20222. június 12-én, vasárnap 11 órától vette kezdetét az imrehegyi Szent Imre-templomban az az ünnepi szentmise, amelynek keretében öt negyedik osztályos tanuló elsőáldozáshoz járulhatott.

Fekete Szabolcs plébános köszöntötte a szentmisén megjelenteket, köztük külön tisztelettel az elsőáldozókat. Örömét fejezte ki, hiszen a járványhelyzet miatt csak több év eltelte után sikerült újra elsőáldozást tartani az imrehegyi templomban.

-Hirdetés-

Az elsőáldozók egy szál rózsával érkeztek a templomba, amely gyermeki lelkük – első szentgyónásuk utáni – tisztaságát és ártatlanságát jelképezte. Rózsát kapott még az iskola igazgatója és településünk polgármestere is annak jeléül, hogy Imrehegyen igyekeznek felelősséget vállalni azokért, akik itt élnek, dolgoznak és tanulnak, és köztük kiemelten azokért, akik itt nevelkednek. Ennek az összefogásnak egy szép alkalma ez az elsőáldozás, amellyel együtt tesznek-cselekednek gyermekeink testi, lelki és tanulmányi előmeneteléért, valamint községünk élhetővé tételéért, megőrzéséért és a közös jövőért.

Szabolcs atya a misét főként az elsőáldozókért, szüleikért, családtagjaikért, rokonaikért, tanáraikért, hitoktatójukért, papjaikért ajánlotta fel, de mindazokért is, akik segítették őket abban, hogy eljussanak Isten oltárához, az ünnepélyes elsőáldozáshoz. Rövid gondolatmenettel folytatta, miszerint mi is örömünket leljük ezekben a gyermekekben, akik törékenységükben, fiatalságukban, s ugyanakkor ártatlanságukban járulnak Isten oltáránál életükben először szentáldozáshoz.

Az ünnepi szentmise folytatásaként az elsőáldozók gyertyái meggyújtásra kerültek, és így válaszoltak a plébános kérdésére, hogy szeretnének-e elköteleződni az Úr Jézusnak tanítványaiként, követőiként. Ezek után megújították keresztségi fogadalmukat, és így kifejezték katolikus keresztény hitüket a közösség előtt. Ehhez a folyamathoz az elsőáldozók szülei is kapcsolódtak a szülői áldás szertartásával. A szentmisében az elsőáldozók két szín alatt járultak szentáldozáshoz, majd pedig a közösség többi tagjai is a szokott módon.

A mise végét követően a Lelkészség közösségi terében a gyermekeket Fekete Szabolcs atya és felkészítő hitoktatójuk, Pap Józsefné megajándékozta elsőáldozásuk alkalmából.

Írta, képek: Molnár Ferenc

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (5 db kép)