2022. május 25-én Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Imrehegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttes ülést tartott, mely során 1 napirendi pontot tárgyaltak: a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi beszámolója és költségvetésének elfogadása.

Az együttes ülést követően a keceli képviselők elfogadták a 2021-es évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, mely kiterjedt az önkormányzatra és annak tulajdonában álló gazdasági társaságokra. Az előterjesztés tartalmazta a lefolytatott vizsgálat főbb megállapításait is.

-Hirdetés-

Megtárgyalásra és elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolójának, zárszámadásának és zárszámadási rendeletének az előterjesztése is. Az ülésen elhangzott: az önkormányzat 2021-ben stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Külső források nélkül dolgozik az önkormányzat, hitel, kötvény és kölcsöntartozása nincs. Feladatait 3 költségvetési szerv, a Közös Önkormányzati Hivatal, a Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje, valamint a Városi Könyvtár és Művelődési Ház látta el 2021-ben.  

Jóváhagyta a testület a településrendezési eszközök módosítását is, melyre turisztikai beruházás, állattartó, mezőgazdasági üzem elhelyezésének érdekében került sor.  

A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról szóló új rendelet megalkotására is sor került. Mint a testületi ülésen elhangzott, az utoljára 2012-ben megállapított díjtételek átemelésre kerültek, így semmiféle díjnövekedésről nincs szó. Az eljárás egyszerűbbé válik, legyen szó akár a bejelentésről, az engedélyezésről, vagy éppen a végrehajtási eljárásról. Azonban jelentős hátrány tud adódni abból, hogy ha valaki engedély nélkül használja közterületet: nevezetesen azért, mert ha kiderül, akkor az elmulasztott díj tízszeresét kell majd befizetni, emelte ki Dr. Beros András jegyző.

Elfogadásra került az átfogó értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak az ellátásáról szóló előterjesztés is.

Napirendre került a Kecel Időseiért Közalapítvány, valamint a Csendes Ősz Idősek Otthonának 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének, valamint a könyvvizsgálói jelentésének előterjesztése is. A testület által jóváhagyásra kerültek a beszámolók.

Kecel területén a közvilágítást több helyen indukciós működésű lámpák biztosítják, mely lámpák garanciális időszaka már 3 éve lejárt. A forgalmazó a meghibásodott elemek ingyenes cseréjét megszüntette. A Képviselők döntésének megfelelően a közvilágítást üzemeltető Eac-Vill Kft-vel közösen kidolgozták a hibás lámpák optimális átalakítási lehetőségeit. A társaság megadta a szerelési munkák árát, amelynek összege 1.495.000+áfa. A testület elfogadta az árajánlatot.

Döntöttek a képviselők az önkormányzati hivatal részére történő digitális, többfunkciós nyomtató beszerzéséről is. A beszerzést indokolta, hogy a hivatali használatban lévő fénymásolójával kapcsolatban több hiba és probléma is felmerült az elmúlt időszakban. Ezért a képviselő-testület elfogadta a Multicomp Kft. 925.830 forintos beszerzési és az ahhoz kapcsolódó üzemeltetési ajánlatot.

A testületi ülés utolsó napirendi pontjaiban elfogadásra kerültek a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Kecel Közműépítő Kft és a Vállalkozók a Városért Média Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolói is.

MEGOSZTÁS