A nyári szünet kellős közepében járunk. Mielőtt az új tanév megkezdődne, jó visszatekinteni az elmúlt évi eredményekre, sikerekre, hogy az előző évi munkára alapozva szeptemberben újult erővel indulhasson az iskolai oktató-nevelő munka.

-Hirdetés-

Andocsné Lei Mónika igazgató asszonyt kérdeztem, aki tartalmas beszámolót tár az olvasók elé a Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola 2018/2019-es tanév eredményeiről, valamint az iskola pedagógusainak, segítő munkatársainak felelősségteljes munkájáról.

Milyen fenntartásban működik az iskola? Mi az intézmény fő feladata?

A Császártöltési Német Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartónk. Fő feladatunk at általános iskolai nevelés-oktatás, nyelvoktató német nemzetiségi nevelés-oktatás általános iskola alsó és felső tagozatán, sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők).

A 2018/19-es tanévben a 8 osztályba összesen 166 tanuló járt, 4 napközis csoport működött. 16 főállású és 3 óraadó pedagógus látta el az oktatási feladatokat és 5 technikai dolgozó segítette a munkát.

Andocsné Lei Mónika, a Császártöltési Bánáti Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója 

Milyen az intézmény kihasználtsága és szakos ellátottsága?

Jól kihasznált az iskola, szakos ellátottságunk megoldott.

Hány minősítési eljárás zajlott le?

Iskolánkban hat minősítési eljárás zajlott le: Angeliné Kismók Melinda, (Ped.II.) Barabás Józsefné (Ped., Gatterné Haszilló Gyöngyi, (Ped.II.), Kacskáné Rimai Anett (Ped.I.). Sebestyénné Márin Anna (mester), Schuszterné Bárth Éva, (Ped.II.). A következő tanévben is 3 fő  Ped.II. és 1 fő mester minősítésre kerül majd sor.

Mit tud mondani tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiről úgy általában?

A minősült kollégák magas szinten feleltek meg a minősítési eljárások során, ezzel a szakértők elismerését vívták ki. Tanfelügyeleti ellenőrzésre 2020-ban kerül sor, az intézményt és a vezetőt érintően. Az önértékelés folyamata zajlik jelenleg.

Milyen személyi változások történtek a tanévben?

Két kolléganő: Mészáros Dorina angol nyelv szakos és Kiss Gyuláné tanítónő érkezett a tantestületbe.

Milyenek az intézmény tárgyi feltételei?

Tárgyi feltételeink kiválóak.

Az uszoda felújítása egy TOP pályázatnak köszönhetően valósulhat meg

Melyek voltak az utóbbi évek beruházásai, milyen forrásból tudták ezeket megvalósítani?

Ilyen beruházások voltak: az iskolaudvar térkövezése, klíma 3 helységben, valamint kisebb gépek vásárlása és az öltöző felújítása önerőből valósulhatott meg. A Nemzetiségi pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzésre több millió forintot fordíthattunk erre immáron 3. éve. Az uszoda felújítása egy TOP pályázatnak köszönhetően valósulhat majd meg. De ilyen kisebb beruházás az Életfa is, a végzős osztály névsorával. A fa adományozója Bódi György erdész volt, míg a faragásért a Dobosi Asztalosüzemnek jár a köszönet, valamint Pécsi Jánosnak a bádogos munkáért. 

Milyen projektekben, közösségi programokon vettek részt ebben a tanévben?

