Ledenyák Klárával, a II. János Pál Katolikus Óvoda Imrehegyi Tagintézményének tagóvoda-vezetőjével készült interjú a 2021/2022-es nevelési év első feléről, az intézmény és annak eszközállományának fejlesztéséről,és a jövőbeni tervekről.

Milyen programok, események valósultak meg a 2021-es évben ?
 • 2021. január 6-án, Vízkereszt napján Tóth Tibor atya megszentelte az óvoda minden helyiségét, és megáldott minden óvodást és óvodai dolgozót.
 • Balázs áldásra (2021. február 3.) az óvodában került sor. Tibor atya, Balázs püspök és vértanú közbenjárásával megáldotta a gyerekeket és a gyertyákat, melyeket mindenki haza vihetett.
 • Farsangi mulatságunkat február 11-én tartottuk az óvodában, sajnos szülők jelenléte nélkül, de élő közvetítésen keresztül ők is részesei lehettek annak, hogy hogyan kergettük el a telet.
 • Február 17-én megtartottuk következő ovis misénket, melyen Tibor atya nem csak az újabb történetét adta elő Kukac bábbal, hanem mindenkit hamvazkodás szertartásában részesített.
 • Április 30-án az édesanyákat köszöntöttük, sajnos ezt is online formában.
 • Szent Flóriánra emlékezve ellátogattunk a helyi tűzoltó parancsnokságra és múzeumba, május 6-án.
Kapcsolódó cikk
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltóknál jártak az óvodások
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltóknál jártak az óvodások
Az imrehegyi katolikus óvodában a múlt heti tematika középpontjában a tűz volt. Az alábbiakban Ledenyák Klára tagóvoda-vezető összefoglalóját közöljük: A...
 • Madarak és Fák napja alkalmából madárgyűrűzésen vettünk részt a közeli erdőben.
 • Méhészeti világnap alkalmából a helyi könyvtárban méhekről szóló előadáson és mézkóstolón voltunk.
 • Mindkét csoport megtartotta évzáró műsorát az óvoda udvarán, június 14-15-én.
 • Gyereknapot is szerveztünk június 16-án az udvaron, ahol számtalan programban ( rendőrségi, tűzoltó bemutató, lufihajtogatás, arcfestés) volt részük a gyermekeknek.
 • Kirándulással zártunk, június 18-án. Soltvadkertre a Kalandparkba vittük el a gyermekeket.

 

 • A Népmese napja alkalmából szeptember 30-án a “Szóló szőlő, mosolygó alma és csengő barack” című mesét nézhették meg a gyerekek Kecelen, a Művelődési Házban.
 • Majd október 5-én ugyanitt, a Könyvtári hetek alkalmából a “Szomorú királykisasszony” című mesét láthatták.
 • Az október 10-ei szentmisén Fekete Szabolcs plébános úr megáldotta a szülök által felajánlott őszi terményeket, melyeket ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek.
 • Október 12-én tartottuk meg a Terménybálunkat, melyen mindkét csoport kis műsorral kedveskedett a vendégeknek. Minden részvevő megkóstolhatta a gyerekek által készített gyümölcssalátát és a sült krumplit, amit a dajka nénik sütöttek nekünk.
 • Az október 16-án megtartott őszi Lelki napra Jánoshalmán került sor, amin az Egyházmegyéhez tartozó iskolák és óvodák pedagógusai, dolgozói vehettek részt.
 • Ugyanezen a napon (október 16.) került megrendezésre Imrehegyen a Falunap, mely alkalomból táncos műsorral, körjátékokkal készültek a nagycsoportos gyermekek.
 • Október 21-én a Kett módszerről szóló továbbképzésen vehettek részt a Kalocsa-Kecskemét Egyházmegye 7 óvodájából érkező óvodapedagógusok a helyi tanítókkal, óvónőkkel, intézményünk iskolalelkészével és hitoktatójával együtt. Az alkalmat Sipos Edit hittanár, a Franz Kett Pedagógiai Műhely vezetője tartotta.
Kapcsolódó cikk
KETT képzést tartottak Imrehegyen
KETT képzést tartottak Imrehegyen
A Katolikus Pedagógiai Intézet által meghirdetett 30+ kihelyezett továbbképzés megrendezésének adott helyet 2021.október 21-én a II. János Pál Katolikus Általános...
 • November 5-én imrehegyi templomunk búcsújára készültünk a gyerekekkel, ebből az alkalmából érkezett hozzánk Bábel Balázs kalocsai érsek.
Kapcsolódó cikk
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Imrehegyre látogatott
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Imrehegyre látogatott
2021. november 5-én pénteken, római katolikus érseki szentmise volt az imrehegyi Szent Imre-templomban, ahol a megjelentek Szent Imre-napi misén vehettek...
 • A Márton-nap november 9-én, hagyományunkhoz híven az imrehegyi iskolával együtt került megrendezésre a templomban, és az iskola udvarában.
 • Szent Erzsébetről a november 17-ei szentmisén emlékeztünk meg. Ez alkalomból a gyerekekkel közösen cipót sütöttünk, melyeket a templomban a szentmisén megáldott Tóth Tibor atya.
 • December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás, aki megajándékozta a gyermekeket.
 • Karácsonyi ünnepségünk megrendezésére december 17-én került sor.
Milyen események, tematikus hetek valósultak meg a 2021/2022-es nevelési év első felében ? 
-Hirdetés-

