A TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00005 „Záportározó kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója Kiskőrösön” projekt kivitelezéséhez szükséges beruházási költségeket Kiskőrös város a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből pályázta meg, melynek összköltség 430 millió forint. A munkálatok előreláthatólag 2020. július 30-án zárulnak, melynek kivitelezője a kecskeméti ÉKISZ Kft.

A beruházás kapcsán Mátyus Zoltánnal a projekt tervezőjével, a Kiskunvíz ügyvezető igazgatójával beszélgettem.

Mátyus Zoltán

Mit lehet tudni a projektről? Mi a projekt célja? Miért volt rá szükség?

Az érintett területen (Dózsa György és Tompa utcák) jelenleg földmedrű csapadékcsatorna, valamint zárt csatornaszakaszok vannak kialakítva. A kiépített csapadékvíz elvezető műtárgyak állapota rossz, a csatorna több helyen a folyásiránnyal ellentétesen lejt, ezért szükséges a meglévő földmedrű árkok szintjének egységes lejtéssel történő átalakítása, mélyítése, szintbe hozása és burkolása. A földmedrű csatorna eliszapolódott, folyamatosan benövi a növényzet, mely gátolja a szabad vízelfolyást. A burkolt medrű csatornában ez nem következhet be,mivel  a csatornát folyamatosan karban lehet majd tartani. A meglévő zárt csatorna több helyen be van szakadva, mely szintén gátolja a víz elfolyását. A tervezett csatorna befogadója a Sáhor VII/B csatorna 9+590 km szelvénye.

-Hirdetés-

Jelenleg a Dózsa György úti árkok megfelelő szintre állítása és burkolása a feladat, illetve a sérült keretelemek kicserélése, mely során a szakemberek az átereszeket 100×100-as keretelemekre cserélik. A Dózsa György utcán a Sáhor csapadékcsatorna becsatlakozása után a csatorna 89,0 m hosszúságú meghosszabbítása szükséges, amely DN 600 átmérőjű betoncsővel épül ki. Míg a Tompa Mihály utcában a jelenlegi nyílt csapadékvíz elvezető rendszer balesetveszélyes, ezért ott egy zárt csatornát építenek ki DN 1200 átmérőjű betoncsővel a szakemberek.

Ki a beruházó?

Kiskőrös Város Önkormányzata

Ki a projekt tervezője, illetve kivitelezője?

Jómagam, Mátyus Zoltán és Szigeti Attila vízépítő mérnök. Mi ketten vettünk részt a tervezésben, míg a projekt kivitelezője a kecskeméti ÉKISZ Kft.

Mikor kezdték el a munkálatokat?

A munkaterület átadása 2019. június 25-én történt meg, mely projekt része a záportározó építési beruházásnak.

Milyen összegből valósul meg a beruházás?

TOP vissza nem térítendő európai uniós támogatásból, melynek összege 296.839.400,-Ft+Áfa.

Várhatóan mikor fejeződik be a projektmunka?

A projektek befejezésére a vállalkozónak 12 hónap áll rendelkezésére.

 

Kutyifa Icu 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (16 db kép)