A Keceli Sporthorgász Egyesület szeptember 27-én tartotta 2020. évi közgyűlését.

Érdekes színfolt volt a Kenderföldi-tó partján, amikor nem magányos pecások ültek, hanem sok-sok keceli horgász egy helyen, a saját székén helyet foglalva vett részt a szabadtéri rendezvényen. A járványhelyzet miatt döntöttek úgy, hogy nem zárt térben tartják esedékes értekezletüket.

-Hirdetés-

A napirendi pontok elfogadása után az elnök Grúber Károly, Haszilló József gazdasági felelős, Polgár Mátyás titkár, Katona Tibor tógazda beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról.

Haszilló Ferenc, Kecel város polgármestere az önkormányzat részéről további támogatásáról biztosította az egyesületet.

A beszámolókat, felszólalásokat követően tisztújításra került sor.

Grúber Károly, az egyesület elnöke bejelentette, hogy 12 évi elnöki tevékenységét nem folyatja tovább, lemond tisztségéről. Ugyanígy lemondott Haszilló József az egyesület gazdasági felelőse is, így a távozó tisztségviselők helyett újakat kellett választani a közgyűlés alkalmával.

A jelölő bizottság elnöke Morvai János ismertette a jelöltek nevét.

Elnökségi tisztségre javasolta: Stenczel Gábort, Bolla Tamást

Elnökségi tagnak: Orcsik Andrást

Gazdasági vezetőnek: Kelemen Lászlót

A jelenlévők nyílt szavazáson többséggel Stenczel Gábort választották meg az egyesület elnökének, Orcsik Andrást elnökségi tagnak, Kelemen Lászlót pedig gazdasági vezetőnek.

Székhelyváltozás miatt az alapszabályt is módosították. Az egyesület új székhelye a keceli Műszaki Áruház lett.

A hozzászólásokban további javaslatok hangzottak el a civil szervezet működésével kapcsolatosan. Végezetül egy új sporttárs a tagság nevében megköszönte a lemondott vezetőségi tagok eddigi munkáját.

Varga Eszter

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (19 db kép)
MEGOSZTÁS