A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságának szakemberei, és a kecskeméti 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda munkatársai, az akasztói római katolikus plébánia, az önkormányzat és Odrobina Ferenc kiskőrösi nyugalmazott honvéd zászlós kezdeményezésére, 2022. május 9-10-én azonosító feltárást végeztek az akasztói temetőben. A munkálatok során bebizonyosodott, hogy tizenkét hősi halált halt katonát temettek el itt.

-Hirdetés-
Ebben a cikkben a téma tartalma miatt nem tartjuk etikusnak fizetett hirdetések megjelenítését, ezért a hozzátartozók érzéseit tiszteletben tartva nem jelenítünk meg hirdetéseket.

A sírhelyek exhumálását a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság belföldi osztályának szakemberei, a kecskeméti 13. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda munkatársai, valamint az önkormányzat egyik dolgozója végezték, közösen.

Odrobina Ferenc

Az exhumálás kapcsán Odrobina Ferenc nyugalmazott honvéd zászlós osztotta meg gondolatait velünk:

– Tekintettel arra, hogy a szüleim, nagyszüleim is itt találtak végső nyughelyet az akasztói temetőben, gyakran járunk ide. 1,5 évvel ezelőtt tapasztaltam, hogy ezek a II. világháborús magyar, illetve német katonasírok kezdenek méltatlan állapotúvá válni, annak ellenére, hogy Piller Sándorné Julinka önzetlenül igyekezett gondját viselni a síroknak. Ezért merült fel bennem az a gondolat, hogy valamit tenni kellene, hogy ne kerüljenek méltatlan körülmények közé az elesett katonák nyughelyei.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság belföldi osztályának szakemberei

1,5 évvel ezelőtt felvettem a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó részlegével, akikkel együtt helyszíni szemlét tartottunk, melyen részt vett Suhajda Antal akasztói polgármester úr, Némethné Nagy Nóra jegyző asszony és Kiss István plébános úr is. Közösen arra jutottunk, hogy tenni kell valamit, ezért abban állapodtunk meg, hogy rövid időn belül feltárásra kerülnek ezek a sírok és el lesznek szállítva a budapesti Fiumei Úti Sírkert 52-es parcellájába, ahol a magyar katonáknak van kialakítva hősi temető.

Sajnos közbejött a vírus, ezért bő 1,5 évet csúszott a feltárás, melyre 2022. május 9-10-én került sor. A munkában közreműködtek: a Bács-Kiskun Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság munkatársai, 5-6 fő katona is. A hatalmasra nőtt tuják eltávolítását és a sírokról a föld leszedését a helyi önkormányzat munkatársa végezte el, önkormányzati munkagépekkel, meggyorsítva ezzel a folyamatot. Míg a finomfeltárást a HM HIM belföldi kegyeleti alosztály részleg munkatársai végezték nagyon precíz, nagyon aprólékos munkával, lépésről lépésre.

Kis seprűvel és lapáttal távolították el a földet és így vált láthatóvá az elhunyt katonák csontváza. Az idő vasfoga sajnos már nyomot hagyott itt is erősen. Alig találtak ruhafoszlányokat. Leginkább csak gombokat, öveket, derékszíjakat, de ezek is eléggé rozsdás, elenyészett állapotban kerültek elő.

Beazonosításuk után Budapestre kerülnek, ahogyan azt már említettem. A sírhelyek visszarendezését is az önkormányzat dolgozói végzik. Ezennel kijelenthetjük, hogy az akasztói temetőben II. világháborús katona -tudtunkkal- már nem nyugszik.

Erkölcsileg éreztem úgy, hogy tennem kell valamit, mivel 31 éven át én is egyenruhát viseltem, katona voltam. 1979-2001 között szolgáltam a kiskőrösi laktanyában, melyet az utolsók között hagytam el. Munkámat a tüzérezrednél kezdtem, majd átkerültem a vegyvédelmi ezred állományába. Tulajdonképpen ehhez a tevékenységhez is kapcsolódik az én korábbi beosztásom. Akkor úgy hívták, hogy mozgósítási és kiegészítési szakszolgálat. Abban az időben a mi feladatunk volt a sorállományú katonák, hadkötelesek kiválogatása, sorozása, katonai szolgálatok lefolytatásának dokumentálása, illetve a tartalékos katonák behívásának, leszerelésének a dokumentálása és az ezekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek. Sajnálatos módon ide tartozott, bár hála Istennek sohasem kellett alkalmazni a lehetséges elhunyt katonák nyilvántartásba való rögzítését, a hozzátartozók értesítését. Az imént felsoroltak tükrében, úgy gondoltam, hogy méltatlan lenne részemről, ha nem tennék meg mindent annak érdekében, hogy megleljék végső nyughelyüket az Akasztón eltemetett katonák. Ezért kezdeményeztem ezt a feltárást. Nagyon örülök annak, hogy sikerült is megvalósítani az elképzelésünket. Mindenki nagyon segítőkész volt.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (60 db kép)
MEGOSZTÁS