272 évvel ezelőtt Dublinban 79 éves korában halt meg Jonathan Swift ír-angol író és publicista, a “Gulliver utazásai” című négykötetes regénye írója. Röpirataiban, pamfletjeiben és regényeiben angol elnyomás alatt lévő ír hazájáért lépett fel, feltárta kora időszerű politikai, egyházi, társadalmi és tudományos életének problémáit. Bírálatait karikatúráiban és szatíráiban fogalmazta meg, amely a legkedveltebb műfaj volt ebben az időszakban. 1726-ban megjelent “Gulliver utazásai” című regénye a valóság szatirikus karikatúrája, amelyben a fennálló társadalmi rend utópisztikus ellenvilágát ábrázolta. Hőse, Gulliver kitalált országokba jut el csendes-óceáni utazásai során. Találkozása a törpékkel, az óriásokkal, az állati és a tisztán értelmi lényekkel megkérdőjelezi a normális fogalmát, viszonylagossá teszi az emberi értékeket.
155 évvel ezelőtt megszületett Auguste Lumiére francia kémikus, aki testvérével szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot. Nevükhöz fűződik az első kereskedelmi mozi megnyitása. Családjuknak fényképészeti lemezeket gyártó üzeme volt Lyonban (akkoriban még üveg- vagy fémlemezekre készültek a fényképek). Édesapjuk látta az edisoni kinetoscope-ot és vett egyet, hogy fiai megpróbálják megoldani a kivetítés problémáját. A Lumiere testvérek arra jöttek rá, hogy a kivetített kép jó minőségének eléréséhez szaggatott mozgással kell továbbítani a filmet a vetítőgépben: a kivetítés pillanatában a képkocka áll, majd a képet eltakarva gyorsan továbbítják a filmet a következő kockáig. A mozgás valóban jó minőségű rekonstrukcióját úgy valósították meg, hogy ugyanazzal a szerkezettel vetítették ki a képsorozatot, mint amelyikkel felvették.
A Lumiere testvérek gépüket tudományos célra készítették, úgy vélték, hogy a természeti események vagy tudományos kísérletek filmen való megörökítése megkönnyíti majd azok tanulmányozását. A mozgókép üzletszerű kiaknázása nem érdekelte őket, édesapjuk irányításával néhány évig hasznosították találmányukat, majd visszatértek korábbi fotóipari tevékenységükhöz. Louis egész életében folytatta tudományos kutatásait, többek között foglalkozott a színes filmmel, és kidolgozta a térhatású film egyfajta technológiáját.

-Hirdetés-

70 évvel ezelőtt ezen a napon lehetett először mérkőzéseredményekre fogadni Magyarországon. A Totó játék árusítása 1947-ben indult, az angol Góltotó mintájára, azzal a céllal, hogy a magyar csapat kijuthasson az 1948-as londoni olimpiára. A Totó bevezetésekor a nyereséget közvetlenül a magyar sport támogatására fordították és a mai napig a teljes adóbevétellel a magyar sportot támogatják. 2016-ban a Szerencsejáték Zrt. a bevételeiből összesen 8,7 milliárd forinttal támogatta a magyar sportot.

Kína bevonult Tibetbe, a Himalájában fekvő független államba, ezért a dalai láma 67 évvel ezelőtt Indiába menekült. Tibet a XVII. századtól Kína uralma alatt állt, de a kínai forradalom után a dalai láma politikai vezetésével az 1914-es simlai konferencián független státuszt szerzett, és semleges maradt a két világháborúban is. Miután a kínai csapatok megszállták Tibetet, a dalai láma Indiába menekült, helyébe november 17-én új láma lépett. A dalai láma székhelye a fővárosban, Lhászában, a Patala-palotában található.
Ő a “sárga sapkások” feje, Avalokitesvara istennek a reinkarnációja, az ország összes hívő lakosának irányítója.
14 évvel ezelőtt II. János Pál pápa boldoggá avatta Teréz anyát. Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius. Polgári nevén: Agnes Gonxha Teréz Anya 1950-ben alapította meg a “Szeretet Misszionáriusai” elnevezésű közösséget. A Nobel -békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti házalapításán. Közösségének 4 nővére telepedett le hazánkban. 1995 októberben jelent meg életrajzi műve Az egyszerű út címmel. 1996. október 1-jén
Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben visszavonult, 1997.09.05-én elhunyt. 1999. július 26-án Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata, 2003.10.19-án avatta boldoggá II. János Pál pápa. 2016 szeptember 4-én Ferenc pápa avatta szentté.

Forrás: http://ezenanapon.hu/