A száraz gazt, avart és egyéb kerti hulladékot belterületen elégetni továbbra is csak azokon a településeken lehet, ahol azt a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza és feltételekhez kötötten megengedi. Ahol a helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik, ott ez a tevékenység tilos. A kerti hulladékok hasznosításában alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet a házi komposztálás. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a zöldhulladék elszállíttatása is jó választás, mely több településen megoldott.

-Hirdetés-

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok vonatkozásában az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz – Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.) -, amely azt 5 munkanapon belül elbírálja. A kérelemhez 3.000 forint értékű illetékbélyeget kell csatolni az illetéktörvény vonatkozó előírása alapján.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz, értesítsük a tűzoltókat a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon. A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet. Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előírásokat? A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyától függően bírsággal sújthatják. A vonatkozó jogszabály alapján a szabadtéri égetéssel összefüggő előírások megsértőivel szemben, a jogsértés súlyosságától függően minimálisan 20.000.- forint, maximálisan 3.000.000-, forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség terheli, pl. ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak károsodnak vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőeljárás is indulhat. Bővebb információ: www.bacs. katasztrofavedelem.hu Illetékes hivatal

Az engedély kérelem a (külterületi irányított égetés engedélyezéséhez) való nyomtatványt a www.bocsa.hu oldalán lehet letölteni vagy az Önkormányzati Hivatalból lehet kikérni. Majd annak benyújtása postai úton történik az alábbi címre: Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskunhalas 6400, Kőrösi út. 15.

Káposzta Lajos 

MEGOSZTÁS