Minden intézmény történetében vannak olyan munkatársak, pedagógusok, akik hosszú évtizedeken keresztül végzett áldozatos munkájukkal meghatározóak az elkövetkező generációk számára.

A pedagógus-pályán eltöltött közel három évtizedes lelkiismeretes nevelő-oktató munkájáért Takács Ildikó intézményvezető-helyettes méltatta Vörösné Piros Ágnest, aki 1982-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg felsőfokú óvónői végzettségét. Szakmai gyakorlatát olyan csoportban végezte, ahol integráltan foglalkoztak halmozottan sérült gyermekekkel. Ez a számára érdekes és újszerű feladat buzdította arra, hogy a diploma megszerzését követően ezzel a területtel foglalkozzon tovább.

Vörösné Piros Ágnes pedagógus és Takács Ildikó intézményvezető-helyettes 
-Hirdetés-

Első munkahelye a Tarhosi Óvoda Speciális Általános Iskola Továbbképző Szakiskola és Diákotthon volt, ahol óvodai előkészítő csoportban dolgozott, halmozottan sérült gyerekekkel. Tudása gyarapítására beiratkozott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanátképző Főiskolára, melyet levelező tagozaton végzett el 1987-ben, oligofrénpedagógia szakon. Hét éven keresztül dolgozott értelmileg akadályozott tanulókkal, akiket nagyon megszeretett. A bentlakásos intézményként működő iskolában kézműves szakkört vezetett, nyári táboroztatást vállat.

Ági hét év után újabb kihívással és egyben tanulási lehetőséggel nézett szembe, mikor megkapta a tanulásban akadályozott tanulók 7. osztályát, mint osztályfőnök. Később tanulásban akadályozottak alsó tagozatán is taníthatott, ami ismét ismeretei gyarapítására adott lehetőséget.

A családi állapota változása miatt munkahelyet változtatott, s mint gyógypedagógus, ezen a területen helyezkedett el. Így került a Kiskőrösi EGYMI-be, 1994. januárjában. Két lánygyermeke születését követően, a GYES letelte után újabb kihívásokkal kellett szembenéznie. Az oktatásban történt sok új változás a szakmai megújulást, tudása bővítését tette szükségessé. Több szakmai képzésen részt vett, ahol a kooperatív és projekt módszerrel ismerkedett meg, melyeket ezt követően sikeresen alkalmazott munkájában. A módszereknek köszönhetően megnőtt csoportjában a tanulási motiváció, a neveltségi szint emelkedett. Amire nagyon büszke, hogy diákjai a Komplex Tanulmányi Versenyen megyei első helyezést, országos versenyen pedig harmadik helyezést értek el.

Kapcsolódó cikk
Kilenc diák és két pedagógus búcsúzott a Kiskőrösi EGYMI-től
Kilenc diák és két pedagógus búcsúzott a Kiskőrösi EGYMI-től
  A Kiskőrösi EGYMI 8. osztályosainak ballagására ma délelőtt került sor az intézmény tornatermében. Utolsó osztályfőnöki órájukat követően a 7....

Osztályában az értelmileg akadályozott tanulókban is megnőtt az igény a tehetségük kibontakoztatására, ezért az iskolánkban elindította a számukra meghirdetett tanulmányi versenyre való felkészülést. Ági nevéhez fűződik intézményünkben a gyermekek és szülők körében nagy sikernek örvendő, Koncz Dezső Tanulmányi Verseny bevezetése, az arra való felkészülés.

A 2014/15-ös tanévben új osztályt és új feladatkört is kapott: a készségfejlesztő iskola akkori 9. osztályát, a mai 12. osztályt. Ebben a tanévben megbízást kapott arra, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó által kifejlesztett digitális tananyagot kipróbálhassa az osztályában és a többségi iskolákban terjeszthesse klubfoglalkozások keretében.

Az integrációs törekvéseket támogatva tagja lett azon kollégák táborának, akik utazó tanári tevékenységet láttak el a térségintegráló intézményeiben.

Ági célja az volt, hogy megfeleljen az új feladatoknak, kihívásoknak. Egy olyan speciális készségfejlesztő szakiskola kialakításában gondolkodott, ahol mindenki örömét leli, diák, pedagógus és szülő egyaránt. Az értelmileg akadályozott tanulóink mindennapjait értelmes tevékenységgel kívánta kitölteni és fokozatosan bekapcsolni őket a munka világába.

Lev Tolsztoj szavaival élve: „Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”

Ági szerette a munkáját és a gyerekeket.

A megérdemelt munka jutalmaként boldog és hosszú nyugdíjas éveket kívánnak neki munkatársai.

Schaffer István intézményvezető virágcsokorral köszönte meg Vörösné Piros Ágnes munkáját

 

Szöveg forrása: Kiskőrösi EGYMI 
Kép: Kiskőrösi EGYMI facebook oldal 

MEGOSZTÁS