Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona takarító munkakörének betöltésére.

-Hirdetés-

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény épületének takarítási feladatai és egyéb kisegítő feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, cselekvőképesség
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
• iskolai végzettségeket /képzettségeket igazoló bizonyítványok/ okiratok másolata
• nyilatkozat arról, hogy:
a. a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
b. sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kállayné Major Marina igazgató nyújt, a 78/311-940 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-3/2020., valamint a munkakör megnevezését: takarító.
• Elektronikus úton dr. Kállayné Major Marina igazgató részére a rendint@koroskabel.hu e-mail címen keresztül.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A meghallgatást követően a pályázó személyéről az igazgató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.