 • Határtalanul!- kirándulás Szerbiába -35 fő
 • Erzsébet-tábor 68 fő+7 kísérő
 • A cibakházi testvériskolával több közös programok, kirándulás, tábor
 • Nemzetiségi tábor- alsósoknak 2009. június kb. 25 gyerek (Császártöltésen)
 • Nemzetiségi tábor- 2019. augusztus 32 tanuló és 3 pedagógus (Sopron)
 • Színházlátogatás-az alapítvány finanszírozásában
 • Projekthét „April, April macht, was er will!” keretében.
 • A nemesnádudvari harmónikások látogattak el hozzánk.
 • Fuchs József harmónikaszó kíséretében dalt tanított 1-5. osztályosoknak.
 • Knipl István előadása Császártöltés történetéről.
 • Májusfa díszek készítése, májusfa állítás.
 • Táncház a német nemzetiségi tánccsoport tagjaival.
 • 5-6. osztály szalagos tánca.
 • Trachttag, minden osztály beöltözött.
 • császártöltési Német és Német Nemzetiségi Versmondó verseny 9 település 57 tanulójával.
 • Figura Ede előadása: „Bremer Stadtmusikanten”
 • Barkácsolás a versenyző gyerekekkel.
 • Hagyományos császártöltési kalács sütése „Krompiár Kiáhlá”
 • Rajzverseny májusfaállítás témában.
 • Falusi májusfa állítás. 5-6. osztály táncolta a szalagos táncot.

Mennyiben tudta segíteni az iskola a hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges gyermekeket?

A változatos szakkörök mellett működik iskolánkban zongora-rézfúvós zeneoktatás is. A Nemzeti Tehetség Programnak köszönhetően „ A flóra csodálói ” címmel 20 tanuló és 11 pedagógus bevonásával több, mint 60 órás programan és egy 2 napos tanulmányúton vehettek részt a gyerekek. 

Kik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók, akik dicséretben, elismerésben részesültek év végén?

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Bódi Gréta, Bodnár Dávid, Fodor Fanni, Halfinger Fanni, Liska Botond, Mag Jordán, Mag Miléna, Markella Áron, Mendler Zalán, Németh András, Schaffer Niké, Vörös Szonja, Weitz krisztián, Wiedner Alexa, Zentai Nóra

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért. Kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Albert Noémi, Miskolczi Lilla

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Hengerics Nikolasz, Mészáros Szabolcs,

Jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Andocs Réka, Lakner Stella, Varga Enikő, Widner Viktória

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Berger Zsombor, Gatter Kitti, Markó Evelin, Seres Réka

Jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Németh Nóra

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért. Kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Gatter Gréta

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Baranyai Baltazár, Berger Ádám, Berki Máté, Endler Olivér, Fejes Lilla, Frick Nóra,  Márin Bendegúz, Mendler Bence, Molnár Hanna, Weitz Viktor, Wessenhoffer Boglárka, Wessenhoffer Róbert

Jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Albert Dominik, Dobár Hanna, Hengerics Alen, Miskolczi Balázs

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Jónás Zoé, Kapitány Réka, Ledniczky Hunor, Lei Balázs, Schaffer Máté

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, sportteljesítményéért. Kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Husti Hanga

Kitűnő tanulmányi eredményéért, kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Szamosi Milena

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért eredményéért: Fodor Hanna

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Bujdosó Fanni, Glokker Bálint, Lei Laura,

Kitűnő tanulmányi eredményéért: Vörös Ákos

Jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Bódi Eszter, Dobosi Dorina,

Jeles tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért eredményéért: Schaffer Noel

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, versenyeken való szerepléséért. Kiemelkedő szorgalmáért nevelőtestületi dicséretben részesült: Nagy Evelin, Vadas Gitta

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, versenyeken való szerepléséért: Dóra Lili

Jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért: Bódi Áron, Lovasi Réka, Miskolczi Ákos, Koch Gabriella

 1. osztály

Kitűnő tanulmányi eredményéért, versenyeken való sikeres részvételéért nevelőtestületi dicséret. Wessenhoffer Alexa

Kitűnő tanulmányi eredményéért, versenyeken való sikeres részvételéért: Szamosi Míra

Kitűnő tanulmányi eredményéért: Vikker Emma

Jeles tanulmányi eredményéért, versenyeken való részvételéért, kimagasló közösségi munkájáért: Mihály Hunor

