A Kiskőrösi járás települései kézhez vehették első pozitív támogatási döntéseiket a tavalyi évben a forrásaira benyújtott pályázataikra. Május első napjaiban tizenöt település összesen húsz projektje kapott zöld utat. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és két nonprofit társasága az összes nyertes pályázat előkészítésében közreműködött, és a megye szándéka, hogy a fejlesztések megvalósításában is segítse a településeket. Az eddig elvégzett közös munka minőségét jelzi, hogy minden kedvezményezett az igényelt forrás 100%-ára jogosult, a támogatás mértékét egy esetben sem kellett csökkenteni.

-Hirdetés-

Soltvadkert városa a friss döntés értelmében 450 millió Ft támogatásban részesül csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztésére, míg Kiskőrösön közel 400 millió Ft támogatásból épülhet meg az új óvoda.

A hamarosan megépülő óvoda látványterve
A hamarosan megépülő óvoda látványterve fölülről nézve

A nyertes pályázatok között találjuk továbbá Izsák településközpont megújítására vonatkozó „zöld város” beruházását, a Kecel és Imrehegy közötti hivatásforgalmi kerékpárút, illetve a járás közigazgatási határán túlnyúlva az Akasztó-Dunatetétlen-Solt turisztikai kerékpárút megépítését.

Izsák településközpont tervrajza
illusztráció

Emellett pozitív elbírálásra kerültek más tématerületekhez kapcsolódó projektek is, például a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épület energetikai célú korszerűsítése, egészségház kialakítása is.

Mintegy 2,8 milliárd forintnyi TOP-os fejlesztési támogatás így már biztosan a Kiskőrösi járásban hasznosul, a térség valamennyi települése megkezdheti legalább egy fejlesztési elképzelésének megvalósítását. A közeljövőben további, már beadott pályázatok elbírálása várható, emellett a települési önkormányzatok és a megye együttműködése keretében folyamatban van számos új projekt előkészítése a TOP idei felhívásaira is.