2011 decemberében fogadta el az Országgyűlés az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényt, közismertebb nevén a Civil törvényt. A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében 2012. július 1 napjától kezdték meg a működésüket a Civil Információs Centrumok az ország 19 megyéjében és a fővárosban.

-Hirdetés-

A Civil Információs Centrumok az adott megyében működő civil szervezeteket látják el a működésükhöz és tevékenységeik végzéséhez szükséges információkkal, tanácsokkal. A törvény megszületése óta sok jogszabály változott, amely érintette a civil szervezetek életét, törvényes működésüket. A Polgári Törvénykönyv, a számviteli törvény és a civil törvény változásai miatt is szükség volt olyan megyei hatókörű, szakmai segítségnyújtó szervezetekre, amelyekhez segítségért fordulhatnak a megyén belül működő civil szervezetek.

Bács-Kiskun megyében a Civil Információs Centrum címet és az ezzel járó feladatokat, a kiskőrösi székhelyű Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület nyerte el több alkalommal is az elmúlt 5 év során.

A Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum Kecskeméten, Kiskőrösön, valamint Bácsalmáson is működtet irodát, amelyben a Centrum munkatársai fogadják a segítséget, szakmai iránymutatást kérő civil szervezetek képviselőit. Az eltelt évek során valamennyi járásközpontban tartottak évente több alkalommal is tájékoztató fórumokat, kisebb-nagyobb szakmai konferenciákat. Emellett több kistelepülésre is ellátogattak, így több mint ezer egyesülettel, alapítvánnyal vagy éppen szövetséggel találkoztak a működésük kezdete óta. A rendezvényeikre több alkalommal is előadókat hívtak pályázatkezelő szervektől, kormányzati szinten a területért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumából, a Kecskeméti Törvényszéktől, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivataltól is, így első kézből kaphatták meg a legfrissebb információkat a szervezetek, és lehetőségük volt kérdéseket feltenni, javaslatokat megfogalmazni az előadók részére.

Már 2012 nyarán, a Centrum működésének kezdetekor létrehozták a civil nyilvántartási rendszert, amelyben a megyében bejegyezett és működő nonprofit szervezetek és azok elérhetőségeiket tartják nyilván, folyamatosan frissítve őket, új vagy átalakult civil szervezeti információkat, elérhetőségeket. A civil szervezetek havonta elektronikus hírlevelet kapnak az aktuális információkról, pályázati lehetőségekről, jogszabályokról, de a közelgő határidős feladataikról vagy a közelgő civil eseményekről is, ezáltal az információk időben eljutnak valamennyi működő szervezethez.

A Centrum működése óta, a megyében jelentősen nőtt a településeken működő civil szervezetek aktivitása. Közel megduplázódott például a pályázatokon induló civil szervezetek száma Bács-Kiskun megyében, amelynek köszönhetően például a 2016-os évben több mint háromszáz civil szervezet nyert támogatást.

A Centrum honlapján (www.recic.hu) megjelennek a legfontosabb hírek és igen sok letölthető dokumentum és iratmintát is találhatnak az érdeklődők, amelyek a törvényi kötelezettségeik teljesítésében is nagy segítséget nyújtanak.

A Civil Információs Centrum munkatársai ősztől újabb megyei körútra indulnak, hogy minél több településen találkozhassanak a civil szervezetekkel, elmondhassák a legfrissebb aktuális információkat és meghallgathassák a helyben működő civil szervezetek kéréseit, észrevételeit is, amelyet csokorba szedve minden évben továbbítanak a civil területért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.