A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

-Hirdetés-

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. Mindehhez természetesen szorosan kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a természeti erőforrások védelmének témaköre. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a konzorcium a vízbázis védelem különböző aspektusaira, a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudja mutatni.

A fent leírt, KEHOP-2.1.7. Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában elnevezésű projektben közös konzorciumban a Szegedi Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., a Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. és a Magyar Víziközmű Szövetség közösen vesznek részt.
A 100%-ban támogatott projekt az idei évben valósul meg 106.654.014 forint támogatási összegből. A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. a projekt keretében az alábbiakat kívánja megvalósítani:

  • Ivókutak létesítése; az adott térség ivóvízminőségét, a takarékos ivóvíz felhasználás lehetőségeit bemutató szemléletformálási akciók;
  • Térségi városok iskolái részére víz világnapi eseményeken szemléletformáló, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek részére;
  • Térségi városok helyi rendezvényein, fesztiválokon figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
  • Csatornahálózati illemtan programhoz tájékoztató füzetek, kiadványok, promóciós anyagok, szórólapok stb. készítése;
  • Szemléletformáló workshop és tájékoztató;
  • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben.

A pályázatban vállalt feladatokhoz igazodva tartott nyílt napot a Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. keceli telephelye április 7-én, amelyre a helyi általános iskolás diákokat várták. A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. műszaki igazgatója Szigeti Attila elmondta, hogy bemutatták a diákoknak az ivóvízkezelés technológiáját. Megtekinthették a gyermekek a kutakat, a szűrőberendezéseket és egy előadás keretében hallhattak az ásványvíz és az ivóvíz árkülönbözetéről, a PET palackok környezetet károsító hatásairól, valamint a helyes szennyvíz-csatorna használatról. A hallottakkal kapcsolatosan egy tesztlapot is kitöltöttek a diákok. Elhangzott, hogy Kecelen egy mélységi vízbázisból nyerik ki az ivóvizet, ami a harmadik vízadó réteget jelenti. A nyers víz vassal, mangánnal, arzénnal és ammóniával szennyezett, melyet a 2015-ben átadott tisztítási technológiával kezelnek. A víz jellegét tekintve kissé lágynak mondható, amiből egy személy napi szükséglete 50 fillérből előállítható, ezzel szemben a boltokban kapható ásványvizek tekintetében a költségek 300-500 forintra tehetőek. A műszaki igazgató megemlítette, hogy a keceli vízműtelep kútja naponta 140 m3 vizet hoz fel a mélyből, amiből 3614 bekötési pontot látnak el. A napi fogyasztás tekintetében 700-800 m3 vizet használnak el Kecelen, ami éves viszonylatban 300.000 m3-re tehető.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (49 db kép)
MEGOSZTÁS