„Látod, elkezdődött egy ismeretlen jövő, amikor a gyermeki életed következményt sző. Bár elképzelt, de szép álmokon át vezet utad majd tovább, hogy minden álmod valósággá váljon egy különös úton át.” – énekelte a 7-8. osztályosokból álló kórus 2023. június 16-án pénteken a kiskőrösi evangélikus templomban a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájának ballagási ünnepségén.

-Hirdetés-

A végzősök az iskola zászlaját követve vonultak be a rokonokkal, barátokkal teli templomba, mely méltó helyszíne a tanév talán legszebb, legmeghatóbb eseményének.

A jelenlévőket Szabó Mátyás, az alkalom moderátora köszöntötte, a zászlót Dudás Zoltán hozta, Kelemen Kata és Szigeti Mirella Mia kísérte.

A végzősök egyenként, nevükön szólítva foglalták el a helyüket a padokban, majd virággal köszöntötték Szentgyörgyiné Szlovák Máriát, a KEVI igazgatóját.

A Himnusz hangjai után Kántor B Péter: Tárd ki szíved című versét a hetedik osztályos Kiss-Berdó Marcell szavalta, a nyolcadikosok kétségeit Prindler Petra a Holnap című dalban tolmácsolta, majd Fehérvári Zsóka: A küszöbön állva című versével vallott a nyolcadikosok érzéseiről Katona Imre. Ranger: Velencei karnevál című művének részletét Kiss-Berdó Marcell játszotta kürtön. Zongorán kísért Vikorné Hajas Matild.

Rendhagyó módon hangzott el ezúttal a ballagók búcsúbeszéde. Hat diák: Kovács Panna, Bakó Áron, Mészáros Katica, Simon Jázmin, Bárány Ákos és Kupsza Alíz tolmácsolta a végzősök gondolatait, köszönetét és üzenetét a pedagógusoknak, szülőknek, diáktársaknak, külön is kiemelve osztályfőnökeiket, Barabásné Rezner Ritát, Pásztor Gyulát és Hajasné Domonyi Ildikót.

A hagyományok szerint ezúttal is felkerült a nyolcadikos osztályok szalagja a zászlóra, melyeket Kiss Liza, Danis Levente és Mészáros Katica kötött fel, majd a hetedikesek nevében Turú Gyula, Froljan Izabella és Szikszai Amira vette át a zászlót.

Pethő-Szűcs Mária iskolalelkész útravaló gondolatai után a hetedikesek-nyolcadikosok kórusa Dánielfy Gergely: Higgy magadban című dalát énekelte el, majd Grausza Jánosné tagintézmény-vezető lépett a mikrofonhoz.

A ballagó tarisznya tehát jelkép – mondta – jelképe annak, hogy aki búcsúzik, továbbindul, azt fel kell készíteni a további útra, magával kell vinni fontos dolgokat. És mit kaptatok tőlünk az útra? – tette fel a kérdést az igazgatónő, melyet rögtön meg is válaszolt. A tarisznyában lévő kézzel fogható dolgok mellett elviszitek magatokkal a nyolc év emlékeit is: a sok örömöt, a vidámságot, a felelések, dolgozatírások izgalmát, a kirándulások, táborozások élményeit. Emlékké sűrűsödik, megszépül minden a mai napon. Kívánom, hogy legyen bennetek kellő elszántság, kitartás, hogy a céljaitokat elérjétek, hiszen tudnotok kell: erőfeszítés nélkül nincs teljesítmény. – tette hozzá az igazgatónő.

A ballagók közül sokan értek el szép eredményeket ebben az évben és a megelőző években is a sport és a tanulmányi munka területén. Ők jutalomkönyveket és díjakat vehettek át. Diákolimpián elért számtalan sikeréért Simon Jázmin 8.c vehette át az iskola Jó tanuló – Jó sportoló díját. A Honvédelmi Minisztérium nyílt pályázatot hirdetett a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója − 2022” cím elnyerésére, mellyel a 2021/2022. tanévben kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elérő tanulókat kívánta elismerni. Az országos díjat szintén Simon Jázmin kapta.

Kimagasló sportteljesítményéért Csóka Larissza 8.a osztályos, Kecskeméti Dóra, Kupsza Alíz és Viczián Attila 8.b osztályos tanulók és Ambrus Máté 8.c osztályos tanuló vehetett át jutalmat.

Kiemelkedő közösségi munkájáért Kelemen Kata 8.b osztályos tanuló vehetett át jutalomkönyvet.

Angol nyelvből 5 tanuló szerzett középfokú komplex nyelvvizsga bizonyítványt: Garzó Gréta, Hadnagy Olivér és Schmél Dániel 8.a, Hazafi Sándor Dániel és Ottery Dániel Fedor 8.c osztályos tanulók.

Német nyelvből sikeres középfokú komplex nyelvvizsgát tettek Mészáros Katica és Simon Jázmin 8.c osztályos tanulók.

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért: Mészáros Katica és Simon Jázmin 8.c osztályos tanuló vehetett át könyvjutalmat.

Szilágyi Sándorné tanárnő emlékére gyermekei alapítottak díjat, amelyet az idén 2 tanuló is kiérdemelt, a német nyelvből illetve a magyar irodalom tantárgyból elért kimagasló eredményéért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. A díjakat Katona Imre és Mészáros Katica 8. c osztályos tanulók vehették át.

A Petőfi Iskola Alapítvány 2009-ben díjat alapított, melyet olyan tanuló kaphat, aki 8 éven keresztül kiváló tanulmányi eredményt ért el, versenyeken vett részt, közösségi munkája, magatartása, társaival és az iskola minden dolgozójával való viszonya mindvégig példamutató volt. Ebben a tanévben olyan tanuló kapja, aki a felsoroltakon kívül a német nyelv tantárgyból, matematikából és az úszás spotágban ért el megyei és országos eredményeket, első helyezést. A Petőfi-díjat, mely egy ötvenezer forintos Junior bankkártya, Simon Jázmin 8.c osztályos tanuló érdemelte ki ebben az évben. A díjat Opauszki Jánosné, az alapítvány kuratóriumi elnöke adta át.

Végül de nem utolsó sorban Grausza Jánosné megköszönte az osztályfőnökök és Kelemenné Opauszki Csilla SZMK elnök munkáját, akire természetesen számítanak a jövőben is.

Zárásként megköszönte a szülőknek, hogy gyermekeiket a KEVI Petőfi Sándor Általános Iskolájába íratták, bizalmat szavazva az intézménynek és ezzel együtt az egyházi oktatásnak is, majd Hamvas Béla szavaival zárta beszédét: „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle….. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz oszd meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.”

Immár hagyomány, hogy a ballagás végén a tanári kar is elbúcsúzik a nyolcadikosoktól. A Legyen áldás az úton című dal sokak szemébe csalt könnyeket, mely méltó lezárása volt az ünnepi eseménynek.

Kedves végzősök! Viszontlátásra! Isten veletek!

 

Szöveg és fotók: KEVI 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (39 db kép)
MEGOSZTÁS
Írta: vira