A Kiskőrösi EGYMI kollektívájából a 2021/2022. tanév végén két pedagógus: Eszenyiné Suba Ildikó és Vörösné Piros Ágnes is nyugdíjba vonult, akiket beszédében külön-külön is méltatott az intézményvezető, Schaffer István. Pedagógiai munkájukat egy-egy csokor virággal is megköszönték, továbbá Eszenyiné Suba Ildikó Karcza Tamástól, a Kiskőrösi Tankerületi Központ gazdasági igazgatójától vehette át Díszoklevelét.

 

-Hirdetés-

Eszenyiné Suba Ildikó nem készült pedagógiai pályára, hiszen 1982-ben Szegeden az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakán végzett okleveles védőnőként. Ezt követően Soltszentimrén dolgozott szakmájában két éven keresztül.

B-J: Takács Ildikó intézményvezető-helyettes, Eszenyiné Suba Ildikó pedagógus, Schaffer István intézményvezető 

1984 december 1-től a Mozgássérültek Kiskunhalasi Nevelőintézetében helyezkedett el, ahol 2004 augusztusáig dolgozott. Majd egy újabb váltásnak köszönhetően a Kiskunhalasi Református EGYMI-ben konduktori feladatokat látott el. 2016 augusztusától lett a Kiskőrösi EGYMI dolgozója.

Az intézményben már a kezdetektől az ide járó gyermekek, tanulók tanórán kívüli mozgásfejlesztését végezte nagy odafigyeléssel. A fejlesztésre szoruló gyermekeket egyéni és kiscsoportos formában látta el. Szakmai alázatának és professzionális szintű munkájának köszönhetően tanítványait saját fejlődési lehetőségeik optimumára fejlesztette. Ékes példa erre az a kisfiú, aki az ő fejlesztő munkájának eredményeként kezdett el járni. A legnagyobb elismerést számára a hálás gyermeki mosoly jelentette.

Széleskörű szakmai tapasztalatait szívesen osztotta meg munkatársaival és a hozzá látogató pedagógusokkal az erre szervezett szakmai napok, bemutatóórák alkalmával. Az integrációt felvállaló intézmények pedagógusi számára több alkalommal is tartott bemutató foglalkozással összekötött előadást, szakmai műhelymunkát. Ezekre a rendezvényekre mindig legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen készült fel, elnyerve a résztvevők elismerését.

Folyamatosan törekedett arra, hogy partneri viszonyt alakítson ki és ápoljon a szülőkkel, ezért számukra rendszeresen adott életvezetési, gyakorlati tanácsokat ahhoz, hogy az iskolai-óvodai mozgásfejlesztés eredményesebb legyen.

Főiskolai, egyetemi hallgatók és fiatal pályakezdő szomatopedagógus kollégák mentorálást végezte sikeresen, töretlen lelkesedéssel. Szívesen és önzetlenül átadva több évtizedes szakmai tapasztalatait az ifjú kollégáknak.

Utazó gyógypedagógiai feladatokat is ellátott, fejlesztve a kistérség integráló intézményeiben nevelkedő tanulók mozgását.

Kapcsolódó cikk
Kilenc diák és két pedagógus búcsúzott a Kiskőrösi EGYMI-től
Kilenc diák és két pedagógus búcsúzott a Kiskőrösi EGYMI-től
  A Kiskőrösi EGYMI 8. osztályosainak ballagására ma délelőtt került sor az intézmény tornatermében. Utolsó osztályfőnöki órájukat követően a 7....

A Szivárvány munkaközösség aktív tagjaként részt vett a munkaközösségi és intézményi szintű programokban. Ha kellett farsangi maskarába bújt, ha kellett gyermekcsoportokat kísért tanulmányi versenyen. Mindig ott volt, és mindig lehetett rá számítani együttműködő, támogató munkatársként.

Csendesen, hivalkodás nélkül végezte hosszú éveken keresztül azt a munkát, amely által az ide járó gyermekek a legmagasabb szintű ellátásban részesülhettek. Mindig szerényen és alázattal, gyakran erején felül, mintegy szürke eminenciásként végzett fejlesztő munkája eredménye, hogy tanítványai komplex fejlesztése valósult meg.

Eszenyiné Suba Ildikó évtizedeken át tartó, magas szakmai színvonalon végzett, elkötelezett, támogató és segítő munkáját köszönjük meg és ismerjük el most a tankerület kitüntető díszoklevelével.

B-J: Eszenyiné Suba Ildikó, Sáfár Lászlóné, Viedner Mónika és Vörösné Piros Ágnes munkáját is elismerték a 2021/2022. tanévben 

Szöveg forrása: Kiskőrösi EGYMI 

MEGOSZTÁS