Szeptember 20-án időközi önkormányzati választás lesz Izsákon. A voksolás napjának jelentőségével kapcsolatban kérdeztük Lenkei Róbertet, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagját, Lezsák Sándor országgyűlési képviselő választókerületi kabinetfőnökét.

Vasárnap lesz az izsáki időközi önkormányzati választás, mit jelent ez egy kabinetfőnök szempontjából egy választókerület életében?

Egy időközi önkormányzati választás mindig annak az eredménye, hogy valami rendellenes történt az adott településen. Izsák esetében is ez a helyzet, hiszen a tavaly októberben megválasztott Kutas Tibor polgármester lemondott megbízatásáról. Nagyon szoros küzdelem volt ősszel Kutas Tibor és Mondok József között. Mondok József – bár pártonkívüli – a Fidesz-Nemzeti Fórum-KDNP szövetség támogatásával mérkőzött meg akkor, így teljesen természetes volt, hogy amennyiben ő ismét szeretné megméretni magát a választók előtt, úgy támogató módon állunk hozzá. Egy időközi önkormányzati választás a választókerületben olyan plusz feladat, amire ugyan mindig felkészültnek kell lenni, de csak nagyon ritkán fordul elő.

Forrás: Mondok József facebook oldala

Egy időközi önkormányzati választás mennyiben más egy „normál” önkormányzati választástól?

-Hirdetés-

Az ötévente megrendezésre kerülő „normál” önkormányzati választás során választókerületünk mind a 24 településén egyszerre szavaznak a polgármesterről, az önkormányzati képviselőkről és a megyei listákról. Olyankor minden településen egyszerre kell jelen lennünk. Időközi önkormányzati választás esetén egy-egy településre nagyobb figyelem hárul.

Mondok József polgármester-jelölttel szemben leggyakrabban az elhíresült vadászházas ügyet fogalmazzák meg ellenérvként.

Ezzel kapcsolatban először is szeretném rögzíteni, hogy mindenkit, még Mondok Józsefet is megilleti az ártatlanság vélelme a bíróság jogerős döntéséig. Mondok Józsefnek a vadászház üggyel kapcsolatban kettő megnyert pere van, illetve a botrányt kirobbantó N1 TV ellen is pert nyert, a médium több százezer forint sérelemdíjat fizetett neki a lejárató akcióért. Napjaink közéletében a baloldali ellenzék részéről bevett szokás, hogy karaktergyilkosságot hajt végre a saját környezetében sikeres, nemzeti érzelmű politikusok ellen. Mondok József a vadászház ügy kapcsán ugyanilyen karaktergyilkosság áldozata. Az érintett pályázat ellenőrzése során az Irányító Hatóság lefolytatta a vizsgálatot, majd a közigazgatási bíróság és a Kúria ítélete után Mondok József győztesként állhatott fel az eljárásból. Erről szóló nyilatkozatát Mondok József ki is adta.

Az izsáki közbeszédben egy büntetőügyet is emlegetnek.

Az, hogy a vadászház támogatási ügyével kapcsolatban párhuzamosan egy büntetőügy is zajlik, az néhány izsáki magánszemélynek köszönhető, akik egyéni indítványban tettek feljelentést Mondok József ellen. Teljesen egyértelmű, hogy a büntetőügyet azután lehet lezárni, ha az Irányító Hatóság részéről véglegesen lezárul a szabálytalansági eljárás, azaz megállapításra kerül, történt-e szabálytalanság. Alappal bizakodhat Mondok József az eljárás sikerében, hiszen a Kúria döntése után az Irányító Hatóság nem tett ismételt feljelentést, hanem csak egyes izsáki magánszemélyek vélték azt, hogy visszaélés történt.

Mivel említette, hogy folyamatosan követi a mostani izsáki kampányt, kérdezem, mit szól a kampány stílusához?

