A civil közösségek érdekében végzett munkája, valamint a Bács-Kiskun megyei civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Szedmák Tamás, a kiskőrösi Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület alelnöke 2022. augusztus 19-én Budapesten az államalapítás napja alkalmából megrendezett, állami kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen a Károlyi-Csekonics-palotában.

Molnár Elvira és Szedmák Tamás az államalapítás napja alkalmából megrendezett ünnepségen 
-Hirdetés-

A rendezvényen – Novák Katalin köztársasági elnök által adományozva – a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket adtak át.

A kitüntetettek (Fotó: MTI)

A Magyar Ezüst Érdemkereszt 2 mm széles kör alakú, egymásba fonódó babérkoszorúban elhelyezett 42 mm átmérőjű fényezett szélű kereszt, melynek közepén a kör alakú éremfelületen a Magyar Köztársaság címere van. Háromszögben összehajtott 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tűzve viselendő. Polgári tagozatának szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles piros csík szegélyezi, középen két 2 mm széles piros sáv húzódik.

A kör alakú éremfelületen a Magyar Köztársaság címere van

Szedmák Tamás 1976. augusztus 31-én született Budapesten. A Petőfi Sándor Álalános Iskolában Kiskőrösön kezdte meg tanulmányait, majd szintén a kiskőrösi Wattay Szakközépiskolában asztalos szakmát szerzett. A középiskola elvégzését követően asztalosként kezdett dolgozni, ahol hamar kiderült számára, hogy folytatni kívánja tanulmányait, s esti tagozaton érettségit szerzett a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnáziumban 2001-ben. A gitározás iránti szenvedélyének a munka és tanulás mellett szabadidejében hódolt. A zenélés során mutatkozott meg először az emberek iránti szolgálatkészsége. 2001 nyarán alakult meg a Kecskeméti Zenészegylet, mint megyei egyesület. Ekkor még gitárosként az alapítók között volt. Ez volt az első civil szervezet az életében. Mindig is fontos volt számára az otthonról hozott értékrend továbbvitele. Mivel szeretett másokkal együtt dolgozni, ezért is volt alapító tagja a Fidelitas kiskőrösi csoportjának 2001-ben, majd 2005-ben elnöke lett, valamint 2007-ben választották meg a Bács-Kiskun megyei Fidelitas megyei elnökének, majd 2009-2011 között országos alelnöke volt a Fidelitasnak. Az ifjúságpolitikai feladatok keretében hozták létre Kiskőrösön a Pátria Klubot, mint ifjúsági központot. Ez a hely adott otthont számos kulturális és ifjúsági programnak, zenés-táncos rendezvényeknek, előadássorozatoknak, képzéseknek és nyári határon túli magyar kapcsolatok erősítő ifjúsági táboroknak. Heti szinten több száz fiatalnak tudtak kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.

Később felvételt nyert a Zsigmond Király Főiskola politológia szakára, melyet sikeresen 2013-ban fejezett be, és szerzett diplomát.

2005-ben megalapították a Kiskőrös Ifjúságáért Egyesületet, melyben eleinte a kiskőrösi fialtatok helyi lehetőségeinek biztosítását tűzték ki célul, azonban ez egyre inkább a városi civil szervezetek összefogásaként működött tovább. Majd 2012-től a Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum feladatait látta el az egyesület. Ebben kiemelkedő szerepet vállalt, hiszen a napi munkaszervezés mellett, a megyei szervezetek hálózatosodásán kezdett dolgozni. Ennek keretében dolgozta ki, majd valósította meg a kistérségi segítő pont hálózatot, amely segítségével nemcsak a nagyvásárosokban működő szervezeteket fogták össze, hanem a kisebb települések egyesületeit, alapítványait működését segítették. Korábbi ifjúságpolitikai munkájának köszönhetően határon túli magyar együttműködéseket alakítottak ki, amelyek kiváló alapot biztosítottak további partneri kapcsolatokhoz.

A kitüntetést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át Szedmák Tamás részére

2009-ben alapították meg a Kiskőrös Kultúrájáért Egyesületet, amely a helyi kulturális rendezvények és kezdeményezések fejlesztésére jött létre. Vezetésével komoly várostörténeti kutatásokat végzett a szervezet, melynek eredményeképpen létrejött a Várostörténeti Digitális Archívum, ami közel 100.000 darab fényképet, dokumentum digitális másolatát tartalmazza. Az Archívumból elkészült több kiadvány – Kiskőrös Története képeskönyv, dokumentumfilmek – amelyek mind-mind a város történetét hivatott bemutatni. Az egyesület ezen kívül több ezer főt megszólító kulturális és ifjúsági fesztiválok szervezésében is részt vett. Az utóbbi két évben a Petőfi 200 Emlékévre való felkészülésben vállalt aktív szerepet, amelyet idén március 15-én indított Kiskőrös Város Önkormányzata. Ennek koordinálásában, illetve szakmai megvalósításában segédkezik a szervezet.

Szedmák Tamás tagja volt a Kiskőrösi Polgári Kör Egyesületnek, mely meghatározója volt a helyi civil közéleti rendezvényeknek.

A megyében kialakított kapcsolati hálója nagymértékben hozzájárul a Bács-Kiskun megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ fejlődéséhez. A Civil Központ folyamatosan újabb együttműködéseket tud kiépíteni a civil szervezetek és települési önkormányzatok mellett, több megyei hatókörű szervezettel, intézménnyel. Kiváló kapcsolat van a központ és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és a Kecskeméti Törvényszék, mint stratégiai partnerek között.

Fontos számára az országos Civil Közösségi Szolgáltató Központ hálózat erősítése, ennek érdekében aktívan részt vesz minden olyan kezdeményezésben, amely országos tekintetben fejlesztheti a civil szférát.

Mindenkor nagy lelkesedéssel vesz részt a közösségépítő, közösségfejlesztő folyamatokban akár helyben, akár megyei, regionális vagy országos szinten. 

MEGOSZTÁS