A legutóbbi képviselő-testületi ülésen módosították a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A módosítással a köztemető újabb 12 sírja került be a védett sírok közé, amelyeket ezentúl az önkormányzat fog gondozni. 

Kiskőrös Város Önkormányzata az evangélikus egyházközösséggel kötött megállapodás alapján teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét. A ravatalozó, az urnafal, illetve a díszsírhelyek, díszsírok, katonasírok, a temetőben lévő védett sírok fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.

-Hirdetés-

Krámer Iván történész, magángyűjtő és Turán István helytörténész a helyi evangélikus egyházközséggel kötött egyeztetést követően javaslatot tett a védett sírok bővítésére, így a legutóbbi testületi ülésen módosították a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. 

Turán István helytörténész elmondta: – Vannak olyan sírhelyek is, ahol olyan személyek nyugszanak, akik a város történetében meghatározóak. Ezek az úgynevezett védett sírok. Ha jól tudom, még Barkóczi Ferenc polgármestersége idején született erről először rendelet. Akkor 10 végső nyughelyet vettek fel a díszsírhelyek közé. Ezek például a Petőfihez köthető személyek, mint Kurucz Zsuzsannának, Petőfi dajkájának, vagy Viczián Jánosnak, Petőfi keresztapjának a sírja. Ugyancsak ekkor kerültek védelem alá a világháborúban elesett magyar és szovjet katonák sírjai. 

A temető bejáratához közel találunk három olyan sírhelyet is, amelyek most kerültek be a védett sírok közé. 

– Daray Vilmosnak, aki annak idején 1849-ben a város követe volt Kossuth Lajosnál, továbbá Revaló Pálnak, Kiskőrös egykori főjegyzőjének a sírja is itt található. Úgy gondolom, hogy életpályájuk alapján ők méltók arra, hogy a város felvállalja, hogy ne lehessen felszámolni sírjaikat és további gondozásukról rendelkezzen – tette hozzá Turán István

Domonyi László polgármester a rendeletmódosítás tárgyalásakor felsorolta azokat a sírhelyeket, melyeket az önkormányzat vesz gondozásba: Bányai János sírja, Blázy család sírboltja, Daray Vilmos sírboltja, dr. Fél Edit sírja, Kiss Béla sírja, M. Lábos család sírboltja, Raksányi József sírja, Revaló Pál sírja, Safáry család sírboltja, Ugrik család sírboltja, Zostyák János, Zoltán János sírja és az 1919-es Vértanúk Emlékműve. 

A köztemetőben nyugvó, az életükben Kiskőrös felemelkedéséért áldozatokat vállaló őseink megérdemlik, hogy az utódok ne hagyják a nevüket és tetteiket feledésbe merülni. 

Forrás: Kiskőrös TV 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (11 db kép)