Petőfi Sándor 1849. július 31-én hunyt el az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatájában Segesváron.

-Hirdetés-

Petőfi Sándor sorsáról ma is keveset tudunk. A csata kezdetén Bem közelében tartózkodott, majd a csata több pontján is felbukkant. Amikor a magyar csapatok a csata végén teljesen felbomlottak és szétszóródtak, a költő elsodródott tiszttársaitól. Az utolsók közt Kurka Mihály 48-as honvédhuszár és Gyalókai Lajos honvédszázados (és ügyvéd) látták még élve nagyjából fél 5 körül, mégpedig a Sár-patak hídján. Később Pap Lajos alezredes és Lengyel József a héjjasfalvi országút kaptatóján még látni vélték a költőt, gyalogszerrel menekülni. Petőfit teljesen kimerültnek látták, ami érthető is tekintve, hogy a megelőző napokban 600 km -t utazott szekéren és a csata előtt nagyon keveset aludt. A költő egyébként is nagyon gyenge fizikummal rendelkezett, az egész napos rohanás teljesen kifáraszthatta. Egyes források szerint  – például Heydte osztrák ezredes 1854 -ben írt hivatalos jelentése alapján – a költő a Héjjásfalva vezető út mellett halt meg két lovas-kozák támadásától.

Kiskőrösön nagyon nagy tisztelettel tekintünk a költőre, mai napig ápoljuk kultuszát, így nagy költőnkhöz méltán, halálának évfordulójáról is megemlékeztünk.

2018. július 31-én a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban kezdődött a megemlékezés, ahol „A költészet az emberiség közös tulajdona”( Goethe) címmel a Krámer Iván tulajdonában lévő, külföldön megjelent Petőfi-fordításokból nyílt kiállítás. A tárlatot dr. Lucza Ilona múzeumigazgató nyitotta meg, majd Dr. Sirató Ildikó finn, észt, Szabados Anna szlovák, Honti Emese francia nyelven olvasták fel Petőfi Sándor: Szabadság szerelem! című versét.

Petőfi Sándor
Szabadság, szerelem!

Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

A megemlékezés a szülőház udvarán álló első köztéri Petőfi-szobornál folytatódott, ahol Pohankovics András alpolgármester mondott beszédet, majd Honti Erika szavalta el Kányádi Sándor- Tisztelgés című művét.

A megemlékezés végén virágokat helyeztek el a Petőfi-szobor előtt leróva kegyeletüket. A kiállítás egy hónapig lesz látogatható a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.

Sz. Á.

MEGOSZTÁS