Egy nagyon vallásos izsáki ismerősöm mondta nekem néhány napja, hogy beköltözött az ördög Izsákra. Ebben bizonyos értelemben lehet is valami, hiszen az elmúlt húsz évben a kampány-időszakokat a város nem igazán vette észre, azon túl, hogy érkezett a postaládába egy-egy kiadvány vagy tartottak fórumokat, de különösebb érdekfeszítő események nem történtek. Már 2019 őszén is látható volt, hogy ezek a boldog békeidők már a múlté, és egy új jelenség vette kezdetét, az országos baloldali nagypolitikából átvett negatív kampány. Ez a mindenáron való lejáratás, ellehetetlenítés ellenzéki technikája, amiben nem az igazság a lényeg, hanem az elérendő cél, azaz az emberek ne azt válasszák meg, aki eddig volt, hanem valaki mást. Most, 2020 őszén ez a technika sajnos teljes bedobással dübörög Izsákon. Csak meg kell nézni a két polgármester-jelölt Facebook oldalát és láthatjuk a kampánystílusok közötti különbséget. Míg az egyik jelöltnél arról beszélnek, hogy mi az, amit megvalósított és mi az, amit szeretne a városban megcsinálni, addig a másik jelölt legfőbb elfoglaltsága, hogy a korábbi polgármestert, azaz az ő politikai ellenfelét lejárassa, az elért eredményeit semmibe vegye, elértéktelenítse. Arra utalgat közösségi oldalán, hogy a korábbi polgármester a vadászház kapcsán közpénzt lopott, ami egész egyszerűen nem igaz. És még csak a támogatás hamis felhasználása sem valósult meg, ebben a kúriai ítélet teljesen egyértelmű.

Forrás: Mondok József facebook oldala

Ön beszél a jogról, azonban a szóbeszéd olykor teljesen másról szól.

Egy-egy helyi ember által gerjesztett szóbeszédek azt próbálják terjeszteni, hogy abban a vadászházban nincs vendégforgalom, nem is járt ott még senki, azonban fényképfelvételek bizonyítják ennek az ellenkezőjét, tucatnyi vendég aláírása szintén. A két Facebook oldal jól tükrözi a polgármester-jelöltek hozzáállását mindezekhez. Arról nem is beszélve, hogy a városban egy-egy magánszemély adott jelölt elkötelezettjeként mit meg nem enged magának. Amikor Izsákon egy nagy tiszteletben álló nyugalmazott lelkészt, a város díszpolgárát minősíthetetlen hangnemben szidalmazzák az egyik polgármester-jelölt támogatói, akkor a jelöltnek kötelessége lenne kiállni emellett a tisztességben megőszült ember mellett, még akkor is, ha az adott személy számára politikailag nem támogató gondolatot fogalmaz meg. Ilyen esetben kötelessége lenne elhatárolódni az érintett hozzászólótól és megkérni támogatóit, hogy ilyen stílust ne engedjenek meg maguknak. Nagyon örülnék, ha a választás nyomán Izsákra ismét visszaköltözne a béke és a nyugalom, de ehhez az is szükséges, hogy olyan polgármestere legyen a városnak, aki nem enged teret az ilyen gyűlöletkeltésnek a településen.

Miért van az, hogy az ilyen becsmérlést valaki minden következmény nélkül megteheti? Joggal gondolhatja azt az átlagember, ha valaki valamilyen konkrétumot állít, az úgy is van, hiszen látszólag nincs retorzió a hamis állításokkal szemben.

Valóban kell, hogy legyen következménye a hazug, becsületsértő rágalmazásoknak. Kell, hogy legyen jogi következménye a napjainkban tapasztalható hazug rágalmazásoknak.

Az Izsáki Hírek önkormányzati lap napokban megjelent Facebook bejegyzésében voksturizmus lehetőségére utalgatott, illetve, hogy több nem izsáki személy is lesz delegáltként a helyi szavazókörökben. Mi ezekről a véleménye?

Voksturizmusról, korábbi szabálytalan betelepítésekről mi is hallottunk. Tavaly ősszel a választás napján több tősgyökeres izsáki választó is hívott bennünket, akik jól ismerik a várost, hogy nagyon sok olyan embert látnak a szavazókörök környékén, akiket még soha korábban nem láttak szavazni. Utólag az is napfényt kapott, hogy ez kinek a hatására történt, illetve hátulról kik voltak ennek a mozgatórugói. Hadd tegyem világossá, hogy a Fidesz-Nemzeti Fórum-KDNP szövetségnek és a racionalitásnak is az kedvez és az a legjobb, ha a választás során minden szabályosan történik, nem lehetnek hátsó utak vagy simlisségek, mindennek a jogszabályok betartásával kell történnie. Ha ez így lesz, ez azt hiszem, nekünk kedvez.