Jeles tanulmányi eredményéért: Zsebeházi Hajnalka

Jó tanulmányi eredményéért, versenyeken való sikeres részvételéért: Megyeri Ramóna

Közösségi munkájáért, műsorokon való fellépésekért, versenyeken elért eredményeiért: Halász Levente

Példamutató közösségi munkájáért:

A Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány és a Csengőszó Iskolai Alapítvány a Bánáti Díjat, az iskola legkiválóbb diákjának ítéli oda, A díj pénzjutalommal jár, amit 50-50 százalékban ad a két alapítvány. Idén a díjat Koch Gabriella 8. osztályos tanuló érdemelte ki.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat általuk adományozott díjakat az iskola német nyelvből 8 éven át kiválóan teljesítő diáknak ítéli oda. Ezt a díjat kapta: Koch Gabriella és Wessenhoffer Alexa 8. o. tanulók kapták.

Az iskola épülete 2019-ben

Milyen eredményekkel szerepeltek diákjaik a különböző versenyeken?

Tanulmányi, sport, egyéb versenyeken szerepeltek diákjaink:

A kiskőrösi EGYMI által szervezett járási szépíró verseny. Felkészítők: Angeliné Kismók Melinda, Bodnár Dávid 2. hely, Zsebeházi Hajnalka 1. hely. Angeliné Kismók Melinda zsűritagként vett részt a versenyen.

A költészet napja által megrendezett Bánátis vers-és mesemondó verseny

Versmondó

Kategória(1-2.osztály)
1.hely: Hengerics Nikolasz (2.o)
2.hely: Widner Viktória (2.o)
3.hely:Halfinger Fanni (1.o)
Különdíj: Endler Adél (1.o)

Kategória(3-4-5.osztály)
1.hely: Kapitány Réka (5.o)
2.hely: Turcsik Rebeka (3.o)
3.hely: Musza Míra (3.o)
Különdíj: Jónás Zoé (5.o)

Kategória (7-8. osztály)
1.hely: Dóra Lili (7.o)
2.hely: Koch Gabriella (8.o)
3.hely: Megyeri Ramóna (8.o)

Mesemondó

Kategória (1-2-3. osztály)
1.hely: Gatter Kitti (3. o)
2.hely: Markó Evelin (3.o)
3.hely: Liska Botond (1. o)
Különdíj: Tóth Szabolcs (2.o)

Kategória (4-5-8. osztály)
1.hely: Lendniczky Hunor (5.o)
2.hely: Vikker Emma (8.o)
3.hely: Berki Máté (4.o)

Felkészítőik: Hidasné Márin Magdolna, Ledniczky László, Dóráné Heibl Anikó, Angeliné Kismók Melinda,Barabás Józsefné, Gatterné Haszilló Gyöngyi

A verseny fő szervezője: Angeliné Kismók Melinda volt.

A 3.,4.,5.,6.. osztályok német „Lesen macht Spaß” versenyen vettek részt Soltvadkerten.
Bajai MNÁMK német versmondó verseny 1 tanuló részvételével.
Bajai Német Nemzetiségi Önkormányzat és Regionális Iroda német versmondó verseny, nyelvjárás kategóriában 1 tanuló részvételével.

Német nyelvi verseny

A Bajai Német Nemzetiségi Önkormányzat és Regionális Iroda által szervezett német nemzetiségi versmondó versenyen Gatter Kitti nyelvjárás kategóriában 2. helyezést ért el. Felkészítője Schuszterné Bárth Éva tanárnő.

A hartai Ráday Pál német nyelvi versenyen Koch Gabriella, Megyeri Ramóna, Vikker Emma alkotta csapat 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik Schuszterné Bárth Éva és Pittenauer Rita.

A császártöltési német és német nyelvjárás versmondó versenyen Gatter Kitti nyelvjárás kategóriában különdíjat, Wessenhoffer Alexa helyezést ért el. Gratulálunk a lányoknak és felkészítőjüknek Schuszterné Bárth Éva tanárnőnek!

