A Tegyünk Izsákért Egyesület és Izsák Város Önkormányzata szervezésben, 2018. augusztus 20-án 11 órakor a város főterén megtartott városi ünnepségen a Himnusz közös eléneklésével kezdődött az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Elsőként Sörösné Boldoczki Timea egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Mondok József polgármester méltatta Szent István királynak az államiságunk megteremtésében végzett elévülhetetlen érdemeit.

-Hirdetés-

Az ünnepi műsorban Rácz Virág Emese, a cserkészcsapat leendő őrsvezetője, Várnai-Nagy Orsolya: Augusztus 20 című versét, Tóth RebekaÓ, Szent István dicsértessék” című moldvai népdalt adta elő. Balogh Pálné Esztike néni, az izsáki ünnepségek állandó szereplője, a hazaszeretetről szóló saját versét szavalta el.

A nemzeti szalaggal átkötött új kenyér áldását és megszentelését, a katolikus egyház képviseletében Bajkó Zoltán plébános, a református egyház részéről Damásdi Gábor gondnok, megszívlelendő gondolatok kíséretében végezték, majd felszelték az új kenyeret.

A kostolást, az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagjai készítették elő és kínálták meg az ünnepség résztvevőit, a Gedeon Birtok boraival kisérve. Az ünnepség oldottabb hangulatához a Vasadról érkezett Kökényszem citerazenekar, (melynek egyik tagja izsáki származású,) kalocsai népdalcsokorral járult hozzá. Az ünnepség a továbbiakban kellemes hangulatú beszélgetésekkel zárult.

-fg-