A tavalyi a Kiskőrösi Óvodák számára is embert próbáló év volt. Volt olyan időszak, amikor teljes, volt mikor korlátozott létszámmal, de folyamatosan működött az intézmény a veszélyhelyzet ideje alatt, tájékoztatott Vlcskóné Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák intézményvezetője a szeptember 22-i képviselő-testületi ülésen.   

Vlcskóné Csatlós Erzsébet elégedettségének adott hangot, hogy a járványügyi előírásokat, szabályokat mindvégig betartották az intézményben, ami meghozta az eredményét, hiszen a megbetegedések száma a dolgozók között nem volt magas. A felelősséggel teli magatartás, az intézkedések és a minden irányból érkező támogatás volt az, ami segítette az óvodákat a küzdelmes év során. Az intézményvezető aláhúzta, hogy nem dőltek hátra, hiszen e küzdelem tovább folytatódik az új nevelési évben is.

Vlcskóné Csatlós Erzsébet: „Az éves munkatervekben meghatározott célok, feladatok, szakmai programok maradéktalanul megvalósultak.”
-Hirdetés-

Elhangzott, hogy kiemelt feladat volt, hogy az év teljes időtartamán fent tudják tartani – a körülmények ellenére is – a kiegyensúlyozott, nyugodt és biztonságos légkört, hiszen a gyerekek jelen voltak.  Elhangzott, hogy a humán erőforrás feltételei jelenleg is és az elmúlt évben is kielégítőek voltak. Ennek megfelelően a 355 óvodás gyermeknek a sokoldalú nevelő-oktató munkafolyamata zavartalanul tudott működni mind az óvodában, az óvodai csoportokban, és ha szükség volt az otthon lévő gyerekeknek családokban, az online felületeken is.

Vlcskóné Csatlós Erzsébet kifejtette, hogy az éves munkatervekben meghatározott célok, feladatok, szakmai programok maradéktalanul megvalósultak. E tekintetben elmondta, hogy továbbra is kiemelt célkitűzése a Kiskőrösi Óvodáknak a sokrétű tehetséggondozás, ahol jelenleg is 15 tehetségműhely működik. A felzárkóztatás, a fejlesztés, a logopédiai ellátás is zavartalanul valósult meg az elmúlt nevelési évben. Kiemelkedő volt a partneri kapcsolat a városban működő oktatási, nevelési, kulturális intézményekkel.

A fejlesztések tekintetében az intézményvezető elmondta, hogy minden tagóvodában a külső és a belső környezet is megújult.

Az intézményvezető beszámolójában megköszönte a Kiskőrösi Óvodák dolgozóinak az elmúlt évi munkáját, hiszen az óvodai közösségek elhivatottságának, elkötelezettségének, színvonalas szakmai munkájának köszönhetően egy nagyon eredményes évet zárhattak, tájékoztatott gondolatait Vlcskóné Csatlós Erzsébet.