A Kormány 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések

A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

-Hirdetés-

3. § 

(1) A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.
(2) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.
(3) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel – megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.

4. §

(1) Az üzletek kötelező zárva tartási időszaka az este 9.30 óra és reggel 5 óra közötti időszak.
(2) Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben – az e rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás.

5. §

(1) Reggel 5 óra és este 9.30 óra között az üzlet – beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet – az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.
(2) Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló
a) üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,
b) üzlet köteles zárva tartani.
(3) A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez
szükséges időtartamig – megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.
(4) A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.
(5) A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.
(6) Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni.
(7) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)–(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.
(8) A (2), valamint a (4)–(7) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról
a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,
b) ha az üzlet bevásárlóközpont területén található, az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is köteles gondoskodni.
(9) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy
a) a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,
b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében       folyamatosan biztosított legyen,
c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és
d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan      megtörténjen.
(10) A (4), valamint az (5) bekezdés alkalmazásában
a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,
b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és
c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni.
(11) Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

6. §

(1) A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.
(2) A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.

7. §

(1) A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni

Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok végzik a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.

Ha a rendőrség vagy a kormányhivatal az ellenőrzés során, vagy a rendőrség, vagy a kormányhivatal a katona értesítése alapján kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, 
100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A rendőrség vagy a kormányhivatal a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

További részletekért a MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 51. száma IDE kattintva tölthető le. 

Forrás: https://magyarkozlony.hu/ 
Kiemelt kép: illusztráció (swindonadvertiser.co.uk)