Várakozás. Mészáros Ferenc, a Hetednapi Adventista Egyház Kiskőrösi Gyülekezete presbiterének adventi üzenetét tolmácsolom:

-Hirdetés-

Kedves és szép, mégis szomorúsággal vegyes élmény számomra látni a keresztény világ karácsony ünneplését.

A régi, betlehemi történet sejlik fel bennem ilyenkor, amikor az egész zsidó nemzet feszülten várta a Messiást. Eljövetelének mikéntjéről suttogtak egymás között.

Várakozás akkor

A tudós rabbik arról beszéltek a népnek, hogy fényességben és hatalommal jön majd. Felül Dávid trónjára és naggyá teszi a zsidó nemzetet. Megszabadítja népét az idegen seregektől és olyan naggyá teszi az országot, hogy a római elnyomókból is szolgák lesznek. A nép akkoriban ebben reménykedett. Ilyen és ehhez hasonló történetek keringtek.

Pedig Ézsaiás proféta szavai egyértelműek: „Ímé szűz fogan méhében”, „Önlelkét áldozatul adja,…. s a gazdagok mellé jut a kínos halál után”.

És Dániel sem hagy kétséget a Messiás sorsa és útja felől: „Kiirtatik a Messiás és senkije sem marad”.

A jövendölések feltételekről is szóltak. Isten, akkor emeli fel a népét, ha tiszta szívvel az igazság útjára lépnek. Ha nem lesz köztük kizsákmányolás, elnyomás, igazságtalan ítélet.

Amikor a bölcsek Jeruzsálembe érkeztek, azonnal útba tudták őket igazítani. A zsidó vallási vezetők pontosan tudták, hol kell megszületnie a Messiásnak. A napkeleti bölcsek pedig forgatták Dániel próféta könyvét, aki a nap-év szimbolika segítségével megjelölte a Messiás fellépésnek idejét is. Kiszámolták, hogy bizony elérkezett az idő. A csillag pedig megerősítette őket a felismerésükben.

Az Örök Isten emberi testben jött le a földre. „Az övéi közé jött”, de azok nem ismerték fel, nem fogadták be. Nem értékelték Őt.

Mert nem úgy érkezett, ahogyan számították. Királyt vártak. Helyette egy „egyszerű” kisgyermek született egy istállóban a betlehemi csillagok alatt.

Várakozás ma

Változott-e valamit a mai keresztény világ várakozása? Mintha globális amnézia nehezedne a világra. Mintha semmisnek vennénk a gyermekként földre jött Isten-ember ígéreteit. Aki azt mondta – mielőtt visszament Atyjához –, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel, királyként fog újra megjelenni.

Az igazi karácsony számomra, amikor megemlékezünk Jézus első érkezéséről és Isten végtelen szeretetétől, miközben nem feledjük a másik ígéret beteljesülését sem várni: “Ímé eljövök hamar, s az én jutalmam velem van, hogy megfizessek kinek-kinek az ő tettei szerint”.

Ettől lesz szép az ünnep. Ettől lángol fel a szívemben újra a remény. Jézus újra el fog jönni, hogy véget vessen minden fájdalomnak és szenvedésnek. Végérvényesen.

Képek forrása: pixabay.com

MEGOSZTÁS