Bár csupán angol nyelvi tábornak hirdették, sokkal több volt annál a Csengődi Baptista Gyülekezet és az Út a Reménységhez Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány szervezésében megvalósult ötnapos programsorozat. A nyelvtanulás mellett sok mozgás, a Biblia üzenetével való ismerkedés, közös éneklés, ön- és társismereti, valamint közösségfejlesztő játékok várták a gyerekeket.

-Hirdetés-

A tábor résztvevői az Amerikai Egyesült Államokból származó anyanyelvi tanárok, Beverly és Keith közreműködésével fejleszthették nyelvtudásukat mindennap.
A nyelvi nehézségek áthidalásában mindvégig segítségükre volt Szilágyi Kornél, az alapítvány vezetője, a tábor szakmai szervezője.

Alapítványunk harminc évvel ezelőtt jött létre, a kezdetektől a gyerekek szociális, oktatási, kulturális segítése állt a középpontjában. Szerteágazó tevékenységünk mellett táboroztatással is foglalkozunk: országszerte évente közel tíz egyhetes tábort szervezünk. Az angol nyelvi táborunk középpontjában elsősorban a nyelvtudás fejlesztése áll, de nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egyéb készségeinek, képességeinek fejlesztésére, a Biblián alapuló erkölcsi üzenetek átadására és a közösségfejlesztésre is. Nagy öröm látni, ahogyan a kezdetben bátortalan gyerekek idővel kinyílnak, a zárkózottabbak is kedvet kapnak a közös tevékenységekhez, és akár kezdeményezővé is válnak” – mondta Szilágyi Kornél.

A Csengődi Baptista Gyülekezet részéről Mészáros Nándor koordinálta az öt napos programsorozatot:
Már az elmúlt évben is a gyülekezeti házunk adott otthont a rendezvénynek, itt ugyanis minden tárgyi feltétel adott a tanuláshoz, a közös elmélkedéshez, a sportos programokhoz és a kötetlen játékhoz. A tavalyi sikeren felbuzdulva hirdettük meg idén is a tábort, amelyre az általános iskolás korosztályból vártuk azokat, akik már tanultak angolul.  A gyerekek életkoruk alapján és aszerint kerültek Beverly, illetve Keith csoportjába, hogy mennyi ideje tanulják a nyelvet. Kornélt már régebb óta ismerjük: sok éve kiépült kapcsolatrendszere, kidolgozott tematikája, sokszor kipróbált módszere és igen nagy rutinja van az angol nyelvi táborok szervezésében és a gyerekekkel való foglalkozásban.

Mint azt Nándor elmondta, a gyülekezet tagjai közül sokan kivették a részüket a táborhoz kapcsolódó előkészítő- és háttérmunkákból, és zenekaruk tagjaival: Farkas Gyulával és Farkas Alexszel, valamint Mészáros Dáviddal mindennap részt vettek a zenei szolgálatban. Köszönetét fejezte ki továbbá Csengőd Község Önkormányzatának, mely a hét folyamán a táborozók ebédjét biztosította.

Kotmájer Mihály, a csengődi baptista gyülekezet lelkésze nemcsak mindennapi útravalóval látta el a gyerekeket, de tevékeny részese volt az egyes programoknak is.

A kereszténység üzenete óriási érték, s ahhoz, hogy ezt át tudjuk adni, érdemes érintkezési pontokat keresni. Ilyen pont volt a tábor esetében az angol nyelv, amelyen keresztül, amelyhez kapcsolva beléphetett az a metafizikai tartalom is, amely – hitem szerint –mindannyiunk életében fontos. Öröm volt tapasztalni, hogy a különböző értékrendű családokból érkező gyerekek milyen rövid idő alatt összekovácsolódtak, és együtt tudtak működni, miközben egyéb készségeik mellett fejlődött a nyelvtudásuk is. Úgy érzem, megvalósult a tábor egyik legfontosabb célja – amit csodának is nevezhetünk – hogy a gyerekek önmaguk, egymás és a természetfeletti felé egyaránt nyitottabbá váltak” – fogalmazott Kotmájer Mihály.

KN

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (40 db kép)
MEGOSZTÁS