Az óvodánkban a tematikus hetek az évszakokra, ünnepekre épülve valósulnak meg.
Az ősz témát érintve szüretelni voltunk, mustot készítettünk, almát szedtünk. Őszi sétáink során különféle terményeket gyűjtöttünk, melyekből gesztenye emberkék készültek. Őszi zöldségekkel foglalkoztunk, kóstoltunk, beszélgettünk róluk.
A Népmese napja alkalmából ellátogattunk a keceli Könyvtárba, ahol bábelőadást láthattak a gyermekek. Az imrehegyi Könyvtárt is rendszeresen látogatjuk.
Az 1956-os forradalom emléke előtt tisztelegve nemzeti színű zászlókat helyeztünk el a gyermekekkel az emlékműnél.
Az óvodásokkal havonta egyszer gyermekmisén veszünk részt Tibor atya és Kukac báb társaságában.
Az adventi időszak négy hetet ölel fel, ez az idő alatt hangolódunk érzelmileg karácsony ünnepére.

Hány gyermekkel kezdték a 2021/2022-es nevelési évet?

34 gyermekkel kezdtük meg a 2021/2022-es nevelési évet óvodánkban.

Intézményükbe érkeztek-e új dolgozók ?

Óvodánkban alkalmazott dolgozói létszám megfelelő az óvoda törvényes működésének biztosításához. A jogszabályokban meghatározott pedagógus létszámmal biztosítjuk a gyermekek ellátását. De létszámban és a személyekben is történt változás a nevelési év kezdéséhez képest, a technikai személyzet állománya bővült 1 fővel.

A foglalkoztatott dolgozói létszám 3 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő dajka és 1 fő karbantartó.

A gyermekekkel foglalkozó szakemberek létszámában és személyében nem történt változás a nevelési év kezdéséhez képest.

Milyen pályázatokat nyertek, és mik valósultak meg annak köszönhetően?

A KAPI által kihelyezett Kett képzést intézményünk bonyolította le.
Bartos Erika által kiírt pályázaton óvodánk mesekönyvekkel és társas játékkal gazdagodott.
A Megyei Könyvtár Naptárpályázatára több alkotással pályáztunk.

Óvodánk csatlakozott a “Fogadj örökbe egy ovit” mozgalomhoz, mely által a mi óvodánkat is örökbe fogadták.

Kapcsolódó cikk
Örökbefogadók jártak az imrehegyi óvodában
Örökbefogadók jártak az imrehegyi óvodában
Az Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalmat 2019 őszén indította el 3 édesanya. A mozgalom célja az integráció támogatása, a halmozottan...

A nyár folyamán óvodánk pályázatot nyújtott be a „Biztonságos óvoda” cím elnyerésére, és a programban való részvételére, melyet meg is nyert óvodánk, a programmal októberben kezdtünk el dolgozni.

Az épületet, felszereltséget érintette-e fejlesztés, újítás az elmúlt évben?

Tárgyi feltételeinket a lehetőségeinkhez mérten próbáljuk fejleszteni, bővíteni. Elkészült virágos kertünk, új szőnyeg került a Maci csoportba, szakmai fejlesztő anyagokkal, könyvekkel bővült fejlesztő szobánk, egy laptoppal bővült IKT eszköz állományunk. Tornapadok felújításra kerültek. Csoportszobai (autók, társasjátékok, babkonyhai eszközök…), udvari játékok (labda, bója szett, homokozó készlet…), mesekönyvek bővítésre kerültek.

A nyár folyamán sor került a Katica csoport padlózatának elkészítésére, egy részének szőnyeggel való beborítására, mely esztétikai és biztonsági szempontból is jobban megfelel a követelményeknek. További tárgyi eszközökkel bővült óvodánk: ipari porszívó, viaszkos vászon terítő, függöny.
A fenntartónk és a szülői segítség/felajánlás jóvoltából megvalósulhatott régi vágyunk, gumiszőnyeges borítást tudunk kialakítani az udvaron, így a mindennapi mozgást jó idő esetén a szabad levegőn tudjuk megvalósítani.

Köszönjük a fenntartónak, hogy a felújításokhoz szükséges forrásokat biztosította számunkra, valamint a szülőknek és az Önkormányzatnak a felújításokban való közreműködését.
Milyen terveik vannak a 2022-es évre ?

A Zöld óvoda programba való bekapcsolódás, pályázat benyújtása. Veteményes kert, fűszernövényes kert kialakítása.
Továbbra is fontosnak tartom, óvodánk életében a katolikus értékrend megjelenését a keresztény szemlélet tükröződését. Pályázati lehetőségek figyelemmel követése, azokban való részvétel. Tanfelügyeleti ellenőrzésekre, pedagógusok minősítésére való felkészülés. Fontosnak tartom tárgyi feltételeink további bővítését, a játszó udvari játékok cseréjét, bővítését.

Mint vezető arra törekszem, hogy óvodánk továbbra is olyan intézmény maradjon, mely: gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújt, otthonos, derűs és szeretetteljes; a játékot, mint alaptevékenységet a nevelés minden területén, mint módszert alkalmaz.

MEGOSZTÁS