2019. március 23-án immár tizedszer tartotta meg éves díjátadó ünnepségét a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). Kihirdették a „Felfedezettjeink” című pályázat nyerteseit, átadták a  „Magyar Tehetség Nagykövete” címeket, valamint a Tehetségek Szolgálatáért díjakat.

-Hirdetés-

A szombati  rendezvényen 200 intézmény vehette át az „akkreditált”, illetve az „akkreditált kiváló tehetségpont” táblát, amely intézményi szintű elismerése a magas színvonalon végzett tehetségfejlesztő munkának.
A díjazottak között szerepel a Kiskőrösi Óvodák is, bizonyítva ezzel szakmai kiválóságát. 

A díj kapcsán beszélgettünk Vlcskóné Csatlós Erzsébet igazgatóval.

Milyen lehetőségeket tudnak biztosítani a gyermekek részére?

A Kiskőrösi Óvodák nevelési programjában sarkalatos feladatként szerepel a tehetséggondozás.

Az öt tagóvodánkba 380 gyermek jár, 15 csoportban, átlagosan ez 25 gyermeket jelent.

Ők szívesen kipróbálhatják magukat az úszás, a jégkorcsolyázás, a táncos torna, néptánc, gyermek aerobik, a sakk, logikai matematikai, kreatív ügyes kezek, verselés-mesélés, bábozás, dramatizálás és egyéb tevékenységek területeken is. Hiszen fontosnak találjuk a 3-7 éves korú gyermekekben rejlő kiemelkedő képességek észrevételét, azonosítását és gondozását.

Hogyan zajlik az óvodákban a tehetségígéretek gondozása? 

Az óvodákba járó gyermekek közül magas a hátrányos helyzetűek száma. Ezért előtérbe helyezzük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatását és segítését, az esélyegyenlőség és a hátránycsökkentés megvalósulásáért.

Mönks tehetség-fogalmát figyelembe véve hisszük, hogy „a tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek az egészséges fejlődéséhez megértő, támogató társadalmi környezetre van szükség”, ezért az intézményeinkben a tehetséggondozást jól felkészült óvodapedagógusok végzik a szülők bevonásával.

A műhelyekhez szükséges eszköz- és tárgyi feltételek megteremtését az összóvodai költségvetésből és a sikeres pályázatok benyújtása által tudjuk teljesíteni, de a szülők által nyújtott segítség is jelentős.

Mit szeretnének elérni a tehetséggondozással?

Az óvodánk célja a tehetséggondozással, olyan támogató és szakszerű környezet megteremtése, amelyben a „tehetségígéretek” minél korábbi életkorban felfedezhetők, és a komplex fejlesztő tehetségprogrammal kiemelkedő képességeik továbbfejlesztése biztosítottá válik. A gyermekek adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása és a tanulás utáni érdeklődés felkeltése. Hiszen a tehetségígéretek gondozása egyre inkább a mindennapok részévé válik és magában hordozza a tehetségazonosításának állandó lehetőségét.

A jelenlegi tehetségműhelyek céljai:
Nyelvi-verbális:
A prevenciós és korrekciós célú fejlesztés mellett a kiemelkedő képességű gyermekek gondozása. Az egyéni fejlesztés eredményeinek elemzése, értékelése, a tapasztalatok beépítése az óvoda nevelési tervébe. Dramatikus műhelyként működik a Báb műhely.

Zenei: Fontos a zene iránti szeretetük elmélyítése, a ritmikus, szép testmozgás (tánclépések) gyakorlása, a kultúra ápolása (dalok, mondókák). A Körte muzsika játékos néptánc műhelyen számos kisgyermek élvezi hetente a zene és a tánc által nyújtott élményeket.

Testi-kinesztetikus: Fontos a mozgás összerendezettségének alakítása, a nagymozgások és a finom mozgások fejlesztése. Az óvodában biztosított tornafelszerelések felhasználásával szeressenek mozogni a gyerekek szabadon, zenére, egyedül és közösen. A mozgásában tehetséges gyermekek Bozsik programon és heti rendszerességgel úszáson és jégkorcsolyán vesznek részt.

Forrás és képek: http://tehetseg.hu

B.M

MEGOSZTÁS