ebben a folyamatban az első pillanatától kezdve aktívan tevékenykedett. Éveken át töretlen lelkesedéssel egyik fő szervezője volt a „Zánkai Százszorszép Kulturális Fesztivál”-nak és a Kiskőrösön megrendezésre kerülő „Felfénylő szavak” országos szavalóversenynek. Az elsők között alkalmazta osztályában a kooperatív tanulást és a projektoktatást. A program beindulásával számos képzésen vett részt, ahol az új módszerek, eljárások eredményes alkalmazását sajátította el és alkalmazta napi gyakorlatában. 2005-ben igazgatóhelyettesnek kérte fel az akkori Integrált Közoktatási Intézmény igazgatója. Tevékenysége során az alap szakmai feladatain kívül az innovációs folyamatok továbbfejlesztésének továbbra is aktív részese volt, a meglévő eredmények továbbviteléért és fejlesztéséért minden erejével küzdött. Több éven keresztül szervezte töretlen lelkesedéssel az Országos Ki Mit Tud? versenyt, ahol a sérült gyermekek mutathatták meg tehetségüket. Mindeközben számos olyan akkreditált képzésen vett részt, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy az intézményben felhalmozott tudást, tapasztalatot továbbadja az érdeklődő gyógypedagógiai és többségi integráló intézmények pedagógusai, vezetői számára. Számos, az intézmény fejlődésében meghatározó jelentőségű uniós és országos pályázatban vállalt szakmai vagy projektvezetői feladatokat. 2014-től pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő, mesterpedagógus. 2015 májusában tragikus esemény történt az intézmény életében. Váratlanul elhunyt a Kiskőrösi EGYMI akkori vezetője, Radicsné Szerencsés Terézia. Júniustól megbízott, majd 2016 augusztusától kinevezett intézményvezetőként irányította az iskola életét. Vezetőként az innovációs eredmények megőrzését tartotta szem előtt, a gyermekek/tanulók magas szakmai színvonalú fejlesztését támogató környezet fenntartását. Elkötelezetten továbbra is olyan intézményi légkör biztosításán munkálkodott, ahol jól érzi magát és hatékonyan működik együtt gyermek, szülő és pedagógus. 

2021 júniusában Markó Ibolya nyugdíjba vonult, kimagasló szakmai munkáját Díszoklevéllel és Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el.  

Elhunyt kollégánkra szeretettel gondolunk, emlékét szívünkben megőrizzük. Temetése 2021. szeptember 10-én 17 órakor lesz a Kiskőrösi Evangélikus Temetőben.
Osztozunk a gyászoló család fájdalmában! 

KÖZLEMÉNY 
Schaffer István, intézményvezető

MEGOSZTÁS