A csengődi könyvtár is csatlakozott az Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához, melynek során két rendezvény keretében is a múltba tehettek utazást az érdeklődők.

-Hirdetés-

Október 6-án dr. Téglás Gyula, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa tartott vetített képes előadást a szabadságharc leverését követő megtorlásokról, az ezt követő napon pedig Nemes Ibolya tanárnő, a Csengőd Községért Alapítvány kuratóriumi elnöke helytörténeti előadására gyűltek össze az érdeklődők.

Dr. Téglás Gyula előadásának aktualitást adott nemzeti gyásznapunk, az aradi vértanúk emléknapja. Az előadó kitért a megtorlások előzményeire, koncepciójára, valamint gyakorlatára is, részletesen bemutatva az eljáró szervezeteket és a bosszúhadjárat néhány kulcsfiguráját is. A hallgatóság a köztudatba nem került megtorlássorozatról, valamint Ferenc Józsefnek és Haynaunak a bosszúhadjáratban betöltött szerepéről is képet kaphatott. A résztvevők kérdéseikkel, hozzászólásaikkal gazdagították a tartalmas és érdekfeszítő programot.

A Nemes Ibolya által koordinált helytörténeti beszélgetés kiindulópontja Csengőd Pivarcsi János által írt története volt. A résztvevők a délelőtt folyamán nemcsak a nyomtatásban megjelent kötet, hanem a kézzel írott krónika egyes fejezeteit is megismerhették. Honnan érkeztek az első lakók? Mennyibe kerültek akkoriban a telkek? Mikor hozatták rendbe a toronyórát? Milyen furfanggal szereztek maguknak jegyzőt a csengődiek? Ki tanított az adott időszakban a településen? Melyik kereskedő nyitott boltot a főutcán? Mit és mekkora területen termesztettek akkoriban? Milyen előnyei voltak a vasútépítésnek?  Melyik felekezet tagjai hová temetkeztek? – Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatott választ, valamint érdekes történetekkel és anekdotákkal gazdagodott, aki ellátogatott a rendezvényre.

A résztvevők érdeklődése nyomán további kérdések merültek fel, melyekre egy következő alkalommal kaphatnak választ: a programnak minden bizonnyal lesz folytatása.

KN

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (10 db kép)
MEGOSZTÁS