Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések és díjak adományozásáról szóló 8/1998. (IV.3.) ITT rendeletben foglalt felhatalmazás alapján 2021. évben az alábbi személyek részére adományoz kitüntető címet, kitüntetést és díjat, melyet 2021. október 22-én, ünnepi testületi ülésen adtak át a Gyöngyház Kulurális Központ színháztermében.
Kapcsolódó cikk
Önkormányzati kitüntetésekkel és díjakkal jutalmazták azokat, akik oly sokat tettek Soltvadkertért
Önkormányzati kitüntetésekkel és díjakkal jutalmazták azokat, akik oly sokat tettek Soltvadkertért
2021. október 22-én, az 1956-os október 23-i Forradalom és Szabadságharc Emlékünnepe alkalmából ünnepi testületi ülést tartottak Soltvadkerten, a Gyöngyház Kulturális...
„Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoztak Bezsenyi László soltvadkerti lakos részére, a településen önkormányzati képviselőként és alpolgármesterkén végzett több évtizedes, kiemelkedő és áldozatos közéleti munkásságáért, mellyel nagymértékben hozzájárult Soltvadkert Város fejlődéséhez és jó hírnevének növeléséhez.
Bezsenyi László átveszi „Soltvadkert Város Díszpolgára” kitüntető címet Temerini Ferenc polgármestertől

Bezsenyi László Soltvadkerten született tősgyökeres helyi családban 1946. május 27-én. Az általános iskolát itt végezte, majd Kiskőrösön szerzett kőműves szakképzettséget 1964-ben.

-Hirdetés-

Ketterer Ferenc kisiparosnál dolgozott 1970-ig. Ebben az évben szerezte meg a magasépítő művezető képesítést, és két évet magasépítő művezetőként dolgozott Kecskeméten.
1973-tól önállósította magát kőműves kisiparosként és egyéni vállalkozó a mai napig. Ettől fogva folyamatosan tagja a Kisiparosok Országos Szövetségének.
1974-ben Szegeden a Vedres Építőipari Technikumban tett mestervizsgát.
1978-tól a helyi iparos kör elnöke 1990-ig.
1990-ben alakult meg az IPOSZ helyi szervezete, melynek elnökségi tagja, majd 2005-től a Kiskőrös és Vidéke Ipartestület Elnöke.
2013-ban az Ipartestületek Megyei Szövetsége Elnökének választották, egyben beválasztották a több, mint huszonötezer tagot számláló IPOSZ Országos Elnöksége tagjának. A szervezet legfőbb tevékenysége a hagyományos kézművesség képviselete, megőrzése és az ezzel kapcsolatos feladatok.

Iparos tevékenysége során ez idáig több, mint száz új épületet és megannyi épületfelújítást végzett a vállalkozása. Büszke rá és jó szívvel gondol az Evangélikus Gyülekezeti Ház felújítására, a Római Katolikus Egyházközség Selymesi Kistemplomának építésére, az Evangélikus Egyház Találkozások Háza építésére, az un. Vörös-téri Üzletház egy részének építésére.

Pályafutása során közel 60 fő szakmunkástanuló szakmai oktatását végezte, akik közül sokan ma is a szakmában dolgoznak, viszont a szakma nehézsége okán többen más területen kerestek boldogulást.

1989-től 1993-ig a szülői munkaközösség elnöke. 1993-ban alapító tagja a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítványnak és kuratóriumi elnöke a mai napig.

A labdarúgó szakosztály elnöki posztját is betöltve több éven keresztül támogatta a helyi labdarúgást. Segítette a birkózó szakosztály munkáját.

Gyermekei közül Anett Budapesten él a családjával, unokája Dávid a Deák téri Általános Iskola 6. osztályos diákja.
Barnabás nagy örömére Soltvadkerten maradt és tovább viszi a szakmát. Több, mint tíz éve vállalkozó, a Max-Beton Kft. tulajdonosa, immár harmadik generáció az építési vállalkozásban.

Bezsenyi László családja körében

A rendszerváltás idejétől, 1990-től 29 éven át megszakítás nélkül volt egészen 2019-ig tagja a Képviselő-testületnek. Az Ipartestület támogatásával indult a választásokon és tevékenysége során mindvégig képviselte a vállalkozói szféra érdekeit.

Az első ciklusban a Gazdasági-Településfejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális-Oktatási és Sport Bizottság tagjaként kezdte meg képviselői munkásságát. Képviselő-társaival együtt ekkor alakították ki az önkormányzatiság helyi alapjait.

1994-2006-ig a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság elnöke három cikluson keresztül.

2006-tól 2014-ig két cikluson keresztül beruházásokért felelős alpolgármesterként segítette Lehoczki Ferenc polgármestert, és kiemelkedő szakmai és vállalkozói tapasztalatával önzetlenül szolgálta a város ügyeit.

2014-2019 között a Gazdasági és Vállalkozási Bizottság elnökeként tevékenykedett.

Közel három évtizeden át élvezte a választópolgárok bizalmát, több alkalommal a legmagasabb szavazatszámmal választották a Képviselő-testületbe.

Munkásságát a gyakorlatiasság, következetesség, szakmai felkészültség és precizitás jellemezte, melynek során mindig a jobbító szándék és felelősségérzet vezérelte.

A Képviselő-testület döntése nyomán Bezsenyi László az 50. díszpolgári plakett tulajdonosa lett.

A Díszpolgárt megilleti e kitüntető cím viselésének joga, a Képviselő-testület bizottsági ülésén tanácskozási joggal részt vehet, meghívást kap az önkormányzat által rendezett jelentősebb ünnepségekre, önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni és nevét a városháza falán emléktábla fogja megörökíteni.

Szívből gratulálunk és köszönjük áldozatos közéleti munkásságát!

Forrás: Soltvadkert Város Önkormányzata
Képek: VIRA.HU/2021.10.22. ünnepi testületi ülés

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (26 db kép)
MEGOSZTÁS