A 2022. február 15-i Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került Kecel 2022. évi költségvetés rendelete. Az immáron két éve tartó koronavírus-járvány időszakában született meg az idei költségvetés is, mely a normál működéstől eltérően korlátozásokat is tartalmaz a gazdaság, a rendezvények és az önkormányzati feladatok területén, tájékoztatott Haszilló Ferenc polgármester.

-Hirdetés-

A polgármester a testületi ülésen elmondta, hogy a költségvetés működési és felhalmozási hiánnyal került előterjesztésre. Azonban, ha pontosabban elmélyedünk benne, akkor látható, hogy a működési hiány korrigálva a tartalékok és beruházások működési részével, akkor már többlet mutatkozik.  

A felhalmozási hiány előző évi pénzmaradványként rendelkezésre áll, másik részét pedig önerő felhasználásával tudják finanszírozni. A költségvetést nagyban befolyásolta a gépjárműadó pandémia időszaka alatti központi “kasszába” irányítása, melyet jól kiegyensúlyozott a keceli vállalkozók és a lakosság iparűzési és kommunális adó befizetése, mely a várakozáson felül alakult, tette hozzá a polgármester.

Elhangzott, hogy a 2022-es évet pénzügyi szempontból alapvetően befolyásolja a kiemelkedő mértékű minimálbér emelés, amely összeggel valamennyi önkormányzati és intézményi dolgozó munkabére emelésre került. A kiemelt összegű bérrendezéseket Magyarország Kormánya 2022. évi bérintézkedésének hatásainak kompenzálására valamennyi jogcímre kiterjedően jelentős összeggel támogatja.

Haszilló Ferenc aláhúzta: továbbra is fontosnak tartják az önkormányzat racionális létszám- és költséggazdálkodását, ezt a politikát 2022-es évben is folytatni fogják. A létszámgazdálkodás szigorú keretek közötti tartása nyújt lehetőséget a következő évek fejlesztési önerő, béremelési alapfedezetének a megteremtésére.

A kötelező feladatok ellátása és a megfelelő működés pénzügyileg elsődleges fontosságú a költségvetésben. Az állami támogatások néhány területén megváltozott összegben kerültek megállapításra. A Kormány a gyermekétkeztetés, a szociális feladatok egyéb támogatása, az önkormányzati hivatalok működése és a bölcsődei feladatok ellátása esetén változtatott a támogatási összegeken.

A polgármester kifejtette, hogy a saját bevételekből kiemelt finanszírozást kap továbbra is a helyi kultúra, a közművelődés, az óvodai oktatás, a városgazdálkodási feladatok és a hivatali működés is.

Haszilló Ferenc a fejlesztési célokkal kapcsolatban kifejtette, hogy több EU támogatással járó beruházás van folyamatban, továbbá megjelent az újabb belterületi csapadékvíz elvezetési és közvilágítási fejlesztési pályázat is. De a tervezés alatt van az ivóvízhálózat fejlesztése, a LEADER pályázatból gépvásárlás, járdafelújítások folytatása, továbbá az állandó történeti kiállítás kiépítése. Megkezdődtek a következő EU fejlesztési ciklushoz kapcsolódó TOP plusz pályázatok tervezési munkái is. A város első embere elmondta, hogy jelentős önerős városfejlesztési munkálatok is szerepelnek a tervek között.

Haszilló Ferenc arról tájékoztatott, hogy a tervek között szerepel a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, illetve a belterületi kerékpárút kialakítása az Imrehegy-Kecel közötti kerékpárút folytatásában. Kiemelt hangsúlyt kap az Egészségház energetikai korszerűsítése, melyeknek a tervezési munkálatai elindultak.  

MEGOSZTÁS