Valóban, a környékbeli településekről kértünk meg delegáltakat, olyan személyeket, akik már sokszor voltak szavazókörben, tehát ismerik a választás jogszabályi környezetét, és mernek is szólni, ha szabálytalanságot vagy oda nem illő dolgot észlelnek. A delegáltak azért kerülnek a szavazatszámláló bizottságokba, hogy az adott jelölt részéről a jogszerűséget és a törvényességet tartassák be mindenkivel. A mi delegáltjainknak nincsenek helyi kötődéseik, ismerőseik, így nem fordulhat elő kisebb szabálytalanság sem. Ez az érdeke mindkét polgármester-jelöltnek, hiszen ha minden szabályosan történik, az meg fogja nyugtatni a helyi közvéleményt is, bármilyen eredmény szülessék. Azt azért hozzátenném, hogy a magyar jogszabályok szigorúan büntetik, ha valaki a választással kapcsolatban követ el szabálytalanságot, ami bűncselekménynek minősül. Ennek olykor nagyon komoly következményei lehetnek, akár három évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat az elkövető. Ezért arra kérek minden izsáki lakost, hogy ne hallgasson semmilyen szabálytalan megkeresésre, akkor se, ha előnyt vagy javadalmat kínálnának neki, hanem saját belátása szerint vegyen részt a szavazáson és meglátása szerint hozza meg döntését, ne külső érdekek vagy érdekcsoportok hatására.

Lezsák Sándor választókerületi kabinetfőnökeként természetes, hogy Mondok Józsefet látja jobb jelöltnek, de nem lehetséges, hogy a másik jelölt is jó polgármester lenne? Ha megválasztanák, ő is segíteni tudná a település fejlesztését?

Varga Istvánt én már korábbról is ismerem. Dolgoztunk is együtt egy-két választáson. Akkor még nem a baloldali pártok támogatását vette igénybe, akkor még közös nevezőn voltunk. Nem tudom mi változott benne, azt gondoltam, vagyunk olyan viszonyban, ha ő szeretne polgármesterként elindulni, megkeres és beszélgetünk erről. Egy ilyen beszélgetés később nyilván meg is fog majd történni, csak legyen vége a választásnak. Ma nem időszerű ez a beszélgetés, de ha túl leszünk rajta, el fogom neki mondani, ha megkeresett volna, azt tanácsoltam volna neki, hogy a mostani indulása nem időszerű a város életében.

Miért nem lett volna időszerű Varga István elindulása?

Az összefüggések miatt távolabbról kezdem: minden jel arra mutat, hogy ebben a félévben a német EU elnökség alatt elfogadásra kerül a közös uniós költségvetés. Ha ez megtörténik, jövő év elején megjelenhetnek az új hazai pályázati kiírások az önkormányzatok, a vállalkozások és a magánszemélyek számára. Még ha a legnagyobb jóindulat és szaktudás is vezérel egy új polgármestert, aki alig néhány hónappal előtte csöppen bele a közigazgatás világába, be kell látni, időbeli hátrányba kerül. Ha most Izsák a gyakorlatlanság miatt kimarad a lehetőségekből, akkor a soron következő pályázati időszakban szakmailag hátrányos helyzetbe hozza a várost.

Lezsák Sándor támogatni fogja az új városvezetést ezekben a fejlesztésekben?

Ezek a fejlesztések nem azon fognak múlni, hogy Lezsák Sándor képviselő úr támogatni fogja-e azokat vagy sem. Lezsák Sándor Kutas Tibor polgármestersége alatt is az összes Izsákról érkező javaslathoz, kéréshez pozitívan állt. Nem volt retorzió azért, mert a település nem az ő általa támogatott Mondok Józsefet választotta. Az új városvezetés a folyamatban lévő beruházásokhoz minden plusz kiegészítő forrást megkapott. Azonban Lezsák Sándor képviselő úr nem tudott olyan kéréseket támogatni, amelyek nem érkeztek be vagy el sem készültek, rosszul készültek el vagy formai hibásak, ilyeneket a jövőben sem tud támogatni. Felmerülhet a kérdés, Lezsák Sándor hogyan segíti a polgármesterek munkáját. Képviselő úr negyedévente találkozót szervez a választókerületi polgármesterek részére, ahol a kormányzat szereplői, államtitkárok, főosztályvezetők adnak tájékoztatást a polgármesterek részére. Nagyon széleskörű ismeretanyaggal kell rendelkeznie egy polgármesternek. Ha megkérdezünk egy regnáló polgármestert, el fogja mondani, idő kellett ahhoz, hogy felvegye a ritmust, a tempót, megtanulja azokat a technikákat, amivel a települést segíteni tudja. Itt most erre nem lesz idő.

Milyen eredményt vár a vasárnapi választáson?

Bár tudom, hogy a választás általában érzelmi döntés, amikor nagyon számít, ki kit szeret vagy nem szeret, megbántották-e vagy sem, mégis nagyon bízom benne, az izsákiak racionális döntést hoznak városuk érdekét szem előtt tartva. Az általunk támogatott Mondok József polgármester-jelölt győzelmében bízok.

Kiss Tamás