2023. október 9-én kedden délután élménybeszámolóval egybekötött tapasztalatcserét tartottak  Erasmus+ utazásaikról a KEVI pedagógusai, melynek projektkoordinátorai: Maczelka Mária és Szabó Márta.
Mi az Erasmus+?

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program. A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására.

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program emellett:

  • elősegíti a szociális jogok európai pillérét,
  • végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját,
  • fejleszti a sport európai dimenzióját.
Lehetőségek

Az Erasmus+ program mobilitási és együttműködési lehetőségeket is kínál: a felsőoktatás, a szakképzés, az iskolai oktatás (beleértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást is), a felnőttoktatás, az ifjúság és a sport terén.

Ezekről a lehetőségekről részletes információkkal szolgál a programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), mely a támogathatósági (a formai és a tartalmi) követelményekről is tájékoztatást ad.

Eredmények

Az Erasmus+ program eredményeit jelentések és statisztikai összefoglalók ismertetik, de az Erasmus+ projektplatformon is tájékozódni lehet a témában. A projektplatform a program által finanszírozásban részesített legtöbb kezdeményezésről információkkal szolgál, és válogatást ad közre a bevált módszerekből és a sikertörténetekből – olvasható a https://erasmus-plus.ec.europa.eu honlapon.

A rendezvény kezdetén Maczelka Mária ismertette, hogy digitális kompetenciájukat, továbbá az európai identitást szeretnék fejleszteni, ugyanakkor fontos számukra a környezeti fenntarthatóság is, míg a módszertani megújulás örök vágyuk. Majd elmondta, hogy idén 4 fő ment Máltára, Izlandon 5 fő járt, Alicanten 3 pedagógus, míg Rovinjban további 3 fő, de ebből 2-en már az akkreditációval, illetve Cipruson is járt 1 fő, míg a diákok Dublinba utazhattak 2 kísérővel. Kurzusaik témái a következők voltak: IKT, kultúra, fenntarthatóság, mindfulness. Ezen területekről mutattak különféle módszereket egymásnak. Elsődleges prioritásuk a módszertani fejlődés. Örömmel mesélte, hogy megnyerték az akkreditációs pályázatot is. Idén nyártól 15 tanári mobilitást tudnak megvalósítani, továbbá 15 diák utazik Portugáliába, illetve 10 diák Németországba 2 kísérővel.

Kapcsolódó cikk
A nagy dublini utazás
A nagy dublini utazás
Az Erasmus+ mobilitási program keretében, uniós támogatással utazhatott Dublinba 11 fő 10. évfolyamos KEVI-s diák két pedagógus kíséretével.  Koczkás Tamás...
-Hirdetés-

Majd Szabó Márta vette át a szót, aki izlandi módszertani tapasztalatairól mesélt. Egy internetes felületet mutatott be a jelenlévőknek. A https://nearpod.com használatát közösen is kipróbálták. Továbbá az https://edpuzzle.com oldalt ajánlotta még figyelmükbe.

Németh Mihály szintén Izlandra utazott, aki különböző 30 másodperces mindfulness gyakorlatokat mutatott a tanároknak, mely a visszatérés a jelen pillanatba módszerét jelenti.

Németh Mihály az előadások között mindfulness gyakorlatokat mutatott a tanároknak

Harangozó Marianna és Turákné Harangozó Andrea szintén mindfulness témában számolt be tapasztalatairól, akik spanyol kurzusokon vettek részt. Örömmel mesélték, hogy kevés időt töltöttek tantermi keretek között, leginkább a szabadban végezték a gyakorlatokat. Elsősorban azzal kapcsolatban inspirálódtak, hogyan teremthetnek olyan légkört, amiben nyugodtan, felkészülten, stresszmentesen tudnak tanulni és tanítani. Andrea módszertani gyakorlatokról is mesélt a pedagógusoknak.

Dulai Csilla, Kispál Katalin és Kromholcz János nyelvi képzésen vett részt Máltán, melyről egy rövid videót vetítettek le pedagógustársaiknak.

Honti Erika kulturális örökség tanfolyamon vett Reykjavíkban. Elmesélte, hogy bejárták Izland déli részét és próbálták megismerni az ottani kultúrát és sajátosságokat, melyekből néhány példát az előadásra is magával hozott.

Néhány érdekességről, többek között az utónévválasztásról is szó esett

Pethő-Szűcs Mária IKT képzésen vett részt Cipruson egy nagyon kicsi csapatban. Elmesélte, hogy minden nap egy-egy témakörbe tartozó online felületcsoportot ismertek meg. Első csoportként a diákokkal való interaktív, online lehetőségeket kutatták fel, például Teamup, Flipgrid, Edpuzzle, iSL Collective. Másodsorban a kollégákkal való együttműködés felületeit próbálták ki, például: Tricider, Pbl, Trello. Továbbá a mérés, értékelés, tanulói fejlődés dokumentálására alkalmas IKT eszközökkel dolgoztak (Mentimeter, Formative, Quizzez, Socrative). Majd gyakorlati példán is bemutatta az iSL Collective használatát.

Pethő-Szűcs Mária nyomtatvánnyal is készült, melyet ismertetett és szétosztott társai között útmutatásul 

Bartháné Szalai Ildikó (módszertan), László-Kudron Ildikó (csapatépítés) és Ambrus Tamás (nyelvi képzés) Horvátországban kapcsolódott be az Erasmus programba. Bartháné Szalai Ildikó az önállóság fejlesztése a tanulásban témakörben mesélt tapasztalatairól. László-Kudron Ildikó témája a csapatépítés együttműködésen és empátián, tolerancián keresztül volt. Elmesélte, hogy átlagosan napi 15-18 játékot néztek meg és játszottak le. Hozzátette, hogy a játékok leírását szívesen elküldi az érdeklődőknek. Ambrus Tamás rengeteg programon vehetett részt Horváthországban, míg délelőttönként voltak a kurzusok, nagyon jó légkörben. Hozzátette, hogy összességében sokat tanult és a nyelvérzéke is sokat fejlődött ezalatt a néhány nap alatt.

Makó Zsolt szintén Máltán járt, aki IKT tanfolyamon vett részt. Prezentáción keresztül mutatta be pedagógustársainak, hogy mi mindenre próbálták őket megtanítani abban a néhány napban. Többek között: weboldal és blog készítésre, illetve arra, hogy mindezt hogyan tudják majd az oktatásba beintegrálni.

Makó Zsolt be is mutatta a projekteket, amelyeken dolgozott

Miszlai Orsolya egy mozgásos képzésen vett részt Izlandon, aki társaival szintén sok időt töltött a szabadban. Elmondta, hogy a programban különféle légzőgyakorlatokat, kültéri koncentrációs gyakorlatokat tanultak. Ami neki külön tetszett, az az volt, hogy olyan technikákat is mutattak nekik, melyekkel jól relaxálhatók a gyerekek.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (65 db kép)
MEGOSZTÁS