Írta: vira
2022 szeptemberében a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság hét helyi érték felvételéről döntött, mely városunkat is érintette, hiszen a kiskőrösi evangélikus templom, ahol Petőfi Sándort is keresztelték, 298. értékként bekerült a többi közé

 

-Hirdetés-

A város és a gyülekezet születésének napja: 1718. május 19. Ezen a napon írták alá azt a megállapodást a birtokos Wattay család képviselői a letelepedni szándékozó felvidéki szlovák evangélikus családokkal, amelynek eredményeként újra benépesült a törökdúlás alatt elpusztult település. Mai utódoknak példaértékű lehet, ahogy a város- és a gyülekezetalapítók a lakóházaikkal egy időben templomot és iskolát is építettek. Ez a templom 1730-ban a vallási türelmetlenség áldozata lett, a kalocsai érsek katonái felgyújtották és lerombolták – olvasható a kiskoros.lutheran.hu oldalon. 

Isten kegyelmes szeretete, II. József császár és a Türelmi Rendelet tette lehetővé, hogy a kiskőrösi evangélikusok 1783-ban újra templomépítésbe fogjanak. A templomépítésre engedélyezett helyen abban az időben mocsár terült el, de az evangélikus hívek nem ijedtek meg az építkezés nehézségeitől, szó nélkül elfogadták a kijelölt helyet, és azt terméskövekkel igyekeztek feltölteni, hogy szilárddá tegyék a templom helyét. A termésköveket a Nagyrétből bányászták, és négy-hatökrös szekéren hordták be a templom alapjához. Az imaházat 1783-ban felépítették, még ebben az évben meghívták, lelkészül Jeszenszky János libercsi lelkészt, aki 1783. március 19-én tartotta meg székfoglaló beszédét. 1792-ben kezdték meg a torony építését, amely azonban július 12-én nagy robajjal összeomlott, de éppen akkor, amikor a munkások ebédeltek, így emberéletben nem esett kár. A következő évben kiásták a torony alapját és hatalmas tölgyfa oszlopokat vertek a földbe, erre építették azután a tornyot, ma is azokon áll. Ugyanakkor javították ki a repedezett falú új templomot is, mely munkát 1794. szeptember 5-én fejeztek be. 1798. október 10-én pedig megtörtént az első püspöklátogatás, melynek emlékét őrzi az a rendelkezés, hogy minden évben, az október 10. utáni vasárnapon kell megtartani a templomszentelési ünnepet.

1875-ben a templomon egy nagyszabású felújítást, építkezést hajtottak végre, ekkor épült a mai karzat, valamint a szószék is. A felújítási tervekben eredetileg a két karzatot csak egy keskeny pallér kötné össze, s itt lenne az orgona helye. Ezt a tervet azonban pont az orgona miatt elvetették, s helyébe egy széles karzatot építettek, melyen elfér az orgona is, s az átjárás is biztosított a két karzat között.

A templom, a torony a több mint kétszáz év alatt többször lett javítva. Erre azért volt szükség, mert az ingoványos talaj következtében a falak hol itt, hol ott megrepedeztek, és ez által összeomlással fenyegettek. A torony mostani formáját 1914-ben kapta, a nagy munkát Lehoczki János kiskőrösi származású építész végezte el.

Ezt a mintegy 1500 férőhelyes templomot használja ma is a gyülekezet, melyet 2013-ban, a templom építésének 230. évfordulóján kívül-belül teljesen felújítottak. A mintegy 80 millió forintos költség egyharmad részét Kiskőrös Város Önkormányzata állta egy állami pályázatból, egyharmad részét a Magyarországi Evangélikus Egyház adta és a maradékot, több, mint 25 millió forintot Kiskőrös evangélikusai adták össze. 

Forrás: Kiskőrös TV, kiskoros.lutheran.hu 
A kiemelt kép a Petőfi Ünnep alkalmával készült, az elmúlt hétvégén (Fotó: Tóth Renáta/ VIRA.HU) 

MEGOSZTÁS