Sokan a tavaszias, jó időt kihasználva ilyenkor égetik el a kerti zöldhulladékot, valamint egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ennek során fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre jelentkező veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez ez az időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek is gyorsan továbbterjedhetnek.

-Hirdetés-

Az erdő- és vegetációtüzek tekintetében két fokozottan veszélyes időszak van. Az egyik kora tavasszal, ezek az úgynevezett „tavaszi tüzek”, melyek többsége a tavaszi kerti tevékenységhez köthetőek. A jó időt kihasználva a kert és telek tulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot. A második kiemelt tűzkockázatú időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapokban főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának. 

A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetációtüzek 70-75 százaléka. Ilyenkor Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból keletkezhetnek, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető vissza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat okozhatnak. Sok esetben az előző évből megmaradt elgazosodott növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz kárt. A tűzoltóságtól viszont nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többletköltséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett területek védelme. A gondatlan magatartás veszélyes az élet- és vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az elsődleges feladat.

A száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a települések önkormányzatai rendeletbe szabályozhatják, és feltételekhez kötötten engedélyezhetik. Azokon a településeken ahol a helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik tilos a száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék belterületi égetése. A kerti hulladékok hasznosításában alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet a házi komposztálás. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a zöldhulladék elszállíttatása is jó választás, mely több településen megoldott.

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vonatkozásában, a külterületen történő égetést, hasonlóan a belterületen végzett égetéshez, nem teszi lehetővé, kivéve, ha azt más jogszabály engedélyezi.

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik a szabadtéri égetésről önkormányzati rendelettel, abban az esetben e tevékenység sem belterületen, sem külterületen nem végezhető. 

Amennyiben a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét külterületen, azt a terület tulajdonosának, használójának írásban be kell jelentenie az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság). A bejelentést a következő e-mail címre kell megküldeni: bacs.titkarsag@katved.gov.hu.


Szabadtári égetés szabályai

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján

BELTERÜLET

Ha önkormányzati rendelet engedélyezi, akkor az abban foglaltaknak megfelelően lehet növényi hulladékot égetni.

KÜLTERÜLET

Ha önkormányzati rendelet engedélyezi, akkor az abban foglaltaknak megfelelően lehet növényi hulladékot, lábon álló növényzetet égetni.

Az égetést annak megkezdése előtt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni a bacs.titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre vagy a 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. postacímre. (Postai küldés esetén figyelembe kell venni a posta kézbesítésének idejét, ami akár 4-5 nap is lehet.)

A bejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • Bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe,
  • Égetés pontos helye, (térkép mellékelése javasolt),
    • Helyrajzi szám,
    • Földrajzi koordináták
  • Az égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2):
  • Az égetés megkezdésének tervezett időpontja (év, hónap,  nap, óra,  perc,)
  • Az égetés befejezésének tervezett időpontja (év, hónap,  nap, óra,  perc,),
  • A tűz eloltásához a helyszínen készenlétben tartott felszerelések (lapát, víz, stb.)
Település Mit Mikor Belterület Külterület
Akasztó Kerti hulladék Munkaszüneti napok kivételével 15.00 és 20.00 között IGEN IGEN
Avar égetése Februárban és novemberbenben, munkaszüneti napok kivételével 15.00 és 20.00 között IGEN IGEN
Bócsa Nincs rendelet NEM NEM
Császártöltés Avar és kerti hulladék Munkaszüneti és ünnepnapok kivételével bármikor 8.00 és 19.00 között, ha a komposztálás nem jelent megoldást IGEN NEM
Csengőd Avar és kerti hulladék bármikor (nincs szabályozva) nincs szabályozva IGEN IGEN
Fülöpszállás Növényi és kerti hulladék bármikor (nincs szabályozva) nincs szabályozva IGEN NEM
Imrehegy Avar és kerti hulladék Vasárnap kivételével bármikor, szélcsendes időben 10.00 és 16.00 óra között IGEN IGEN
Izsák Avar és kerti hulladék február 15. és március 31., valamint szeptember 15. és november 30. között 9.00 és 16.00 óra között IGEN NEM
Kaskantyú Nincs rendelet NEM NEM
Kecel Avar és kerti hulladék Vasárnap kivételével bármikor, szélcsendes időben 10.00 és 16.00 óra között IGEN IGEN
Kiskőrös Avar és kerti hulladék március 01. – április 15. és szeptember 20. – október 20. csütörtök, péntek, szombat 16:00 órától 18:00 óráig IGEN IGEN, de csak LAKOTT ingatlan esetében
Páhi Nincs rendelet NEM NEM
Soltszentimre Nincs rendelet NEM NEM
Soltvadkert Avar és kerti hulladék október 15-től április 15-ig, kivéve vasárnap és ünnepnapok 8.00 és 18.00 óra között IGEN NEM
Tabdi Nincs rendelet NEM NEM
Tázlár Nincs rendelet NEM NEM

A bejelentésnek tartalmaznia kell irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét. A bejelentést ingyenesen lehet megtenni.

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy csakis a tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket, amikor azt a helyi önkormányzati rendeletek lehetővé teszik.

• A kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de az önkormányzatok rendeletben engedélyezhetik a belterületi égetést bizonyos keretek között /meghatározott nap(okon) és időpont(okban)/.

• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszédokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.

• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet égetésére, ahol személyi biztonságot nem veszélyeztetünk és vagyoni, környezeti kárt nem okozunk.

• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne tartalmazzon más háztartási, illetve ipari eredetű hulladékot pld.: gumit, műanyagot.

• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a vasút közelében történő szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszélyeztetheti a közúti és a vasúti forgalmat.

• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a folyamatos őrzésről, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.

• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűzgyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a szeles időjárás következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó- és nyaralóépületre.

• Biztosítsuk a tűz eloltásához és az esetleges továbbterjedés megakadályozásához szükséges eszközöket, mint például lapát, gereblye, tűzoltó készülék, oltóvíz.

• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően eloltottuk-e a tűzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz értesítsük a tűzoltókat. A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előírásokat?

A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elő akár 3.000.000-, forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat.

Közlemény
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

MEGOSZTÁS
Írta: vira