Az elmúlt években megvalósított paktum együttműködés tapasztalatai és jó gyakorlatai alapján indult útjára a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal konzorciumában azon pályázat megvalósítása, amelynek fő célja, hogy a megye egészére kiterjessze a már működő foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési partnerséget, kialakítsa az előző időszak kihívásaira reagáló stratégiát, megoldási irányokat mutatva az érintett területeknek, foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési eredmények eléréséért, és a programba bevont álláskeresők sikeres visszatérésért a munkaerőpiacra.

A Konzorcium az Európai Unió támogatási rendszerében, az Európai Szociális Alap Plusz által, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, a TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú és „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tárgyú felhívásra benyújtott, TOP_Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú és „Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz” című pályázatának megvalósítására 3,347 milliárd forint vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatásban részesült.

-Hirdetés-

A TOP_Plusz-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú projekt legfőbb célja a Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése.

Célunk egyrészt az eddig bevált tapasztalatok és jó gyakorlatok fenntartása és továbbfejlesztése, másrészt az új típusú kihívásokhoz való sikeres alkalmazkodással új és eredményes együttműködés létrehozása és fenntartása, a megyei önkormányzatok és a területi vállalkozói szféra erőforrásainak optimalizálása.

A Projekt célterülete: Bács-Kiskun megye.

Célcsoportok: A Projekt elsődleges célcsoportja a megyében élő, 30 év feletti inaktívak és 50 év feletti regisztrált álláskeresők. Másodlagos célcsoportját az önkormányzati és gazdasági szereplők alkotják, amelyek egymásra találva erősíthetik együttműködésüket, s így hozzájárulhatnak az elsődleges célcsoport munkaerőpiacra történő visszatalálásához.

A fejlesztés eredményeként a foglalkoztatás és a gazdaság együttműködését erősítjük, így növeljük az új típusú társadalmi és gazdasági kihívásokhoz való kölcsönös alkalmazkodóképességet is.

Célunk közel félezer álláskereső bevonásával a foglalkoztatási szint javítása – az önfoglalkoztatást is beleértve -, egyenlő munkaerőpiaci esélyek támogatásával.

A projekt a Magyar Állam és az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásában valósul meg.

A megvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2027. december 31.

A projektről bővebb információt a www.bacskiskun.hu és www.bkmkh.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény 
Kiemelt kép: illusztráció – archív fotó (hiros.hu) 

MEGOSZTÁS
Írta: vira