A KT Bem József Általános Iskola Kaskantyúi Telephelyén 22 kisgyermek végzi tanulmányait. Az iskolában csak alsó tagozat működik az 1-2. és a 3-4. osztályok összevonásával. Az intézményben folyó munkáról Agárdi-Nagy Györgyné telephely-vezetőt kérdeztem.

-Hirdetés-

 

Milyen személyi állománnyal látja el faladatait az iskola?

Az intézményben 2 főállású, 1 fő részmunkaidős pedagógus, 1 fő gyógypedagógus Páhiról, 1 gyógytestnevelő Kiskőrösről és 1 fő Kiskőrösről átjáró angol nyelvet tanító tanár, valamint 2 fő hitoktató (1 evangélikus, 1 katolikus) és 1 fő iskolai szociális segítő dolgozik. A technikai személyzetet 1 takarító alkotja. Az elmúlt tanévben a pedagógusok közül 1 fő tett le sikeres minősítő vizsgát. Év közben nem voltak személyi változások, viszont szeptembertől – 40 év munkaviszony után – nyugdíjba vonulok és helyemet az itt élő Kutyifa Ferencné tanító veszi át. Új pedagógusként érkezik majd a településre Hermanné Németh Andrea, aki az 1-2. osztályosokkal fog dolgozni.

Az iskola külső homlokzata is megújult

Az év során voltak fejlesztések, beruházások az intézménynél?

Az iskola minden tantermében van internet csatlakozási pont, kiépült a WIFI rendszer. Megtörtént a fűtéskorszerűsítés, ami által kicserélésre került a kazán, elvégezték a szakemberek a radiátorok karbantartási munkálatait és két új radiátort is felszereltek. Az iskola külső homlokzata is megújult és folyamatosan elvégeztük az udvari játékok felújítását. A közeljövőben szükséges lenne a tetőszerkezet esőcsatornáját felújítani, valamint a tornaterem felőli szárny tetőszerkezete is szintén felújításra szorulna. Az épület állagmegóvására folyamatosan odafigyelünk, miközben parkosítunk, virágokat ültetünk és füvesítjük az iskola udvarát és annak környezetét.

40 év munkaviszony után nyugdíjba vonul Agárdi-Nagy Györgyné telephely-vezető

A gyermekek értek el komolyabb eredményeket a tanulmányi és a sportversenyek alkalmával?

A Diáksport Szövetség által meghirdetett sportnapokon minden alkalommal részt veszünk. Az előírt feladatokat végrehajtottuk, amiért sporteszközöket kaptunk. Diákjaink heti rendszerességgel vesznek részt úszásoktatáson Kiskőrösön, emellett heti két óra gyógytestnevelés biztosított, valamint a kaskantyúi labdarúgó klub keretein belül szervezett körülmények között nyílik lehetősége a fiataloknak sportolásra. A küzdősportok kedvelői heti két alkalommal látogathatják a karate edzéseket. Minden évben rendezünk házi mesemondó versenyt és rendszeresen részt veszünk a járási tanulmányi versenyeken. Dobogós helyezéseket ért el szavaló, mesemondó és rajzversenyen Ötvös Tihamér, Ötvös Balázs, valamint Kutyifa Tímea. A tankerületi mesemondó versenyen Ötvös Balázs, míg a rajzversenyen Kutyifa Tímea 1. helyezést ért el. A Kisiskolák Egyesülete által szervezett „Ki, mit, tud?” versenyen versmondásban, mese, rajz, báb és tánc kategóriában is dobogós helyezést szereztek diákjaink. Több éves hagyománya van a Kisiskolák Egyesülete által szervezett „Kisnyelvész” helyesíró levelezős versenynek, melynek döntőjébe Priger Lili, Juhász Patrik is bejutott. A kiskőrösi EGYMI által meghirdetett versmondó versenyen Medgyes Róbert Milán ezüstérmet szerzett és a különdíjat is ő kapta. Szintén az EGYMI által kiírt rajzversenyen 1. helyezett lett Ötvös Krisztián, a szépíró versenyen pedig Molnár Erika Viola képviselte sikeresen az iskolát.

A kaskantyúi kisikolások

Az iskola milyen közéleti szerepet játszik a település életében?

Talán nem túlzás azt mondanom, hogy az iskola a település kulturális életének mozgatórugója. A tanulók és a nevelők együtt vesznek részt a nemzeti ünnepeink alkalmából szervezett megemlékezéseken. Az adventi estéken és annak záró műsorán, a „Mindenki karácsonyán” a gyönyörűen kialakított rendezvény területen. A Mikulásvárás a „Falutélapóval” külön örömet jelent a gyermekeknek, melynek részesei a szülők és a település lakossága is. Az iskola helyet ad a Falunap rendezvényeinek, s a programok megvalósításában, lebonyolításában pedig a szülői munkaközösség nyújt nagy segítséget. Ebben az évben a gyermeknap és a pedagógusnap már egybeolvadt családi nappá, amit este közös beszélgetés, sütögetés, tábortűz zárt.

Filus Tibor

MEGOSZTÁS