Fülöpszálláson, a 2019. október 13-i önkormányzati választás eredményeképp, egy kivételével ugyanazok kaptak mandátumot, mint az előző ciklusban. A 2019. október 30-i alakuló ülésen elfogadott program szerint, a korábbi célkitűzések mentén szeretnének sikeresebbek lenni.

-Hirdetés-

Az alakuló ülés első napirendi pontjában Megyesiné Körmendi Irén, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott részletes tájékoztatást az október 13-i önkormányzat választás helyi eredményeiről. A szavazáson a választópolgárok 42.6%-a vett részt. A szavazattok 79.45%-val ismét Gubacsi Gyulát választották polgármesternek. A hat fős testületbe a tíz képviselőjelölt közül, Bugyiné Csóti Ottilia, dr. Diós Edit, Kesik József, Zajzon Sándor, Cseh-Szakál Beáta és Nagy Mihály Zoltán nyert mandátumot. (A polgármester jelöltként indult Körmendi Lajos helyett Cseh-Szakál Beáta került az új testületbe.)

A továbbiakban, a megbízólevelek átvételét és a megválasztott tisztségviselők eskütételét követően, a polgármester ismertette programját. „Könnyű dolgom van, csak sikeresebbnek kell lenni, mint a most lezárt ciklusban…” szavakkal kezdte mondandóját Gubacsi Gyula, arra utalva, hogy az elért eredményeket megőrizve, tovább kell keresni az előrelépés lehetőségét. Büszkén állapította meg, úgy sikerült gazdálkodni, hogy az elmúlt öt évben nem kényszerültek hitelfelvételre és nem került sor az iparűzési adó megemelésére sem. A folyamatban lévő beruházások befejezése mellett, keresni kell a további pályázati lehetőségeket (bölcsődeépítés). Az elmúlt ciklushoz hasonló feladatok teljesítésében való előre lepésben, kiemelt figyelmet kell fordítani a közösségi élet aktivizálására, a Faluház és a szennyvízhálózat rendbetételére, ami a belterületi utak és buszmegállóhelyek felújítását is késlelteti.


A polgármesteri program elfogadása után az SZMSZ szükségszerű módosításáról, az alpolgármester megválasztásáról, a bizottságok személyi összetételéről, valamint illetményekről és költségtérítésekről döntött a képviselő-testület.
* Alpolgármester: Kesik József képviselő
* A Pénzügyi Bizottság elnöke: Nagy Mihály Zoltán képviselő, tagjai: dr. Diós Edit képviselő és Pataki Gábor külsős tag
* Az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság elnöke: Bugyiné Csóti Ottilia képviselő, tagjai: Nagy Mihály Zoltán, Zajzon Sándor, Cseh-Szakál Beáta képviselők, és Ódorné Bíró Ilona, Kőváriné Petrovics Ramóna, Megyesi Fanny külsős tagok

Az új képviselő-testület és a bizottságok munkájában fontos szerepet tölt be a realitás, a megvalósíthatóság és a folyamatos fejlődés biztosítása.

-Faragó Gábor-

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (22 db kép)
MEGOSZTÁS