-Hirdetés-

A Kiskunhalasi SZC ebben az évben is elismerte a kiskőrösi Wattay iskolában dolgozó, kiváló munkát végző kollégáinak tevékenységét.

 

ÉLETMŰ DÍJ

Csatai Gáborné Kati 20 éve dolgozik a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégiumban, illetve jogelőd intézményeiben. Biológia-testnevelés szakos tanárként, valamint gyógytestnevelőként rendkívül sokat tesz azért, hogy a Kiskőrösi Járás iskoláskorú fiataljai és a felnőttek egy jelentős része is megszeresse a sportot, az egészséges mozgást és életet. Tanítványai – főleg a labdarúgásban – minden évben rangos versenyeredményeket érnek el. A Wattay focicsapata – vezetésével – az országos döntőig jutott el. Kati munkaközösségvezetőként és a Wattay Diáksport Egyesület aktív tagjaként sokat dolgozik valamennyi sportág népszerűsítéséért, az iskolai testnevelés és a sport eredményeiért, a tömegsportért, a versenysportért, és minden évben számos kirándulást is szervez a tanulók és felnőttek részére egyaránt. A sport területén végzett több évtizedes, eredményes nevelő és felkészítő tevékenységéért már több kitüntetéssel rendelkezik, a Kiskőrösért Emléklap tulajdonosa, munkájáért Kiskőrös Várostól a tanácsosi címet is megkapta. A Wattay szabadidő és versenysportjának, valamint a testnevelés órák szervezésének motorja. Magas színvonalú munkát végez tanárként és osztályfőnökként is. Tanulói tisztelik és szeretik, kollégái elismerik szakmai és pedagógusi munkáját. Közel 40 éves pedagógusi munkássága, a sportért végzett tevékenysége, tanulói kiváló eredményei alapján méltó az Életmű díjra.

Csatai Gáborné (Kép: https://kszcwattay.hu/) 

JÖVŐ REMÉNYSÉGE DÍJ

Polereczki Mihály nemrég még tanulóként járt a Wattayba. Az érettségi után több diplomával a zsebében újra visszatalált almamáterébe, és most már mint okleveles informatika szakos középiskolai tanár erősíti a csapatot. Az informatika szinte minden ágában otthon van, de különösen a programozás megszerettetése vált szívügyévé. A tanulók számára változatos módszerekkel igyekszik megtanítani a tananyagot, ennek érdekében több platformot, módszert is bevet, tanulóival programoznak ipari robotokat és Legó robotokat is. A kollégákkal és a tanulókkal kiváló kapcsolatot sikerült kialakítania, diákjai a szakkörökre is szívesen járnak. Fiatal kora ellenére vezetői rábízták az informatika munkaközösség vezetését, valamint felkérték az informatikai ágazati technikumi képzés szakmai irányítói feladatainak ellátására is. Az informatikában oly fontos naprakész tudás, valamint tanulói tehetséggondozása és továbbtanulása érdekében kiváló szakmai és oktatási kapcsolatokat ápol felsőoktatási intézményekkel, a Szegedi Tudományegyetemmel kialakított együttműködése eredményeképpen az előző tanévben megkapta a „Természettudományi és Informatikai Kar Nagykövete” kitüntető címet.

Polereczki Mihály (Kép: https://kszcwattay.hu/)

SIKER KOVÁCSA DÍJ

Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna Anna 1982-től dolgozik pedagógusként, 1984-től már a Wattay jogelőd intézményében tanít matematika-fizika szakos tanárként. Munkáját magas színvonalon végzi, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel illetve továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. A tanulókkal jó kapcsolatot tud kialakítani szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt. Mindig arra törekszik, hogy ötletes módszereivel felkeltse tanítványai érdeklődését és figyelmét a matematika iránt. Időt nem kímélve foglalkozik a tehetséges és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal egyaránt, kiválasztja és felkészíti a legjobbakat a versenyekre. A tantestület tapasztalt, elkötelezett egyénisége, fiatalabb kollégáit szakmai tanácsaival segíti. Csendes, szerény munkatárs, akit szakmai felkészültsége, rátermettsége, a tanulókkal kialakított jó kapcsolata, segítőkészsége miatt kollégái és diákjai is tisztelik, szeretik, megbecsülik. Munkavégzése példa mások számára. Tanulói eredményesen szerepelnek különböző versenyeken. Ebben a tanévben tanítványa, Polereczki Petra 9. évfolyamos technikumi tanuló a Megyei matematikaversenyen 1. helyezést, a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen 2. helyezést ért el, teljesítményével bejutott az országos döntőbe.

Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna Anna (Kép: https://kszcwattay.hu/)
Kapcsolódó cikk
Beszélgetés Polereczki Petrával, Bács-megye egyik legjobb matekosával
Beszélgetés Polereczki Petrával, Bács-megye egyik legjobb matekosával
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány a 2020/2021-es tanévben is megrendezte kétfordulós megyei matematikaversenyt, melyen Polereczki Petra 9.B osztályos tanuló...

Kecskeméti Sándor 2002 augusztusa óta a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium szaktanára. Gépészmérnök, mérnök-tanár, informatikus, közoktatási vezető. Ez a sokrétű szakmai tudás és az az emberség, amely jelen van szakmai és pedagógusi életében, egyaránt a feltétele annak, hogy diákjai, kollégái szeretik és elismerik személyét és munkáját. Küzdeni akarása, lelkiismeretes munkavégzése példaértékű munkatársai  számára. A Wattay életében betöltött több évtizedes munkája során eredményesen veszi fel a harcot az informatika legújabb kihívásaival, legyen szó Solid Edge‑ről, AutoCad-ről vagy éppen 3D nyomtatásról. Folyamatosan készít fel tanulókat szakmai versenyekre. Ebben a tanévben végzős CAD-CAM informatikus tanulója, György Áron az Enterprise Kft. és az NCT Akadémia kétfordulós CAD szakmai versenyének döntőjében eredményesen képviselte a Wattayt.

Kecskeméti Sándor (Kép: https://kszcwattay.hu/)

Benedek Tibor 1993-ban iratkozott be a kiskőrösi Wattayba asztalos tanulónak. 2005-ben visszatért a Wattayba, de már mint oktató, majd gyakorlati oktatásvezető, jelenleg szakmai igazgatóhelyettesként dolgozik. Közben több diplomát is szerzett, faipari mérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető. Tibor tanítványaival jó kapcsolatot ápol. Céljának érzi, hogy a Wattayban tanuló diákok tanulmányaik befejeztével Kiskőrös város, valamint a környező települések munkaerő szükségleteit tudják betölteni. Asztalos tanulói közül az elmúlt években a Szakma Kiváló Tanulója Verseny keretében többen voltak már megyei helyezettek, valamint az országos fordulón döntős tanulója is volt. Ebben a tanévben az SZKTV területi előválogatójában tanulója, Nagy Ádám, megyei első helyezett lett, így mentesült az írásbeli vizsga letétele alól. Munkájához további sok sikert kívánunk és reméljük, hogy tanulói a jövőben is rangos eredményeket érnek el, így öregbítve a Wattay hírnevét és népszerűsítve a faipari szakmákat.

Benedek Tibor (Kép: https://kszcwattay.hu/)

NEVELÉS TÁMOGATÓJA

Nemes Lászlóné Ildikó 2008 óta dolgozik a Wattayban. Gondnokként kezdett, de hamar meglátták vezetői, hogy szinte bármilyen munkát rá lehet bízni, a feladatait mindig szívesen és pontosan megcsinálja. Az épületkarbantartás irányítása mellett az anyag- és készletnyilvántartás, a nyomtatványok és írószerek beszerzése, raktározása, kiadása, a tankönyvek megrendelése, osztályozása, elszámolása, leltározás, adminisztrációs és recepciós tevékenységek, továbbá az ebédrendelés – hogy csak néhány dolgot említsünk fő tevékenységi köréből. Ildikóra mindig lehet számítani, bátran fordulhat hozzá tanuló, vezető és alkalmazott egyaránt. Személyisége, pozitív hozzáállása, segítőkészsége példaértékű minden dolgozó számára. Munkáját közvetlen kollégái és az oktatók is nagyra becsülik. Öröm úgy tanulni és dolgozni az iskolában, hogy tudják: bármilyen probléma merül fel a tanulás-tanítás során, Ildikó mindenben segíteni fog.

Nemes Lászlóné (Kép: https://kszcwattay.hu/)

Elismerésben részesült még Gráner Géza oktató versenyfelkészítésért, valamint Polereczki Petra, Nagy Ádám és György Áron tanulók, akik országos versenyeken értek el szép eredményeket.  

 

Forrás: Kiskőrösi Hírek – 2021. októberi szám 
Képek: https://kszcwattay.hu/