Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 65. évfordulóján a kiskőrösi buszmegállóban, a Nagy Imre téren emlékeztek az egybegyűltek. 2023. június 16-án este 19 órakor Dávid Edit köszöntötte az megemlékezőket, majd Pivarcsiné Raffai Enikő, a KEVI Petőfi Sándor Gimnázium pedagógusa mondott beszédet.

Nagy Imre személyes- és politikai életútját követve mutatta be egy olyan ember sorsát, akinek „meggyőződése és elvei, a haza és a forradalom melletti elköteleződése mindhalálig kitartott. Alakja erkölcsi példává és a nemzethez való hűség szimbólumává vált.” 1953-as beszéde, melyben Kormányprogramját ismertette, a „magyar politikai média első, nagyhatású eseményének” tekinthető.

-Hirdetés-

Az emléktáblánál koszorút helyezett el Kiskőrös Város Önkormányzata nevében Szedmák Tamás alpolgármester és Filus Tibor, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke. Az „56-os Szövetség” nevében Gombár József és Fodor Tamás, a Szövetség tagjai koszorúztak. A Kiskőrösi Polgári Kör tagjainak képviseletében pedig Zoboki Lajosné és Dr. Ábrahám István.

Pivarcsiné Raffai Enikő mondott beszédet 

A Nagy Imre téren befejeződött emlékezés a hagyományokhoz híven a katolikus templom előtt, a II. Rákóczi Ferenc szobornál folytatódott. Fodor Tamás – szintén KEVI Petőfi Sándor Gimnázium pedagógusa – beszédében több párhuzamot is vont az 56-os és a XVIII. századi események között. Hiszen június 16-a Nagy Imre és Rákóczi Ferenc életében is meghatározó dátum volt. A tanár úr megemlékezett Suba György történészről, festőről, költőről, drámaíróról is, aki a kiskőrösiek közül a leghosszabb időt töltötte börtönben a forradalmi szerepvállalása miatt. Amiről Suba György életrajzi írásiból kiderült, hogy lényegében annyit jelentett, hogy szemtanúja volt a miskolci tüntetésnek. Ennek ellenére az „államrend erőszakos felforgatásával, sőt gyilkosság elkövetésével is megvádolták”. Óriási viszontagságokat átélve 1972-ben szabadult. Neki köszönhetünk több, mint 10 könyvet a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, rengeteg helytörténeti kutatást, tanulmányt. Többek között azon tény feltárását is, hogy 1704-ben jelentős csapatösszevonás történt városunkban. Egyperces néma főhajtással emlékeztek Suba György elévülhetetlen érdemeire.

Fodor Tamás is beszédet mondott 

Fodor Tamás elmondta, hogyha párhuzamot szeretnénk vonni Nagy Imre és II. Rákóczi Ferenc élettörténete között, abban magasan kiemelkedne a tény, hogy „egyikük sem volt hajlandó megalkudni a vereség pillanataiban sem.

Rákóczi Ferenc fejedelem szobránál szintén koszorút helyezett el Kiskőrös Város Önkormányzata Szedmák Tamás alpolgármester és Filus Tibor a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke, illetve a Kiskőrösi Polgári Kör tagjainak képviseletében Zoboki Lajosné és Dr. Ábrahám István.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (42 db kép)
MEGOSZTÁS