Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 24-én tartotta  ülését.

-Hirdetés-

Elfogadták a képviselők a Polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Beszámoló hangzott el a 2017. évi adóügyi feladatok végrehajtásáról és a helyi adóval kapcsolatos feladatokról, melyet határozattal fogadtak el a Képviselők.

A  Csengődi Napközi Otthonos Óvoda Vezetője kérte az óvoda kiscsoportja maximális csoportlétszámának emelését. A Képviselő-testület a jelentkezők számára tekintettel indokoltnak tartotta az emelést, ezért engedélyezte a csoportlétszám maximum 20 %-kal történő túllépését.

Az Óvodavezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette a Csengődi Napközi Otthonos Óvoda 2018-2023. időszakra vonatkozó továbbképzési programját, melyet a Képviselő-testület határozattal jóváhagyott.   

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elkészítését. Az értékelés elkészült, azt a Képviselők megtárgyalták és határozattal jóváhagyták.

Határozattal döntöttek a Képviselők az önkormányzat főzőkonyhája címének módosításáról. A főzőkonyha a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ keretében működik.
A címmódosítás miatt az intézmény alapító okiratát a telephely címének változása miatt módosítani kellett.

Lehetőség nyílt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtására. A Képviselő-testület élve a lehetőséggel, 15.000.000 Ft támogatási összegre, pályázat benyújtásáról döntött. A Képviselő-testület nyertes pályázat esetén a támogatásból a József Attila utca részleges, Petőfi Sándor – Dózsa György utca közötti útszakasz felújítását kívánja megoldani.

A Biomassza alapú fűtési rendszer kiépítése Csengőd községben című projekthez kapcsolódó nyomvonal kialakításáról szóló korábbi döntésnek megfelelően a polgármester egyeztetést folytatott az érintett ingatlanok tulajdonosaival, melynek eredményeként a Csengőd, Dózsa Gy. u. 45. sz. alatti ingatlan tulajdonosai jelezték értékesítési szándékukat. Az ingatlan megvásárlásával a távfűtés nyomvonala leegyszerűsödne, így a Képviselők döntöttek az ingatlan megvásárlásáról, felhatalmazták a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a szükséges  intézkedések megtételére. a Jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának elkészítésére.

Bár a Csengő Önkormányzati Hírmondóban megtörtént a bemutatás, a felvetődött igénynek engedve, a félreértések eloszlatása érdekében a Polgármester a TV nyilvánossága előtt bemutatta az önkormányzat alkalmazásában álló közművelődési asszisztenst. Katusné Dávid Edit személyes bemutatkozása során szólt a végzettségeiről, korábban végzett tevékenységéről, Csengőd községben eddig végzett és a jövőben tervezett feladatairól.

Egy korábbi ülésen a Képviselő-testület vételi ajánlat alapján döntött egy külterületi ingatlan értékesítéséről. Az ajánlattevő az ingatlan egészére vonatkozó vételi ajánlatát visszavonta és több társával együtt új vételi ajánlatot tett. A beadvány alapján a Képviselő-testület korábbi döntését visszavonta és az új vételi ajánlatnak  megfelelően döntött az ingatlan értékesítéséről.

A Szent István utcában felgyülemlett bel- és csapadékvíz elvezetésére kialakított árokkal kapcsolatos megjegyzésekre, vádakra reagálva a polgármester részletezte az árok kialakításának, a helyszín kiválasztásának okait, és sérelmezte, hogy anélkül érkeztek a vádak, hogy az okokról a vádaskodók előzetesen tájékozódtak volna.

A bejelentések körében szó esett

  • a kábel TV további, tervezett működéséről, működtetéséről,
  • a közmunkaprogramról, a program keretében végzett munkáról,
  • a benyújtott, de még el nem bírált pályázatokról,
  • a polgármester által cáfolt, faluban terjengő szóbeszédről,
  • a május 1. és a gyermeknap összevonásával tervezett juniálisról, annak programjairól,
  • az újonnan induló települési honlapról
MEGOSZTÁS