Soltvadkerten rendezték meg a Lesen macht Spass! vetélkedőt

4.helyezett: Gatter Gréta,Frick Nóra, Berki Máté (4.o.) alkotta csapat lett
5.helyezett Ledniczky Hunor, Kapitány Réka, Jónás Zoé (5.o)
6.helyezett Fodor Hanna, Glokker Bálint, Szamosi Milena (6.o.)

Levelész Matekész matematika versenyen, Kiskőrösön, kiválóan szerepeltek diákjaink:

Koch Gabriella 2. helyezett
Vadas Gitta 2. helyezett, Miskolczi Ákos 5. helyezett
Schaffer Noel 4. helyezett, Fodor Hanna 6. helyezett

Értékőrzők Bács-Kiskunban II.” vetélkedőn. című vetélkedőn iskolánk csapata, a Töltési Lányok (Koch Gabriella, Megyeri Ramóna, Molnár Fruzsina, Prohászka Hanna, Szuhai Nikoletta, Vadas Gitta Vikker Emma, Zsebeházi Hajnalka) II. helyezést értek el. Felkészítőjük: Sebestyénné Márin Anna tanárnő volt.

A költészet napján rendezett vers- és mesemondó háziversenyünkön is szép eredmények születtek.

Vers kategóriában

1.Kategória:
1.helyezett: Hengerics Nikolasz
2.helyezett: Wiedner Viktória
3.helyezett:Halfinger Fanni

2.Kategória:
1.helyezett: Kapitány Réka
2.helyezett Turcsik Rebeka
3.helyezett:Musza Míra

(Különdíj: Jónás Zoé)

3.Kategória:
1.helyezett:Dóra Lili
2.helyezett:Koch Gabriella
3.helyezett: Megyeri Ramóna

Mese kategóriában

1.Kategória:
1.helyezett: Gatter Kitti
2.helyezett: Markó Evelin
3.helyezett: Liska Botond

(Különdíj: Tóth Szabolcs)

2. Kategória:
1.helyezett: Ledniczky Hunor
2.helyezett: Vikker Emma
3.helyezett: Berki Máté

Köszönöm Barabás Józsefné, Dóráné Heibl Anikó, Gatterné Haszilló Gyöngyi, Hidasné Márin Magdolna és Ledniczky László kollégáknak lelkiismeretes munkájukat!

Sporteredményeink:

Kecskemét Diákolimpia Megyei Döntőn sikeresen szerepeltek diákjaink:

Korosztályában tisztesen helyt állt Husti Hanga, Halfinger Zsolt és Wessenhoffer Róbert. Wiedner Viktor 3. helyezést ért el és az országos döntőbe jutott! Gratulálok Füleki Antal kollégának.

Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntőjében Lei Balázs 1. helyezést ért el, aki az Országos Diákolimpia döntőjében 2. helyen végzett! Gratulálunk Balázsnak, aki a Soltvadkerti Asztalitenisz Klub igazolt versenyzője. A világot járva sikert sikerre halmoz, és közben viszi iskolánk hírét is a világban. Kívánok további sok sikert!

Úszóverseny körzeti döntőjében Kiskőrösön: Husti Hanga tanulónk mell-, hát- és gyorsúszásban is a 2. helyet szerezte meg. Igazolt sportolóként, szép eredményeket ér el ő is.

A Bozsik Intézményi Programban ifjú labdarúgó reménységeink vesznek részt. Egész éves kiemelkedő munkájukért jutalmat vehettek át:

 1. kcs. Hengerics Nikolasz 2.o.
 2. kcs. Wessenhoffer Róbert 4.o.
 3. kcs. Vörös Ákos 6.o.
 4. kcs. Vancsik Dániel 8.o.

Az U14-es labdarúgó csapatunk pedig 3. helyezést ért el.

Milyen szabadidős tevékenységeket, kirándulásokat tudtak szervezni?

