Soltvadkert Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 21-én kitüntető címeket, kitüntetéseket és díjakat adományozott, melyet az ünnepi testületi ülésen adtak át a Gyöngyház Kulturális Központ színháztermében.

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete példamutató emberi magatartásáért a köztiszteletben álló Kormányos Éva részére „Pro Scole” díjat adományozott, és egyhavi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesítette az Önkormányzati Óvoda pedagógusaként hivatástudattal végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából

-Hirdetés-

Kormányos Éva óvónő 1964. február 15-én született Kiskunhalason. Szülei, egyszerű kétkezi munkásként Kiskunmajsáról költöztek Soltvadkertre. Szorgalmuknak és kitartásuknak köszönhetően sikerült a semmiből elindulva családi otthont teremteni. 6 évvel fiatalabb iker-húgaival együtt mindig a munkához való alázatosságra, a munkahely megbecsülésére, vezetők és az idősebbek tiszteletére nevelték őket.
Általános iskolai tanulmányait a soltvadkerti Kossuth Lajos Általános Iskolában végezte. Ma is hálás szívvel gondol Hidas Izabella és Ördög Irén alsós, valamint Fekete Ferencné Ica néni felsős osztályfőnökeire.
1978-ban a sikeres felvételi vizsga után a kalocsai I. István Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Kollégistaként gyorsan kellett önállóvá és felnőtté válnia.

(b-j) Kárász András alpolgármester és Kormányos Éva

Köszönettel gondol szüleire, akiknek bár megterhelő volt a tanulmányai finanszírozása, mégis mindenben élvezte a támogatásukat. Később derült ki, hogy édesanyja nagy álmát is valóra váltotta a pályaválasztással, hiszen Ő is óvónő szeretett volna lenni, de akkoriban a családja anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé.

Sikeres szakközépiskolai érettségi vizsga után 1982. július 05-én kezdett dolgozni az Arany János utcai óvodában, mint csoportvezető óvónő. Sokat köszönhet Péczka Lászlóné Ibolya néninek, akinek szárnyai alatt büszke volt arra, hogy óvónőként tagja lehetett a soltvadkerti pedagógusok közösségének.
1990-ben a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán szerezte meg az óvodapedagógusi képesítést.

Temerini Ferenc, Soltvadkert polgármestere adta át a díjat
Munkavégzése során mindig törekedett a szakmai megújulásra, az új szakmai módszerek megismerésére, azok megtanulására és alkalmazására, mely elősegítette a hatékony oktató-nevelő munkát. Számtalan továbbképzésen, tanfolyamon vett részt, hogy a mindig változó, megújuló pedagógiai helyzetekben, kellő ismeretekkel tudjon tevékenyen, hatékonyan, a tudása legjavát nyújtva részt venni.

2005-2011-ig vezette a „Testnevelési”, majd az ”Egészséges életmódra nevelés” munkaközösséget, melynek feladata volt, hogy elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a környezettudatos magatartás szabályainak megismerését, bevonva ebbe a tevékenységbe és szemlélet formálásba is a szülőket, a családokat.
2006-tól tagja, majd később vezetője lett egészen a nyugdíjba vonulásáig a Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsának. Örömmel végezte ezt a feladatot, mert szívesen tevékenykedett a nevelőközösségük érdekében.
2014-től vállalta és elkötelezetten végezte a Gyermekvédelmi felelős munkakört szintén egészen a nyugdíjazásáig.

Mindig is fontos feladatának tartotta a hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítését. Minden lehetőséget megragadott ezen gyermekek felemelésére, lehetőséget biztosítva számukra is sikerélmények átélésére és elismerésükre.

Számtalan kistérségi, országos és helyi rajz, mese- és versmondó versenyen vett részt óvodásaival, nagyon szép sikereket elérve, ezzel is öregbítve az óvoda jó hírét mind városunkban, mind a környékbeli településeken.

A 40 éves pályáján eltöltött idő Benedek Elek szavaival jellemezhető:

 „… Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem.” 

Két párkapcsolatából 3 gyermeke született. László, Viktória és Réka.  Igyekezett nekik is átadni mind azokat a nemes emberi értékeket, amit szülei hagytak rá örökül.
Mindhárman kirepültek már az otthoni fészekből, és büszkeséggel tölti el, hogy mindannyian helyt állnak az életben. Nagy örömére ez idáig négy unokával ajándékozták meg, így, ha nem is a Soltvadkerti óvoda óvónőjeként, hanem családja körében gyakorolhatja a szakmáját nap, mint nap. Óvni, védeni és szeretni Őket – ez a terv.

Gratulálunk és szívből kívánjuk, hogy teljesüljön a kívánsága!

Kapcsolódó cikk
Összesen kilenc díjat és kitüntetést adtak át az ünnepi képviselő-testületi ülésen
Összesen kilenc díjat és kitüntetést adtak át az ünnepi képviselő-testületi ülésen
A hagyományokhoz híven, az 1956. október 23-i megemlékezést követően Soltvadkert Város Önkormányzat Képvisel-testülete ünnepi ülést tart a Gyöngyház Kulturális Központ...

Szöveg: Soltvadkert Város Önkormányzata 

MEGOSZTÁS