Többször ellátogattunk a kecskeméti Malom Moziba sőt még a Mercédesz gyárba is eljutottunk. Rendszeresen szervezünk meseszínházi előadásokat a Közösségek Házában. Kézműves foglalkozásokat tartottunk a Fazekas házban, míg ilyenkor nyáron erre a Teleházban van lehetőség. Társastánc bemutatóra is sor került több alkalommal is az iskola tornatermében. Az önkormányzattal együttműködve minden évben pedig hagyományos sváb disznóvágást szervezünk. Osztályaink osztálykirándulásokon is részt vettek az SZMK és az iskola szervezésében.

A nyári szünetben milyen lehetőségeket tudnak biztosítani a gyerekek számára?

 • Erzsébet-tábor 68 fő+7 kísérő részvételével.
 • A cibakházi testvériskolával több közös programot is szervezünk, ezalatt a kirándulásokra, táborokra gondolok elsősorban.
 • A Nemzetiségi tábor- alsósoknak 2019. június kb. 25 gyerek részvételével zajlott Császártöltésen.
 • Nemzetiségi tábor- 2019. augusztusában 32 tanuló és 3 pedagógus részvételével kerül megrendezésre Sopronban.
 • Mindemellett színházlátogatásra is lehetőség van az alapítvány finanszírozásában.

Milyen a kapcsolat az SZMK-val, miben tudtak segíteni?

Az SZMK-val kitűnő az együttműködés. Ők szervezik minden évben iskolabálunkat, melynek bevételéből finanszírozzák az iskolai játékok, sporteszközök beszerzését. A Húsvétváró Családi nap és az Adventváró Családi nap megszervezése is az ő segítségükkel történik minden évben.

Az iskola belső udvara, mely gyakran szolgál különböző programok, események helyszínéül

Mely intézményekkel ápolnak jó kapcsolatot?

A környező sváb települések iskoláival szoros kapcsolatot ápolunk, rendszeresen részt veszünk az általuk rendezett eseményeken, és meghívjuk őket a mi programjainkra (pl. nemzetiségi versmondó verseny). Intézményünkbe minden diák tanul nemzetiségi táncot, hiszen a heti öt testnevelés óra egyikén néptáncolnak a gyerekek. Táncukkal színesítik a települési, iskolai rendezvényeket, részt vesznek táncgálákon, együttműködnek településünk felnőtt nemzetiségi néptánccsoportjával. A német nemzetiségi program nyitott a német nemzetiséghez tartozók, illetve azok számára is, akik meg szeretnék ismerni ezt a kultúrát, ezt a nyelvet. A helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel is kitűnő a kapcsolatunk. Emellett a falu minden vállalkozója támogatja iskolánkat.

Hogyan értékelné az elmúlt tanévet a szakmai munka, a továbbtanulási mutatók, valamint a technikai fejlesztések tekintetében?

Az idei tanévben először vett részt angol nyelvi kompetencia felmérésen a 6. évfolyam és 80% felett teljesítettek tanulóink. A 8. osztály német alapvizsgán adott számot felkészültségéről. Sikeresen vettek mindenki az akadályt. Sikeres szakmai munka, innovatív tantestület, kiváló közösség, amire a jövőben is biztosan lehet építeni. Úgy gondolom, hogy gazdag programok, kiváló tanulmányi munka jellemzi iskolánkat. A fenntartó felé pedig maximális köszönet a működtetésért.

Milyen terveik vannak a jövőben?

A tanfelügyeleten megfelelni, sikeres minősítési eljárásokat lefolytatni. A tornaterem felújításához szükséges forrást megkersni pályázatok útján. Emellett a pedagógiai munka támogatása érdekében szükség van a pedagógusok továbbképzésének biztosítására is, hogy a jelenlegi kiváló színvonalat meg tudjuk tartani.

Varga Eszter 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (23 db kép)
MEGOSZTÁS